Pōdź kaj inhalt

Gōrnoślōnskŏ ôfensywa

Ze Wikipedia
Gōrnoślōnskŏ ôfensywa
drugŏ wojna światowŏ

Karta ruskich planōw wojynnych we Gōrnym i Dolnym Ślōnsku
Czas ôd 15 do 31 marca 1945
Plac Gōrny Ślōnsk, Trzici Rajch
Wynik zwyciynstwo SSSR
Zajty boju

Trzici Rajch

Sowiecki Sojusz

Kōmandyry

Ferdinand Schörner
Gotthard Heinrici
Franz Augsberger

Iwan Konew

Siyły

20 dywizyji, 1420 dzioł i moździyrōw, 94 tanki i szturmowe dzioła[1]

408 400 ludzi[2], 988 tankōw i samobieżnych dzioł, 5640 dzioł i moździyrōw, 1737 fligrōw[1]

Straty

Kole 60 000 ludzi, z czego kol. 20 000 bōło wziynte do niywole[1]. 40 000 zabitych i 14 000 chycōnych[3]

66 801 ludzi[2]

Galeryjŏ we Wikimedia Commons

Gōrnoślōnskŏ ôfensywa (rus. Верхнесилезская операция) to bōła strategicznŏ ôfensywa Czyrwōnyj Armije na weschodnim frōncie drugij wojny światowyj kludzōnŏ ôd 15 do 31 marca 1945 roku. Mioła za auftrag zdobycie znaczōncych ôstrzodkōw industryjalnych a naturalnych resorsōw rozlygowanych we Gōrnym Ślōnsku. Zaangażyrowoła wszyjske siyły 1. Frōntu Ukrajińskigo ze kōmandyrowaniym ôd marszałka Iwana Konewa. Skuli znaczyniŏ regiōnu dlŏ Niymcōw i ônych ôbrōny przeciepane bōły tyż sroge siyły dlŏ zmocniyniŏ Skupiny Armije Postrzodek. Po krwŏwych bojach niymiecke siyły bōły pociśniynte za przedwojynnõ granicã ze Czechosłowacyjōm, a teryn Gōrnego Ślōnska bōł stopniowo przekazowany polskij administracyje cywilnyj.

Przipisy

  1. 1,0 1,1 1,2 Коллектив авторов. История Второй мировой войны. 1939—1945. tōm 10, Moskwa, 1979
  2. 2,0 2,1 Rusyjŏ i SSSR we wojnach 20. stoleciŏ. Straty siył zbrojnych.
  3. Верхнесилезская наступательная операция, 15-31 марта 1945 г.