Kongres Nowej Prawicy

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Kōngres Nowyj Prawice
Kongres Nowej Prawicy
Ilustracyjŏ
Krŏj Flag of Poland.svg Polska
Skrōt KNP
Lider Stanisław Żółtek
Data założyniŏ 9 paździyrnika 2010
Adresa siydziby ul. Szklanych Domów 3/U1,
04-346 Warszawa
Politycznŏ ideologijŏ kōnserwatywny liberalizm, libertarianizm, mōnarchizm, tradycjōnalizm, ojrosceptycyzm, regiōnalizm, ryakcyjōnizm
Poglōndy ekōnōmiczne kapitalizm, swobodny rynek, swobodny handel, leseferyzm, mōnetaryzm
Wielość czōnkōw kol. 4300 (siyrpiyń 2014)[1]
Czōnkostwo
miyndzynŏrodne
Partyjŏ Tożsamości i Dymokracyje
Skupina we Ojropejskim
Parlamyncie
ôstatnio Ojropa Nŏrodōw i Swobody
Mōdziyżowŏ skupina Sekcja Młodzieżowa Kongresu Nowej Prawicy
Farby

     błynkitnŏ

     czyrwōnŏ

     czŏrnŏ

Commons-logo.svg Galeryjŏ we Wikimedia Commons
Internetowŏ zajta

Kongres Nowej Prawicy (tōmaczyniy: Kōngres Nowy Prawice. abrewjacyjŏ: Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke) je polskŏ, prawicowŏ politicznŏ partyjŏ ze naturōm kōnserwatiwno-liberalnōm. Powstała ze skuplowaniŏ partyjōw Wolność i Praworządność a Unia Polityki Realnej. Zarejerowali ja 25 marca 2011 ze mianym Unia Polityki Realnej – Wolność i Praworządność (Ōńijo Realny Politiki - Swoboda a Prawe Reskiyrowaniy). Prezesym partyje ôstoł Janusz Korwin-Mikke. 12 moja 2011 przemianowali ja na takŏ, jakŏ mŏ terŏzki: Kongres Nowej Prawicy[2].

Program[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ôdpora do Ojro

Kongres Nowej Prawicy we ekōnōmiji uważŏ austryjacko szula reprezyntowanŏ pojstrzōd inkszymi ŏd Ludwiga von Misesa a Friedricha Augusta von Hayeka a mōnetarism (do bajszpilu Milton Friedman). Sōm ôni ku tymu, aże gospodarka to sōm za fest złożōne procesy coby bar fto poradził je kōntrolować. Skirz tego Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke chce swobodnygo rynku. Dŏwajōm ôdpora do włażyniŏ państwa we gospodarka. Sōm za zmyńszyniym dŏwek do państwa a wyciepaniym bezma wszyjskych kōncesyjōw.

Gŏdajōm, aże Polska niy winna pōmiyniać swoji waluty na Ojro.

Armijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Kongres Nowej Prawicy uważajōm festelnŏ fachowŏ armijŏ. Tyż uznŏwo, aże nŏjważnijsze przi broniyniu to pomiyszkańce, kere bydōm chciały brōnić swoji gospodarki abo chałpōw. Skirz tego chcōm wyciepaniŏ zakazu miyniŏ pistŏli a zônaczyć lekcyje obsugiwaniŏ ji do szkolŏrzōw.

Symbolika[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Wapynym partyje je ptŏk (fyniks), kery wzlatywŏ ku wiyrchowi, co mŏ pokŏzać ŏdrodzyniy Polski. Mŏ ôn trzi farby - czŏrno, czyrwjōnŏ a modrŏ.

Sztruktury a dźołocze[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Prezydium[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Poparcie[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Polski śpiywkŏrz Genek Loska pedziŏł we wywiadzie, aże Kongres Nowej Prawicy je ruchym, kery poradziłby pociōngnyć ruch dlŏ swbodoby Polski do przodku[3]. Ekōnomista Krzysztof Rybiński napisŏł, co ta partyjŏ mŏ nŏjlepszy ze wszyjskich we Polsce program gospodarczy[4]

Ôbŏcz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Necowe ôdwołania[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy