Farorz

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyje, sznupańo

Faroř (uać. Parochus) to je duchowny, nojčyńśćij prezbiter (kśůndz), kery zařůndzo gminům kośćelnům. We kośćele katolickim je uůn mjanowany bez biskupa. Podug prawa kanůńičnygo, je to Pastor proprius paroeciae sibi commisae sub auctoritate Episcopi (wuasny pastyř zleconyj śebje parafije pode wuadzům biskupa). Mjanowańy na farořa nojčyńśćij je dožywotńe. We kośćouach protestanckich faroř nojčyńśćij je wybjerany bez wjernych. Ńykej mjanuje śe go pastorym.