Ślůnske abecadło Grzegorza Wieczorka

Ze Wikipedia

Alfabyt ślůnski Grzegorza Wieczorka – forma alfabyta lo ślůnskij godki, używano a průmowano uod Grzegorza Wieczorka. Uoparto na kaszubskim alfabyće (prelabializacyjo bez sztrich nad buchsztabům, ntp. ò, ù; litery ã, ô). We zamjyrzyńu mjoł być půmocny do zapisywańo kożdyj ślůnskij gwary, ńy przijůn śe atoli skiż tygo, co ńy mo jydnoznaczůncygo zmjynkczańo spůłgoskůw a tyż skirz używańo bezpotrzebnych znokůw, kej ã a ô. Ńy je używany ńykaj krům autorskich prac Wieczorka.

Alfabet[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We tym alfabeće sům 34 buchsztaby:

Aa Ãã Bb Cc Ćć Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Òò Ôô Õõ Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż

A tyż sům i dwuznoki a trziznoki:

ch cz dz dź dż rz sz ci ni si zi dzi.