Muster:Cytuj pismo

Ze Wikipedia
Dokumyntacyjŏ Dokumyntacyjŏ

Nŏrzyńdzia

Na strōnie Silling je dostympne nŏrzyńdzie, co kōnwertuje muster {{cytuj pismo}} ze wersyje polskij do wersyje ślōnskij, tōż może sie przidać przi przekłŏdaniu hasła ze polskij Wikipedyje. Do lewego pola idzie wrazić nawet cołki akapit i we prawym polu dostanymy cytaty gotowe do ślōnskij Wikipedyje.

Przeznaczynie

Muster je używany do cytowaniŏ cajtōngōw we przipisach artykułōw. Muster przidŏwŏ do przipisōw informacyje COinS (wejzdrzij tyż en:Wikipedia:COinS).

Lista parametrów

Wszyjske pola (skopiuj tekst niżyj, wraź do artykułu i wyciep niyprzidajne parametry)
{{Cytuj pismo | nazwisko = | miano = | autōr = | autōr link = | nazwisko2 = | miano2 = | autōr2 = | autōr link2 = | nazwisko3 = | miano3 = | autōr3 = | autōr link3 = | nazwisko4 = | miano4 = | autōr4 = | autōr link4 = | nazwisko5 = | miano5 = | autōr5 = | autōr link5 = | tytuł = | url = | cajtōng = | adresa cajtōnga = | ôznaczynie = | wolumin = | wydanie = | numer = | strōny = | data = | rok = | miesiōnc = | ôdpedzialność = | wydŏwca = | miyjsce = | issn = | doi = | doietyketa = | pmid = | pmc = | oclc = | bibcode = | arxiv = | jstor = | id = | cytat = | jynzyk = | data dostympu = 2023-05-13 | odn = }}
Połnŏ wersyjŏ dlŏ jednego autora (skopiuj tekst niżyj, wraź do artykułu i wyciep niyprzidajne parametry)
{{Cytuj pismo | nazwisko = | miano = | autōr link = | tytuł = | url = | cajtōng = | adresa cajtōnga = | ôznaczynie = | wolumin = | wydanie = | strōny = | data = | rok = | miesiōnc = | ôdpedzialność = | wydŏwca = | miyjsce = | issn = | doi = | doietykieta = | pmid = | pmc = | oclc = | bibcode = | id = | cytat = | jynzyk = | data dostympu = 2023-05-13 | odn = }}
Nojczyńścij używane pola (skopiuj tekst niżyj, wraź do artykułu i wyciep niyprzidajne parametry)
{{Cytuj pismo | nazwisko = | miano = | autōr link = | tytuł = | cajtōng = | wolumin = | wydanie = | strōny = | data = | wydŏwca = | miyjsce = | issn = | doi = }}

Parametry mustra

Muster cytowaniŏ cajtōngōw (z numerym ISSN).

[Zarządzaj danymi szablonu]

Parametry mustra

ParametrOpisTypStatus
Autorautōr

Autōr publikowanego tekstu, nŏleżny porzōndek: Nazwisko Miano (alternatywa dlŏ pōl miano i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
Autōr linkautōr link

Miano artykułu w Wikipedyji ô tyj ôsobie – artykuł winiyn już być. Niy może linkować do siebie. Niy używej tego pola bez użyciŏ pōl miano i nazwisko, abo autōr.

Ciąg znakówopcjonalny
Nazwiskonazwisko

Nazwisko autora publikacyje.

Ciąg znakówsugerowany
Mianomiano

Miano abo miana autora publikacyje.

Ciąg znakówsugerowany
Tytułtytuł

Tytuł artykułu we cajtōngu. Niy używej kursywy w tym polu.

Ciąg znakówwymagany
URLurl

Adresa URL do treści artykułu w Internecie. Parametar niy może być użyty, jeźli już je link do artykułu w polu tytuł.

Ciąg znakówopcjonalny
Cajtōngcajtōng

Nazwa cajtōnga abo gayty. Idzie tu użyć linku wewnyntrznego, jeźli cajtōng je już ôpisany.

Ciąg znakówwymagany
URL cajtōngaadresa cajtōnga

Adresa URL cajtōnga w Internecie. Parameter niy może być użyty, jeźli bōł użyty link wewnyntrzny w polu cajtōng.

Ciąg znakówopcjonalny
Ôznaczynie niystandardoweôznaczynie

Niystandardowe ôznaczynie czasopisma, stosowane w przipadku, kej niy stykajōm parametry: numer, wydanie. Jeźli w tym cylu była użytŏ połnŏ data, trza jōm wyrazić numerycznie jako RRRR-MM-DD, np. 1913-10-11.

Ciąg znakówopcjonalny
Woluminwolumin

Wolumin pisma (ang. volume) - dlŏ cajtōnga, bp. dziynnego, idzie podanõ sam wertã (liczbowõ) poprzedzić dlŏ czytelności skrōtym „nr”. Pozōr! Porōwnać ôpis dlŏ parametru „wydanie” i „numer”.

Ciąg znakówsugerowany
Wydaniewydanie

Wydanie (ang. issue), podŏwane w wywołaniu mustra z dodaniym nŏwiasōw po wercie dlŏ parametru „wolumin”. Pozōr! Werta danego parametru niyma pokazowanŏ we wywołaniu mustra, kej niy ma podanyj werty dlŏ parametru „wolumin”. Porōwnej przikłady 13.1 i 13.2.

Ciąg znakówopcjonalny
Numernumer

Ciąg znakówopcjonalny
Stronystrōny

Skazuje na piyrszõ strōnã abo zakres strōn, kere były zdrzōdłym informacyje (bp. 580 abo 580-594). Muster autōmatycznie wstawiŏ skrōt s.

Ciąg znakówsugerowany
Datadata

Połna data publikacyje. Preferowany format RRRR-MM-DD.

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówsugerowany
Rokrok

Rok publikacyje; używane wymiynnie ze parametrym data.

Liczbaopcjonalny
Miesiōncmiesiōnc

Miesiōnc publikacyje; używane społym ze parametrym rok i wymiynnie z parametrym data.

Ciąg znakówopcjonalny
Ôdpedzialnośćôdpedzialność

Ôsoba ôdpedzialnŏ prawnie za treść wydŏwnictwa ciōngłego. redachtōr naczelny, ciało zbiorowe itp. W przipadku CD-Action: Zbigniew Bański – redachtōr naczelny.

Ciąg znakówopcjonalny
Wydŏwnictwowydŏwca

Wydŏwca cajtōnga; idzie sam użyć wewnyntrznego, jeźli wydŏwnictwo je ôpisane.

Ciąg znakówsugerowany
Miyjsce wydaniŏmiyjsce

Miyjsce wydaniŏ pisma.

Ciąg znakówsugerowany
2. autōrautōr2

Autōr publikowanego tekstu, nŏleżny porzōndek: Nazwisko Miano (alternatywa dlŏ pōl miano i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
3. autōrautōr3

Autōr publikowanego tekstu, nŏleżny porzōndek: Nazwisko Miano (alternatywa dlŏ pōl miano i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
4. autōrautōr4

Autōr publikowanego tekstu, nŏleżny porzōndek: Nazwisko Miano (alternatywa dlŏ pōl miano i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
5. autōrautōr5

Autōr publikowanego tekstu, nŏleżny porzōndek: Nazwisko Miano (alternatywa dlŏ pōl miano i nazwisko).

Ciąg znakówopcjonalny
2. mianomiano2

Miano abo miana autora publikacyje (zamiast pola autōr).

Ciąg znakówopcjonalny
3. mianomiano3

Miano abo miana autora publikacyje (zamiast pola autōr).

Ciąg znakówopcjonalny
4. mianomiano4

Miano abo miana autora publikacyje (zamiast pola autōr).

Ciąg znakówopcjonalny
5. mianomiano5

Miano abo miana autora publikacyje (zamiast pola autōr).

Ciąg znakówopcjonalny
2. nazwiskonazwisko2

Nazwisko autora publikacyje (zamiast pola autōr).

Ciąg znakówopcjonalny
3. nazwiskonazwisko3

Nazwisko autora publikacyje (zamiast pola autōr).

Ciąg znakówopcjonalny
4. nazwiskonazwisko4

Nazwisko autora publikacyje (zamiast pola autōr).

Ciąg znakówopcjonalny
5. nazwiskonazwisko5

Nazwisko autora publikacyje (zamiast pola autōr).

Ciąg znakówopcjonalny
2. autōr linkautōr link2

Miano artykułu w Wikipedyji ô tyj ôsobie – artykuł winiyn już być. Niy może linkować do siebie. Niy używej tego pola bez użyciŏ pōl miano i nazwisko, abo autōr.

Ciąg znakówopcjonalny
3. autōr linkautōr link3

Miano artykułu w Wikipedyji ô tyj ôsobie – artykuł winiyn już być. Niy może linkować do siebie. Niy używej tego pola bez użyciŏ pōl miano i nazwisko, abo autōr.

Ciąg znakówopcjonalny
4. autōr linkautōr link4

Miano artykułu w Wikipedyji ô tyj ôsobie – artykuł winiyn już być. Niy może linkować do siebie. Niy używej tego pola bez użyciŏ pōl miano i nazwisko, abo autōr.

Ciąg znakówopcjonalny
5. autōr linkautōr link5

Miano artykułu w Wikipedyji ô tyj ôsobie – artykuł winiyn już być. Niy może linkować do siebie. Niy używej tego pola bez użyciŏ pōl miano i nazwisko, abo autōr.

Ciąg znakówopcjonalny
ISSNissn

Numer ISSN wydŏwnictwa ciōngłego, np. 0324-8194

Ciąg znakówsugerowany
OCLCoclc

Numer idyntyfikacyjny we Online Computer Library Center, np. 3185581.

Ciąg znakówopcjonalny
DOIdoi

Digital object identifier, np. 10.1016/j.coi.2004.08.001

Ciąg znakówopcjonalny
PMIDpmid

Idyntyfikatōr bazy PubMed.

Ciąg znakówopcjonalny
PMCpmc

Idyntyfikatōr bazy PubMed Central. Nŏleży podŏwać ino cyfrowõ tajlã, bez liter „PMC” na poczōntku idyntyfikatora.

Ciąg znakówopcjonalny
Bibcodebibcode

Idyntyfikatōr Bibcode.

Ciąg znakówopcjonalny
ArXivarxiv

Idyntyfikatōr w elektrōnicznym archiwum naukowych preprintōw.

Ciąg znakówopcjonalny
JSTORjstor

Idyntyfikatōr w cyfrowyj bibliŏtyce JSTOR.

Ciąg znakówopcjonalny
Idyntyfikatōr niystandardowyid

Niystandardowy idyntyfikatōr cajtōnga. Pamiyntej ô podaniu typu idyntyfikatora, niy ino samego numeru.

Ciąg znakówopcjonalny
Cytatcytat

Cytata z ksiōnżki – może zawiyrać tag <br /> abo inkszõ wikizacyjõ. Cytat pokŏże sie po tekście 'Cytat: '. Przi dugich cytatach, skŏzane je prawie zawarcie cytatu <br />, dlŏ klarowności prezyntacyje wszyjskigo. Muster niy przidŏ cudzysłowu abo kursywy. Redakcyjŏ szaty graficznyj abo interpunkcyje nŏleży do używŏcza i stanowi tajla werty parametra.

Ciąg znakówopcjonalny
Językjynzyk

Jynzyk publikacyje – parameter używŏ kodōw gŏdek szablōnu {{lang}}, bp. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
2. jynzykjynzyk2

Jynzyk publikacyje – parameter używŏ kodōw gŏdek szablōnu {{lang}}, bp. pl, en, de.

Ciąg znakówopcjonalny
Data dostympudata dostympu

Połnŏ data dostympu zapisanŏ we formacie RRRR-MM-DD. Powinna być podanŏ, jeźli były użyte parametry url abo adresa cajtōnga.

Wartość domyślna
RRRR-MM-DD
Ciąg znakówopcjonalny
Ôdnośnikiodn

Werta ''ja'' przizwŏlŏ włōnczynie możliwości stosowaniŏ przipisōw harwardzkich ze pōmocōm mustra {{odn}}. Jeźli wystympuje kolizyjŏ, co polygŏ na tym, iże tyn sōm zbiōr do sztyrech piyrszych mian autorōw i rok publikacyje powtŏrzŏ sie wiyncyj aniżeli rŏz, to wertōm parametra je wyrōżnik, co je małõ literōm z alfabetu łacińskigo (tj. a, b, ..., z), co dozwŏlŏ na ôdrōżnianie pozycyji w przipisach. Inkszŏ werta to jawnie podany połny idyntyfikatōr podobnie jak we mustrze {{anchor}}.

Wartość automatyczna
ja
Wartość logicznaopcjonalny


Przikłady

1. CD-Action”. Styczeń 01/2004 (95), 2003. Zbigniew Bański – redaktor naczelny. Warszawa: Wydawnictwo Bauer. ISSN 1426-2916 (pol.). 

{{Cytuj pismo | cajtōng = [[CD-Action]] | ôdpedzialność = Zbigniew Bański – redaktor naczelny | ôznaczynie = Styczeń 01/2004 (95) | miyjsce = Warszawa | wydŏwca = Wydawnictwo Bauer | rok = 2003 | issn = 1426-2916 | jynzyk = pl}}


2. „PC World Komputer”. 1, styczeń 2004. Lech Zdanowicz – redaktor naczelny. ISSN 1507-7640. 

{{Cytuj pismo | cajtōng = PC World Komputer | ôdpedzialność = Lech Zdanowicz – redaktor naczelny | wolumin = 1 | miesiōnc = styczeń | rok = 2004 | issn = 1507-7640}}


3. Newsweek Polska”. Wydanie specjalne 1/2006, 2006. Tomasz Wróblewski – redaktor naczelny. Warszawa: Axel Springer. ISSN 1643-160X. 

{{Cytuj pismo | cajtōng = [[Newsweek|Newsweek Polska]] | ôdpedzialność = Tomasz Wróblewski – redaktor naczelny | ôznaczynie = Wydanie specjalne 1/2006 | miyjsce = Warszawa | wydŏwca = Axel Springer | rok = 2006 | issn = 1643-160X}}


4. Tymon Smektała. 360 stopni rozrywki. „CD-Action”. 132, s. 146-147, grudzień 2006. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Smektała | miano = Tymon | autōr link = Tymon Smektała | tytuł = 360 stopni rozrywki | cajtōng = CD-Action | miesiōnc = grudzień | rok = 2006 | wolumin = 132 | strōny = 146-147}}


5. Henryk Duda. Kształtowanie specjalnych zdolności taktycznych w procesie treningu piłkarskiego. „Sport Wyczynowy”. 9–10, s. 67–73, 1999. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Duda | miano = Henryk | tytuł = Kształtowanie specjalnych zdolności taktycznych w procesie treningu piłkarskiego | cajtōng = Sport Wyczynowy | rok = 1999 | wolumin = 9–10 | strōny = 67–73}}


6. Piotr Drożdż. Cień wielkiej góry: górska kariera Wojciecha Wróża. „Góry”. 4, s. 36-41, 58-59, kwiecień 2003. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Drożdż | miano = Piotr | tytuł = Cień wielkiej góry: górska kariera Wojciecha Wróża | cajtōng = Góry | miesiōnc = kwiecień | rok = 2003 | wolumin = 4 | strōny = 36-41, 58-59}}


7. Zbigniew Bański, Jerzy Poprawa. Wstępniak – Pobudka!. „CD-Action”. 112, s. 4, luty 2006. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Bański | miano = Zbigniew | nazwisko2 = Poprawa | miano2 = Jerzy | tytuł = Wstępniak – Pobudka! | cajtōng = [[CD-Action]] | miesiōnc = luty | rok = 2006 | wolumin = 112 | strōny = 4 }}


8. Jeanne B. Funk, Jill Hagan, Jackie Schimming, Wesley A. Bullock i inni. Aggression and Psychopathology in Adolescents With a Preference for Violent Electronic Games. „Aggressive Behavior”. 2 (28), s. 134-144, 2002. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Funk | miano = Jeanne B. | nazwisko2 = Hagan | miano2 = Jill | nazwisko3 = Schimming | miano3 = Jackie | nazwisko4 = Bullock| miano4 = Wesley A. | nazwisko5 = i inni | tytuł = Aggression and Psychopathology in Adolescents With a Preference for Violent Electronic Games | cajtōng = Aggressive Behavior | rok = 2002 | wydanie = 28 | wolumin = 2 | strōny = 134-144 }}


9. MA Slade, BJ Butler, DO Muhleman. Mercury radar imaging – Evidence for polar ice. „Science”. 258 (5082), s. 635-640, październik 1992. DOI: 10.1126/science.258.5082.635. PMID: 17748898 (ang.). [dostymp 2023-05-13]. 

{{Cytuj pismo | miano = MA | nazwisko = Slade | miano2 = BJ | nazwisko2 = Butler | miano3 = DO | nazwisko3 = Muhleman | tytuł = Mercury radar imaging – Evidence for polar ice | cajtōng = [[Science]] | url = http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/258/5082/635 | wolumin = 258 | wydanie = 5082 | rok = 1992 | miesiōnc = październik | strōny = 635-640 | doi = 10.1126/science.258.5082.635 | pmid = 17748898 | jynzyk = en | data dostympu = 2023-05-13}}


10. MA Slade i inni. Mercury radar imaging – Evidence for polar ice. „Science”. 258 (5082), s. 635-640, 1992-10-23. DOI: 10.1126/science.258.5082.635. PMID: 17748898 (ang.). [dostymp 2023-05-13]. 

{{Cytuj pismo | miano = MA | nazwisko = Slade | nazwisko5 = i inni | tytuł = Mercury radar imaging – Evidence for polar ice | cajtōng = [[Science]] | url = http://www.sciencemag.org/cgi/content/abstract/258/5082/635 | wolumin = 258 | wydanie = 5082 | data = 1992-10-23 | strōny = 635-640 | doi = 10.1126/science.258.5082.635 | pmid = 17748898 | jynzyk = en | data dostympu = 2023-05-13}}


11. G. Genthon, J. M. Barnola, D. Raynaud i inni. Vostok ice core: climatic response to CO2 and orbital forcing changes over the last climatic cycle. „Nature”. 329, s. 414-418, 1987-10-01. DOI: 10.1038/329414a0 (ang.). [dostymp 2023-05-13]. 

{{Cytuj pismo | miano = G. | nazwisko = Genthon | miano2 = J. M. | nazwisko2 = Barnola | miano3 = D. | nazwisko3 = Raynaud | nazwisko5 = i inni | tytuł = Vostok ice core: climatic response to CO2 and orbital forcing changes over the last climatic cycle | cajtōng = [[Nature]] | url = http://www.nature.com/nature/journal/v329/n6138/abs/329414a0.html | wolumin = 329 | strōny = 414-418 | data = 1987-10-01 | doi = 10.1038/329414a0 | jynzyk = en | data dostympu = 2023-05-13}}


12. Viollet B., Andreelli F., Jørgensen SB., Perrin C., Geloen A., Flamez D., Mu J., Lenzner C., Baud O., Bennoun M., Gomas E., Nicolas G., Wojtaszewski JF., Kahn A., Carling D., Schuit FC., Birnbaum MJ., Richter EA., Burcelin R., Vaulont S. The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity. „The Journal of clinical investigation”. 111 (1), s. 91-8, styczeń 2003. DOI: 10.1172/JCI16567. PMID: 12511592. 

{{Cytuj pismo | autōr = Viollet B., Andreelli F., Jørgensen SB., Perrin C., Geloen A., Flamez D., Mu J., Lenzner C., Baud O., Bennoun M., Gomas E., Nicolas G., Wojtaszewski JF., Kahn A., Carling D., Schuit FC., Birnbaum MJ., Richter EA., Burcelin R., Vaulont S | tytuł = The AMP-activated protein kinase alpha2 catalytic subunit controls whole-body insulin sensitivity | rok = 2003 | cajtōng = The Journal of clinical investigation | doi = 10.1172/JCI16567 | wydanie = 1 | wolumin = 111 | miesiōnc = styczeń | pmid = 12511592 | strōny = 91-8}}


13.1. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu. „Gazeta Wybocza”, s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | miano = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu | cajtōng = Gazeta Wybocza | wydanie = 280 (9494, 2) | strōny = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydŏwca = Agora SA }}

Paramynt wyrōżniony w kodzie mustra podsztrychowaniym i farbōm czerwōnōm niyma pokŏzany w treści w wyniku fungowaniŏ takigo kodu.


13.2. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem]. „Gazeta Wybocza”. 280 (9494, 2), s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | miano = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem] | cajtōng = Gazeta Wybocza | wolumin = 280 | wydanie = 9494, 2 | strōny = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydŏwca = Agora SA }}

Paramynta wyrōżniōne w kodzie mustra podsztrychowaniym i farbōm zielōnōm sōm pokŏzane w treści w wyniku fungowaniŏ takigo kodu.

13.3. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu. „Gazeta Wybocza”, s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | miano = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu | cajtōng = Gazeta Wybocza | numer = 280 (9494, 2) | strōny = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydŏwca = Agora SA }}

Paramynt wyrōżniōny w kodzie mustra podsztrychowaniym i farbōm czerwōnōm niyma pokŏzany w treści w wyniku fungowaniŏ takigo kodu.

13.4. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem]. „Gazeta Wybocza”. 280 (9494, 2), s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | miano = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem] | cajtōng = Gazeta Wybocza | wolumin = 280 | numer = 9494, 2 | strōny = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydŏwca = Agora SA }}

Paramynta wyrōżnione w kodzie mustra podsztrychowaniym i farbōm zielōnōm sōm pokŏzane w treści w wyniku fungowaniŏ takigo kodu.

13.5. Donata Subbotko. Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem]. „Gazeta Wybocza”. 280 (555), s. 13-15, 1-2 grudnia 2018 r.. Agora SA. 

{{Cytuj pismo | nazwisko = Subbotko | miano = Donata | tytuł = Chleb musi być w domu [wywiad z Józefem Henem] | cajtōng = Gazeta Wybocza | wolumin = 280 | wydanie = 9494, 2 | numer = 555 | strōny = 13-15 | data = 1-2 grudnia 2018 r. | wydŏwca = Agora SA }}

W wyniku fungowaniŏ powyższego kodu paramynta wyrōżniōne w kodzie mustra podsztrychowaniym i farbōm zielōnōm sōm pokŏzane w treści i niyma pokazowany parameter wyrōżniōny w kodzie mustra podsztrychowaniym i farbōm czerwōnōm.

Ôbejzdrzij tyż


Jak mŏsz uwŏgi co do tego mustra, to dej znać na strōne Sztamtisza.