Hanafuda

Ze Wikipedia

Hanafuda (jap. 花札) - karty do szpilã japōńskegŏ pochodzyniyŏ użiwane do mocki szpilōw. Mianŏ beztuplikowŏć do sie jako "kwiŏtkowe karty".[1][2] Miano tyż moge ôznoczŏć szpilã we te karty.

Poza Japōniyjōm[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Hanafuda je szpilane czynsto na Hawajach a we Połedniyowej Koryje, nale we inkszym mianiy. Na Hawajach wystympuje Hawajskim Koi-Koi kery mianuje siy Sakura, Higobana, a czasym Hanafura. We Połedniyowej Koryje,karty sōm mianowane Hwatu (Kor: 화투, Hanja: 花鬪); kere miano je tuplikowane jako bitwŏ kwiotōw. Nŏjczynstszy szpil Hwatu je Go-stop (Kor: 고스톱)[3] abo Seotda (Kor: 섯다). Hwatu je nojczynsciyj szpilane we Chińskim Nowym Roku a Chuseok (추석). Szpilaniye we Go-stop ôstało siy tradycyjōm koryjańskich familijōw. Koreańsko zorta je ajnfachowo szpilanŏ we 3 perzōny, abo rzadziyj we 2.W Hanafude tyż siy szpila we Mikronezyje we sztyry perzōny. 

Karty[edytuj | edytuj zdrzōdło]

We szpilu je 12 tajli. Kŏżdo je repryzyntowano bez kwiŏtek, a kożda tajla mo sztyry karty. We ajnfachowych szpilach każdŏ tajla mŏ dwie ajnfachowe karty a dwie szpecialne. Niy zowżdy siy liczy pōnkty, jako iże we wiynkszościy szpilōw badŏ siy ino na karciyane kombinacyja.

Miysiyōnc Kwiŏt Karty Bildy
Styczyń Matsu (松, Sosna) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ wstōnżka s poezyjōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Mandżurski Żuraw a Klara (20 pōnktōw)
Luty Ume (梅, Ume) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ wstōnżka s poezyjōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Uguisu na sztrōmie (10 pōnktōw)
Marzec Sakura (桜, Sakura) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ wstōnżka s poezyjōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Jinmaku (20 pōnktōw)
Kwiyciyń Fuji (藤, Wisteryjŏ) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s czyrwiynōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Kukułka (10 pōnktōw)
Moj Ayame (菖蒲, Kokociy Galoty) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s czyrwiynōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Kokociy Galoty a Ôźmiyo-deskowy most (10 pōnktōw)
Czyrwiyec Botan (牡丹, Piwowōńki) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s modrōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Szmaterloki (10 pōnktōw)
Lipiec Hagi (萩, Lespedezyje) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s czyrwiynōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Dziyk (10 pōnktōw)
Siyrpiyń Susuki (薄, Ôzdobno Czinszka) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), dwa szpecialne: Anseriniy we lociy (10 pōnktōw), Pyłny Miesiyōnczek na Czywiynym Niyebym (20 pōnktōw)
Wrzesiyń Kiku (菊, Chryzantema) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s modrōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Kufel Sake s Poezyjōm (10 pōnktōw)
Paździyerniyk Momiji (紅葉, Jawor) Dwa ajnfachowe (1 pōnkt), jednŏ s modrōm wstōnżkōm (5 pōnktōw) a jedyn szpecialny: Lelōń a Jawor (10 pōnktōw)
Listopad Yanagi (柳, Wiyrzba) Jedno czyrwiyna wstōnżka (5 pōnktōw) a trzi szpecialne: Piyorōn (1 pōnkt), Szwalbka (10 pōnktōw), Ono no Michikaze s Paryzolem a Żabōm (20 pōnktōw)
Grudziyń Kiri (桐, Paulowniya) Trzi ajnfachowe (1 pōnkt), a jednŏ szpecialno: Fenghuang (20 pōnktōw)

Zorty[edytuj | edytuj zdrzōdło]

To sōm zorty szpilaniy o we karty Hanafuda.

Prawidła[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Te regle niy sōm ôficyjne: je mocka zorty szpila w Hanafuda.

Cyl[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Zdobydź wiyncyj pōnktōw niżeli oponent. Zwykle je ustalōne wiela pōnktōw je do zwyciynstwã, abo szpilo siy by posiydziyć jak najsrogszŏ wielość pōnktōw.

Prawidła szpilaniyŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Karty sōm tasowane a niyskoro położōne na kupka (mianowane tyż giełdōm). Ôziym kart je ustawiyōne do dołu. Eźli je wiyncyj szpilerōw, to wielość handã siy zmniyjszo.

Szpil[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Szpilery sztartujōm ôd rozdajōncegŏ a kōntynuujōm podle zygarã.[4] Szpiler biere karty rozdōne mu a prōbuje dopasowŏć je do kart na stole.Eźli niy mŏ karty kerōm moge dopasowoć to dŏje jednōm kartã na strzodek . Karta musiy być dano wiyrchym, a eźli je ta zorta na strzodku to szpiler biere te karty lo siyã, eźli niy mŏ to karty ôstajōm na strzodku.[5]

Szpil kōńczy siy kej niy mo na strzodku żŏdnych kart, abo kej szpiler niy mŏ już kart.

Eźli szpiler mŏ sztery pary abo dwa kōmpletne tajle, to tyn szpiler automatyczniy wygrywo. Pōnktowaniy we kożdej zorciy je inksze.

Hiki[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Eźli na strzodku je numera kart s jednej tajli, a szpiler mŏ reszta kart s tej tajli to je mianowane hiki. Szpiler moge wziōnć wszyjske karty s tej tajli. Prōba wziyńciya kart s hiki bez karte sztormu je niylegalnym posuniyńciym. Eźli wszyjske karty s tajli sōm na strozdku to wszyjskie karty sōm przetasowywane.

Pōnktowaniy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Po kożdej rundziy, kożdy szpiler mŏ do ôbliczyniyo wartość posiydzōnych kart.

We niykerych zortach, 'zwyciynsca biere wszyjsko' eli zwyciynsca ôbliczo wszyjskie pōnkty s kart swoich a oponentōw we tej rundziy.

Pōnktowaniy moge być inksze we inkszych zortach.

Oya-gachi[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Eźli je remis to rozdajōncy wygrywo. Eźli rozdajōncy niy je w stōniy remisu to szpiler nojbliżej jego wygrywo. 

Przipisy[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  1. Games played with Flower Cards
  2. Pakarnian, John, "Game Boy: Glossary of Japanese Gambling Games", Metropolis, 22 styczyń 2010, zaj. 15.
  3. Rules of Go Stop
  4. Japōńskŏ publikacyjŏ (1970).
  5. Prawidła szpilaniyŏ w Hanafuda. digidemon.com