Hanafuda

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Hanafuda (jap. 花札) - karty do szpilã japōńskegŏ pochodzyniyŏ użiwane do mocki szpilōw. Mianŏ beztuplikowŏć do sie jako "kwiŏtkowe karty".[1][2] Miano tyż moge ôznoczŏć szpilã we te karty.

Sztart szpilu Koi-Koi

Poza Japōniyjōm[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Hanafuda je szpilane czynsto na Hawajach a we Połedniyowej Koryje, nale we inkszym mianiy. Na Hawajach wystympuje Hawajskim Koi-Koi kery mianuje siy Sakura, Higobana, a czasym Hanafura. We Połedniyowej Koryje,karty sōm mianowane Hwatu (Kor: 화투, Hanja: 花鬪); kere miano je tuplikowane jako bitwŏ kwiotōw. Nŏjczynstszy szpil Hwatu je Go-stop (Kor: 고스톱)[3] abo Seotda (Kor: 섯다). Hwatu je nojczynsciyj szpilane we Chińskim Nowym Roku a Chuseok (추석). Szpilaniye we Go-stop ôstało siy tradycyjōm koryjańskich familijōw. Koreańsko zorta je ajnfachowo szpilanŏ we 3 perzōny, abo rzadziyj we 2.W Hanafude tyż siy szpila we Mikronezyje we sztyry perzōny. 

Karty[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We szpilu je 12 tajli. Kŏżdo je repryzyntowano bez kwiŏtek, a kożda tajla mo sztyry karty. We ajnfachowych szpilach każdŏ tajla mŏ dwie ajnfachowe karty a dwie szpecialne. Niy zowżdy siy liczy pōnkty, jako iże we wiynkszościy szpilōw badŏ siy ino na karciyane kombinacyja.

Miysiyōnc Kwiŏt Karty Bildy
Styczyń Matsu (松, Sosna) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ wstōnżka s poezyjōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Mandżurski Żuraw a Klara (20 pōnktōw) Kintengu 01c.png Kintengu 01d.png Kintengu 01h.png Kintengu 01s.png
Luty Ume (梅, Ume) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ wstōnżka s poezyjōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Uguisu na sztrōmie (10 pōnktōw) Kintengu 02c.png Kintengu 02d.png Kintengu 02h.png Kintengu 02s.png
Marzec Sakura (桜, Sakura) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ wstōnżka s poezyjōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Jinmaku (20 pōnktōw) Kintengu 03c.png Kintengu 03d.png Kintengu 03h.png Kintengu 03s.png
Kwiyciyń Fuji (藤, Wisteryjŏ) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s czyrwiynōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Kukułka (10 pōnktōw) Kintengu 04c.png Kintengu 04d.png Kintengu 04h.png Kintengu 04s.png
Moj Ayame (菖蒲, Kokociy Galoty) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s czyrwiynōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Kokociy Galoty a Ôźmiyo-deskowy most (10 pōnktōw) Kintengu 05c.png Kintengu 05d.png Kintengu 05h.png Kintengu 05s.png
Czyrwiyec Botan (牡丹, Piwowōńki) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s modrōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Szmaterloki (10 pōnktōw) Kintengu 06c.png Kintengu 06d.png Kintengu 06h.png Kintengu 06s.png
Lipiec Hagi (萩, Lespedezyje) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s czyrwiynōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Dziyk (10 pōnktōw) Kintengu 07c.png Kintengu 07d.png Kintengu 07h.png Kintengu 07s.png
Siyrpiyń Susuki (薄, Ôzdobno Czinszka) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), dwa szpecialne: Anseriniy we lociy (10 pōnktōw), Pyłny Miesiyōnczek na Czywiynym Niyebym (20 pōnktōw) Kintengu 08c.png Kintengu 08d.png Kintengu 08h.png Kintengu 08s.png
Wrzesiyń Kiku (菊, Chryzantema) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s modrōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Kufel Sake s Poezyjōm (10 pōnktōw) Kintengu 09c.png Kintengu 09d.png Kintengu 09h.png Kintengu 09s.png
Paździyerniyk Momiji (紅葉, Jawor) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s modrōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Lelōń a Jawor (10 pōnktōw) Kintengu 10c.png Kintengu 10d.png Kintengu 10h.png Kintengu 10s.png
Listopad Yanagi (柳, Wiyrzba) Jedno czyrwiyna wstōnżka (5 pōnktōw) a trzi szpecialne: Piyorōn (1 pōnkt), Szwalbka (10 pōnktōw), Ono no Michikaze s Paryzolem a Żabōm (20 pōnktōw) Kintengu 11d.png Kintengu 11c.png Kintengu 11h.png Kintengu 11s.png
Grudziyń Kiri (桐, Paulowniya) Trzi ajnfachowe (1 pōnkt), a jednŏ szpecialno: Fenghuang (20 pōnktōw) Kintengu 12c.png Kintengu 12d.png Kintengu 12h.png Kintengu 12s.png

Zorty[edytuj | edytuj zdrzōdło]

To sōm zorty szpilaniy o we karty Hanafuda.

Prawidła[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Te regle niy sōm ôficyjne: je mocka zorty szpila w Hanafuda.

Cyl[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Zdobydź wiyncyj pōnktōw niżeli oponent. Zwykle je ustalōne wiela pōnktōw je do zwyciynstwã, abo szpilo siy by posiydziyć jak najsrogszŏ wielość pōnktōw.

Prawidła szpilaniyŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Karty sōm tasowane a niyskoro położōne na kupka (mianowane tyż giełdōm). Ôziym kart je ustawiyōne do dołu. Eźli je wiyncyj szpilerōw, to wielość handã siy zmniyjszo.

Szpil[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Szpilery sztartujōm ôd rozdajōncegŏ a kōntynuujōm podle zygarã.[4] Szpiler biere karty rozdōne mu a prōbuje dopasowŏć je do kart na stole.Eźli niy mŏ karty kerōm moge dopasowoć to dŏje jednōm kartã na strzodek . Karta musiy być dano wiyrchym, a eźli je ta zorta na strzodku to szpiler biere te karty lo siyã, eźli niy mŏ to karty ôstajōm na strzodku.[5]

Szpil kōńczy siy kej niy mo na strzodku żŏdnych kart, abo kej szpiler niy mŏ już kart.

Eźli szpiler mŏ sztery pary abo dwa kōmpletne tajle, to tyn szpiler automatyczniy wygrywo. Pōnktowaniy we kożdej zorciy je inksze.

Hiki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Eźli na strzodku je numera kart s jednej tajli, a szpiler mŏ reszta kart s tej tajli to je mianowane hiki. Szpiler moge wziōnć wszyjske karty s tej tajli. Prōba wziyńciya kart s hiki bez karte sztormu je niylegalnym posuniyńciym. Eźli wszyjske karty s tajli sōm na strozdku to wszyjskie karty sōm przetasowywane.

Pōnktowaniy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Po kożdej rundziy, kożdy szpiler mŏ do ôbliczyniyo wartość posiydzōnych kart.

We niykerych zortach, 'zwyciynsca biere wszyjsko' eli zwyciynsca ôbliczo wszyjskie pōnkty s kart swoich a oponentōw we tej rundziy.

Pōnktowaniy moge być inksze we inkszych zortach.

Oya-gachi[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Eźli je remis to rozdajōncy wygrywo. Eźli rozdajōncy niy je w stōniy remisu to szpiler nojbliżej jego wygrywo. 

Przipisy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  1. Games played with Flower Cards
  2. Pakarnian, John, "Game Boy: Glossary of Japanese Gambling Games", Metropolis, 22 styczyń 2010, zaj. 15.
  3. Rules of Go Stop
  4. Japōńskŏ publikacyjŏ (1970).
  5. Prawidła szpilaniyŏ w Hanafuda. digidemon.com