Kaszëbsczé nótë

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Kaszëbsczé nótë (śl.: kaszubske nůty) to je kaszubsko śpjywka, kero śe śpjywo a przi tymu pokazuje na planszy. Śpjywka je znůmo we cołkich Kaszubach. Uopisoł ja kaszubski pisorz a dźyńńikorz Izydor Gulgowski.

Tekst śpjywki[Sprowiyj | sprowjej zdrzůdło]

To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëbã.
Òznôczô Kaszëbã, basë, skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.

To je ridel, to je tëcz, to są chòjnë, widłë gnojné. Chòjnë, widłë gnojné, ridel tëcz, òznôczô Kaszëbã, basë skrzëpczi, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca.
To je prosté, to je krzëwé, to je sledné kòło wòzné.
Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé, chòjnë, widłë gnojné, ridel, tëcz, òznôczô Kaszëbã...

To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtrojôczi [półtorôczi]. Hôk, ptôk, półtrojôk, slédné, kòło wòzné, prosté, krzëwé,...
To je klëka, to je wół, to je całé a to pół.
Klëka, wół, całé, pół, hôk, ptôk, półtrojôk, chòjnë, widłë gnojné...
To je môłé, to je wiôldżé, to są jinstruméńta wszelczé.


Przipisy