Dyskusyjo używacza:Timpul/archiwum4

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Archiwum 30.05.2008-4.07.2008 | Archiwum 4.07.2008-16.07.2008 | Archiwum 16.07.2008-24.07.2008 | Archiwum 24.07.2008-25.08.2008 | Archiwum 25.08.2008-22.11.2008 | Archiwum 22.11.2008-10.05.2009...[edytuj zdrzōdło]

OK, ino mjy ćekawiuo jak gibko ftoś to poprowi :) ◄Ozi64► a jigo godka 09:05, 25 lip 2008 (UTC)

Occitan[edytuj zdrzōdło]

Timpule, uz existuje http://oc.wikipedia.org/wiki/Silesian! --Jfblanc 10:09, 25 lip 2008 (UTC)

Fotki[edytuj zdrzōdło]

To wšyjstko je na CC-by-sa-2.0 a idźe to wćepać na Commons: [1]. Lajsikonik 03:05, 26 lip 2008 (UTC)

Hi[edytuj zdrzōdło]

Hallo buddy! Thanks for the translation first of all, thanks a lot. Tha article is very good. I have been on holiday till today, so thats why I am writing this message too late. If I need translation I will tell you and vice versa. Regards!--MacedonianBoy 19:27, 27 lip 2008 (UTC)

;)[edytuj zdrzōdło]

Bůuch, bůch. Ańi ńůs'ch banner :) Zdjyńć swojich ńy mom, nale ludźe s RAŚ dadzům pywńykkym na GNU ;) ◄Ozi64► a jigo godka 09:47, 28 lip 2008 (UTC)

Zawdy tak godom a czynsto suysza, kej fto inkszy tako godo. To znoczy yno bůu'ch, bo bůch to bůua literůwka. ◄Ozi64► a jigo godka 14:38, 28 lip 2008 (UTC)

Ok[edytuj zdrzōdło]

Ja, zazwyczyj tako robja, nale terozki ńy mům czasu. Půźńi to wszysjsko pomjyńa. ◄Ozi64► a jigo godka 11:35, 31 lip 2008 (UTC)

Silesian language[edytuj zdrzōdło]

Here it is. Cheers! -- Loshmi

Sroge Danky za dorady!  :-) Przi sposobności: "apfelzinowy ramik"?, cheba "oranżroomka"?! :-) Jaborygyn 06:01, 20 śyr 2008 (UTC)

Szablon (polski), to je po szloonzsku - "szabloona" lebo "muster". Uoba worta soom pożyczkooma ze mjymjeckigo, nale muster trza by zaryzerwuwać dlo polskigo worta - "wzór"?! Jaborygyn 08:43, 20 śyr 2008 (UTC)

Her, Frau, ---> a ńy (polsky) Pan, Pańi! Půn, je yno Gott, bez to můma ---> PůnBůg (Půnbůček). Jaborygyn 08:51, 20 śyr 2008 (UTC)

Je uo tymu we Wasy radźe dlo Lajsikonika: http://szl.wikipedia.org/wiki/Dyskusja_u%C5%BCytkownika:Lajsikonik

Moja godka je germańsko-suowjańskym kryjoulym, bez to żodne suowjańsky "preferyncyje" ńy banoom bezy Mje uznouwane, bo povstowauy pode presoom i gwoutym! Trzimja je yno, bo to je wykoz zgwoucyńoov we Moji Familiji. :-( Kultura mooma uode Tych pjyrsych! Te druge, Nooma yno pońywjyrwuy i czyńoom to do terouzka, kej nawet wuosny Mowy Noom broońoom (po czyńśći i Jejich!)?! Jaborygyn 09:14, 20 śyr 2008 (UTC)

Padoće: "No jyno mi chopje ńy godej co ślůnski je germański! Wezdřij se na gramatyka a porůwnej, do čygo je baři podany - polskigo eli ńymjyckigo?" A skoond przilazua couko kultura na Szloonzek a dali ku Polsce? Na co by mjou być szloonzsky barzi podany, kej ńy na germańscyzna? Przeca mo z ńoom do cyńyńo uode IV wjeka?! Kans durzi ńiźli z polsczyznoom. W posztrzodku je przebywańy we soomśectvje chorwatczyzny a dalszych (moravszczyzno, bohymizma a staropolsczyzno), znacy śe zapadńo-suowjańsczyzy! Ale przi germńsky kulturze nojdurzi! Inaksz, po co by śe Szloonzoucy uopowjadali, we Powszechnym Nacyjowym Spiśe, przi ńy polski mowje szloonzski? Jaborygyn 11:27, 21 śyr 2008 (UTC)
Padoće: "Ja, jyno mi ńy uaźi uo kultura, a ewolucyjo ślůnskigo ze godki prasuowjańskij." A pojakymu taky mo być, "ze godki prasuowjańskij", nastawjyńy? Tak guymboko, w gyszichta, śyngo Waszo Familijo i Jeji Mutterszpracha? Z Wasygo Mjana mjarkuja, cośće Szloonzouk ńy soom, nojwyrzi Soomśod z wjeluński lebo śyradzki Źymje? Przeca we tymu, co`śće wyrzi rzykli, żodnygo objektywizmusa ńy ma?! A przeca na ńym mo Wiki śe przeca vspjyrać! Jaborygyn 12:03, 21 śyr 2008 (UTC)
Padoće: "Coukym rozumja twůj majnůng uo tym, co germańsko kultura douo ślůnzokům mocka zachůw, nale mjy jyno jako uosobje zajinteresowanyj godkoznawstwym uaźi uo ewolucyjo ślůnskij godki ze kořyńi suowjańskich" Szczyrze wyznoom, ńy pojmuja! Jou - prawy Szloonzouk i Moje germańsko-zapadńosuowjańsky Rzoondzyni, ńy pasujyma Woom do Wasy wyimaginowany, "naukowy" teze?  :-) Jaborygyn 12:43, 21 śyr 2008 (UTC)
Padoće: "Jyno jeli to je "pseudonauka", čamu popjyrajům to inkše Ślůnzoki? Stykńe ylymyntarne poznańy lingwistyki, a uobočyš, iže mům recht. No, nale myśl jak chceš," Nareszće pojyńi`śće Mooj Recht?! Co definijować banam Svojy Rzoondzyńi soom, ze drugyma Szloonzoukooma, ale bez retoonga "Ślązaków"! Jaborygyn 13:00, 21 śyr 2008 (UTC)
Padoće:"A lo mńy polsko godka to mišůng chińskigo s djalyktůma tureckimi". Jou śe na polski godce ńy wyznowoom, to Woom na to ńic ńy uodpedza. :-) Jaborygyn 09:02, 22 śyr 2008 (UTC)
Padoće: "Bo ślůnski dowo śe do familije suowjańskij, ńy germańskij." A pojakymu tak je? Je to dali poloońizacyjo cy kvitńe ćyngjym downy "pansylwańizmus"?

Familijo, to Jou moom yno jedna ... SVOJA! Jaborygyn 09:37, 20 śyr 2008 (UTC)

Padoće: "Tak se jyno myśla, pojakymu byś ńy napisou nowygo artikla?" Niyrod wylazowuja przed uorkestrowyh droomlistoov! :-) Podle Mje, tu sie na gwout kce naciepnoon'c' jedziny "uniwerzalmuster" dlo szloonzskigo szkryfta. Przedy Mjy je to darymno mitrynga, kjero bez polityka je "rozhajcowano", po kjery Szloonzouki banoom mjec' yno moc dalszy utropy a roboty. Bez to wola tu uostac' za wahtyrza szloonzsky Rzeczy. Bo hampylmanym pewnikym niy banam! Hocia niykjerym Istnym sie tu zdo, co bidynujoom prawy sprawje. :-( Jaborygyn 09:45, 22 śyr 2008 (UTC)
Padoće: "prośyłżech jyno uo půmoc". Przeca wspjyroom tu Wos a drugih, coby tutejse kos'lavce we Wasym szloonzskym hocia z'dz'ebko poprostowac', akuratnie rzoondzic' naumjec' niykjeryh a cos' przi tymu samymu erbnoon'c'?!  :-) Jaborygyn 10:04, 22 śyr 2008 (UTC)
Padoće: "Oj to sům jyno artikle". Artilkle, na gwout przerobjane ze polskih?! Cy to je objektywizmus? To je nac'epowan'y polscyzny! To je manipulacyjo! Coby cytelniki Wikipedyje niy poradzioouy poznowac' szloonzskigo mys'lyn'o i Nasygo ... von innen (dusze Goornoszloonzouka). To je prawje, za forhangym "uobjektywizmusa a demokracyje" skrywano, cynioono bes Wous politik! Bez to tes to, co Wy sam wynoukfjouc'y, szloonzskym po prowdzie przenigda niy ban'dz'y! Bo niy moc'e, Soomsiodzie, szloonzsky duchowos'cie, a szloonzskou Mouwa - jak Mjodek, znoće yno ze suyszyńo po placach we soomsiectvje, a niy ze Maminy uosprovki. Noo, ale kej na vszyskym sie gyszefta do robic' ...?! :-( Jaborygyn 20:59, 22 śyr 2008 (UTC)

Translation in Frisian[edytuj zdrzōdło]

I just answered your request on the Frisian Wikipedia with: Hi Tempul, your request for a translation is ready. I wish you lots of succes in making your Silezian Wikipedia grow. Regards,--Swarte Kees 4 aug 2008, 15.44 (CEST)

Translation in Slovene[edytuj zdrzōdło]

Hi Temul, article on Silesian language has just been translated into Slovene. Good luck with Silesian Wikipedyjo project! --MZaplotnik (prispevki) 16:03, 4 śyr 2008 (UTC)

Što je losowość w pólšćinje?[edytuj zdrzōdło]

Dobry wječor, Timpulo. Što je "losowość" w pólšćinje? Hižo sym w mojim słowniku pytał, ale ničo namakał. Postrowy --Tlustulimu 20:58, 6 śyr 2008 (UTC)

Sed kion tio signifas ĉe la ŝablono pl:Gra infobox? Kore --Tlustulimu 21:36, 6 śyr 2008 (UTC)
Myslu, zo nětko wšě je dobre. Nimo toho runje sym nowu předłohu nastawkej wo šachu přidał. Postrowy --Tlustulimu 21:58, 6 śyr 2008 (UTC)

To je jako dyktatura ;)?[edytuj zdrzōdło]

Timpul, po jakymu zes wycep muj artikel uo SSSR a potym skopjowou go i wstawiu do swojigo ZSRR? Po jakymu pados, co po slunsku CCCP to bydze ZSRR? Preca to je KALKA s polskigo! Po slunsku se nikaj ny godauo ZSRR - tak se godauo we polskij tajle Slunska PO POLSKU, nale we ceskij juz ny. To je to Wikipedyje jyno do polskich Slunzokuw?????? Jako ny mo slunskigo mjana do CCCP, a we Polsce se godo inaksyj jako we Czeskij Republice, to lepij cheba wzunc ze zdrudua, pra? Skiz tego CCCP, to by buuo po slunsku SSSR, any polske ZSRR. Dejce se na to pozur, co "szl" to nyma jyno godka we Polsce, nale tyz CR. Užytkowńik:Dyktando, podpis wćep Timpul godka 13:39, 8 śyr 2008 (UTC)

Wejřij se ńy jyno na godka polsko - ńy dowej neopolůńismůw do ślůnskigo[edytuj zdrzōdło]

Dyć ńy piša uo "Zdřůduůw ślůnskich ZSRR", nale uo zdřudle mjana CCCP. To je růžnica. Je to přeca uočywiste, co jak ny mogymy znojś mjana ślůnskigo do jakigo uobcygo mjana, to idymy do zdřudua tygo mjana we tyj godce - w tym připadku můmy ruske "CCCP". Stučne twořyńy do ślůnskigo mjana ZSRR, kere ńykaj ńy bůuo užywůne na coukym etńičnym Ślůnsku, je podyjśćym arbitralnym a ńyma merytoryčne. Jak můmy wůntpliwoś, to wdycki mušymy šnupać po mjanach tako polskych jako českich, bo s tych jynzykůw kořistouy Ślůnzoki při nowych mjanach (jak godůmy o čaśe po 1945 - a wčeśńyj tyž ńymjeckich). Užywańy jyno mjanůw polskych zakrawo uo faušowany ślůnski godki! Polůńismůw, bohemismůw, germańismůw, anglicysmůw atd. ńy uńiknymy, bo našo godka je skalečůno, nale take ewidyntne zagrańa, jako Twoji ze "ZSRR", to zakrawo uo strůnńičoś. Cheba, co Wikipedyjo a "szl" je jyno do polskich Ślůnzokůw. Nale pedz to wšyjskym guosno a klar, jako tak uwažoš. Jak ńy, to dej pozůr tako na ruske "Союз Советских Социалистических Республик", jako polske "Związek Socjalistycznych Republik Radzickich", jako česke "Svaz Sovětských Socialistických Republik". W tym kůnkretnym připadku můmy klarowńy přewoga uopcyje SSSR - uoryginalne ruske CCCP (SSSR) a česke SSSR. Dej se pedźeć, bo ańi jo, ańi Ty ńy můmy wdycki recht, pra? Užytkowńik:Dyktando, podpis wćep Timpul godka 13:39, 8 śyr 2008 (UTC)

Merytoryka[edytuj zdrzōdło]

Jo Će ńy atakuja, jyno padům jako to wyglůndo. Wožne, coby ślůnsko Wikipedyjo bůua pozorńy sprowjůno, a ńy to, čy śe kogoś lubi. To by bůuo ńy fachowe. Jo mům fest respekt do tygo co sam robiš, nale jak cůś přiuwoža, to ńy byda śe wstřimywou, ja? Ty tyž tak růb. Wjřij se tyž - ńy wjym wto pisou zasady šrajbungu, nale tam tyž ńyma klarowne čamu je tak wyrůžńany polsky jynzyk (a čamy ńy česky abo suowacky??). Zdania "* Mjana mjejscowośći, kere sům w Polsce třa škryfloć bez ślůnske buchštaby, uodpowjydńo přistosowujůnc mjana polske, np. Chrząszczewo -> Chřůnščewo, Łódź -> Uůdź. * Mjana mjejscowośći, kere sům we inkšych ortach a kere ńy poradźi śe škryfloć bez ślůnske buchštaby, bo zawjerajům inkše dźwjynki a znoki, ńy zmjyńo śe, np. Għaxaq, Székesfehérvár, nale ńy New York -> do śe zmjanować Nowy Jork." lepij zmjyńyć na neutralne: "* Suowjańske mjana mjejscowośći třa škryflać bez ślůnske buchštaby, uůnačůnc uoryginalne mjana, np. Chrząszczewo -> Chřůnščewo, Javorník -> Jaworńik, София -> Sofija. * Mjana mjejscowośći, kere ńy idźe škryflać bez ślůnske buchštaby, bo majům inkše dźwjynki a znoki, ńy zmjyńo śe, np. Għaxaq, Székesfehérvár, nale ńykere mjana jako np. New York -> do śe zmjanować Nowy Jork." Ńy uwažoš? Zmjyńa tam, nale mi zaś ńy wyćepuj, ja? Pozdrawjům. Užytkowńik:Dyktando, podpis wćep Timpul godka 13:39, 8 śyr 2008 (UTC)

Kategoryje[edytuj zdrzōdło]

Ńy radza se z překludzańym kategoryji. Ńy chca namaraśić. Pomožeš s uůnům kategoryjům http://szl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Historyjo_Rusyje ? Je sam terozki ZSRR a SSSR. Užytkowńik:Dyktando, podpis wćep Timpul godka 13:39, 8 śyr 2008 (UTC)

Ńy gorš śe[edytuj zdrzōdło]

Timpul, wyboč, nale uobńižoš swůj wysoki poźům. Co to je za hasuo "Zwjůnzek Sowjeckich Socyjolistyčnych Rypublik (ZSRR)". Přeca to ńyma do pořůndku - w jednym placu dawoš ZSSR do kupy z ZSRR a kategoryjům ZSRR. A co to je za "ślůnske" suowo tyn "zwjůnzek"??? To je ale polůńism! Ńy lepij "skupina" - "zrzeszenie", "grupa", "związek". Přeca "w grupie", "razem", to je naše "do kupy". We českym tyž je "skupina". Nale jako w Rusyje je "Sojuš", to te mjano je tu we ślůnskim richtik uobjektywne. "Zwjązek" to je ale po polsku. Co to je tyž "Socyjol"??? Ńy stykńe zauůnačyć kožde polske "a" na "o", coby bůuo po ślůnsku. Eźli ńy můmy suowa ślůnskigo (ntp. "godka"), to zmjyńo śe jyno we uostatńyj sylabje abo we uodmjańy (bestož můmy "godům" nale "godajům" atp.), a sam moš přeca střodek zdańo a ńyma to ślůnske suowo. Jako je to suowo uobce, to možno třa by sam bůuo dać "social" abo "socjal", nale cheba ńy "socyjal", skiž tygo co ńyma to kůńcůwka "-yjo" (ntp. "dymokracyjo"), jyno střodek - "socjalistyčny". Možno śe myla, nale wydawo mi śe, co roz dawoš gynau polůńismy, a kaj indźy na śiua chcyš uodrůžńić ślůnsky uod polskigo. A ślůnsky to je ślůnsky - ańi baři ańy myńi. Užytkowńik:Dyktando

Ńy gorszće śe, co`ch Wous sam poćepnoou, nale powoda posuou`ech Woom we y-milce. Jak moće prziszykowano jako przedy mje robota, to śe guosza za poomagera. Jaborygyn 12:18, 11 śyr 2008 (UTC)

Prevod na Interlingue[edytuj zdrzōdło]

Statija ob slezski jazik bila prevedena na Interlingue: [2] --212.158.134.242 06:24, 9 śyr 2008 (UTC) Gabriel Svoboda

We Uosetyji Pouedńowyj...[edytuj zdrzōdło]

Třa poprawić link w nowinach na přednij zajcie, bo artikel jest naškryflany, nale bez literůwka świyći śe na čyrwono. Mom tyž sprawa, jak možeš, to wlyź na irc-a.

Gůry[edytuj zdrzōdło]

Kurde, w kozdym artiklu trocha inacej pisze. Wzoruja sie na jednym, to zas śe okazuje, ze to mo byc inaczej... :( a co sie stalo z dykcjunorem w necie? uon byl wjelce przydatny? Pudelek 13:13, 9 śyr 2008 (UTC)

Jo je z Uazisk, ale terozki guůwńe siedza pod Uopolem, tam sie račyj godo prowadzou, ale prowadzům nie wyglondo źle. a kukou zech na Barańo Gůra, tam byua inkso wersja, Lajsikonik tam cos kiedys robiou. jak tworza nowy artikel to zawsze patrza na inksze artikle, coby třimac sie jednej wersji, ale jak widač wyglondo to roznie. Pyrsk Pudelek 13:38, 9 śyr 2008 (UTC)

Kiszczonka[edytuj zdrzōdło]

Witaj. Po co i dlaczego wpisujesz niejasną wiadomość, że kiszczonka kosztuje 4 zł? (i 1,5$)? Rozumiem, że w gazecie wpisali Koszt 4 zł, bo taki mają "szablon". Koszt to nie cena. Natomiast kosztowac może w barze czy resturacji i zależec to będzie od kategorii i innych. A będziesz zmieniał w miare zmian wartości zł i $? Zaś kaloryczność warto byłoby podać z informacją, jakiej ilości dotyczy, bo może byc na litr (malo prawdopodobne) na porcję (0,25 l?) lub 100 gram. (Ciacho5) 87.205.238.27

dykcjunor[edytuj zdrzōdło]

witom. ńy moš kajś na dysku tego dykcjunora co byu na slunskiej ece? bo jo se go nie zgrou, a ze suowńikem latwiej skryflac. Pudelek 12:06, 11 śyr 2008 (UTC)

 • tyž kca! poodel_87@wp.pl Poodel 87 14:44, 11 śyr 2008 (UTC)
  • můj mail: marszalek1980@o2.pl. byda wdziyczny -Pudelek 14:45, 11 śyr 2008 (UTC)

i došuo :) wjelge dziynki -Pudelek 14:50, 11 śyr 2008 (UTC)

dźynki, uody mie tyž Poodel 87 14:44, 11 śyr 2008 (UTC)

Česko Rypublika abo "Čechy"[edytuj zdrzōdło]

Nie wiem czy jest to odpowiednie miejsce na tę uwagę, ale warto uporządkować kwestie artykułu o Czeskiej Republice, który na naszej wiki sprawia dużo zamieszania. Jest to wynikiem - jak często - bezmyślnego kalkowania z polskiej Wiki. Otóż dlaczego funkcjonuje artykuł "Czechy" gdzie jest napisane, że chodzi o Czeską Republikę i że nazwa "Czechy" dla CR jest felerna - pomieszanie z poplątaniem. Powinien przecież być artykuł "Czeska Republika", gdzie jest informacja o nieprawidłowym użyciu sformułowania "Czechy", nieprawdaż? W artykule o Morawach są dwa linki do tematu o CR - w jednym chodzi o CR, a w drugim o region Czechy - to jest skutek tego poplątania. Trzeba to uporządkować. To, że po polsku mówi się potocznie na CR Czechy, to nie znaczy, że na naszej Wiki musimy powielać te błędy. Ślązacy w Polsce tez często mówią "Czechy" na CR, ale jest to wynik raczej nawyków z polskich gazet niż z samego języka. Natomiast Ślązacy z CR, jak reszta mieszkańców CR, mocno rozróżniają Czechy <-> CR. Dam przykład - mój znajomy z Czeskiego Śląska, kiedy nieopatrznie powiedziałem o jego miejscu zamieszkania Czechy, obruszył się: "Czechy? Chopje, a kaj tam Praga? Czechy to je daleko" :).

re: Připis[edytuj zdrzōdło]

Wjym. Coś mjy śe popjyrńicouo. Ch'myślou uo necowych uodwouańąch i żech tak naskryflou. ◄Ozi64► a uůnygo godka 09:25, 20 śyr 2008 (UTC)

Frydek-Mistek[edytuj zdrzōdło]

Terozki to juž ća ńy rozůmja :/ Mjasta polske tuplikujymy, česke dowůmy we upryginole? Nůnsens a průmowańy Polski :/ ◄Ozi64► a uůnygo godka 07:26, 21 śyr 2008 (UTC)

Hi Timpul As requested, I have translated Silesian into Amharic. I have also created a page for it in the Amharic Wikepedia. Regards. Bulgew1

From lad.wikipedia[edytuj zdrzōdło]

Do you want to translate an article about Silesian language? I can do it, if you want but, please, do this article on Silesian Wikipedia. Chabi.

Here it is. Thanks for translating Almazán's article. --85.60.95.16 13:21, 21 śyr 2008 (UTC)

Ńypodlyguość?[edytuj zdrzōdło]

Gibci: --> Samostanowjyńy! Jaborygyn 12:34, 22 śyr 2008 (UTC)

Moksha[edytuj zdrzōdło]

Dear Timpul, pls do not forget about us. Sorry for the reply delay Khazar II

 • GM, Timpul, Сategory "Силезиянь ошне" done. Categories added to Катовице and Лендзины. Links are in place. Will add links to полень кяль 'polish language', силезиянь кяль 'silesian language' and Полень мастор 'Poland'. Genitive is -нь ending or -tj (when indicating to the subject), e.g. Тимпулонь ялгац - 'Timpul's friend' and силезиястонь Тимпулть путксоц 'contribution of the Timpul of Silezia' Coat of arms is содафкс or ош содафкс, so coat of arms of Katowice is Катовице ошть содафксоц. :-) Thank you for contribs! --Khazar II 13:08, 24 śyr 2008 (UTC)
 • Oh, it was easy. And please ask me every time. Pls use Russian forms of Polish placenames with Silesian name in brackets. Силезиянь велет 'Silesian villages' category is done. Soon finishing Polsha and Silesia ;-) --Khazar II 13:51, 24 śyr 2008 (UTC)
  • BTW there is no Template:Lang-szl in English wiki 8-0. It resembles me our problem with Moksha. I mean they are copying Russian sources where no difference between Moksha and Erzya peoples as Russians continue calling us all Mordvins. So there is no article Moksha (people) in English wiki, it has been merged to Mordvins. And we are still combatting for this article restoration :-/ I would like to ask you to make article Moksha (people) in Silesian wiki. Will give you the text in English. --Khazar II 15:23, 24 śyr 2008 (UTC)
  • Yeah, the same thing. They just to busy to see the difference and in spite of that there are language codes for our languges they still discussing "dialects". :-) Due to old chronicles mess with ethnic names they still trying to mix us with Erzyas and talking of Mordvin language with two dialects but it never existed. It is like Russian saying: "Почему я должен доказывать, что я не верблюд? (Why I must provide evidence I am not a camel?)" :-)) Now finishing Silesia and will give Moksha (people) short info. --Khazar II 17:50, 24 śyr 2008 (UTC)
  • Well, I stopped and cut off history to make it short. First I thought it may be intersting for Silesians Mokshas took part in Legnice battle but it will take too long for you to translaye. Maybe I will revert later with some Medieval history sketch if you are not against.

Moksha (people) (Mokshans), (Moksha language: мокшет, mokshat) indigenous Finno-Ugrian Middle Volga population, together with Erzya and Mari people referred to as Volga Finns. Less than one third of Mokshas live in the autonomous republic of Mordovia, Russian Federation, in the basin of the Volga River. The rest are scattered over the Russian oblasts of Ryazan, Tula, Tambov, Samara, Penza, Orenburg , Ulyanovsk, Saratov, as well as Tatarstan, Chuvashia, Bashkortostan, Central Asia (Kirgizstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kazakhstan, Siberia, Far East), Azerbaijan, Armenia, Estonia, Ukraine, Finland, Australia and the USA. Mokshas and Erzyas were given an autonomous territory as a titular nations within the Soviet Union in 1928. Russification intensified during the 1930s, and knowledge of the Moksha language by the 1950s was in rapid decline.

Ivan Dubasov’s Zubu Moksha women. XIX c. photo


External Links[edytuj zdrzōdło]

 • Info-RM Mordovia news in Moksha
 • [3] Mokshen Pravda newspaper
 • [4] Finno-Ugrian newsletter articles in Moksha
 • [5] Moksha-English-Moksha On-Line Dictionary


cv:Мăкшăсем la:Moxel myv:Мокшот ru:Мокшане uk:Мокша

Thank you very in advance. --Khazar II 18:34, 24 śyr 2008 (UTC)