Pōdź kaj inhalt

Wykŏz egipskich hieroglifōw

Ze Wikipedia

Numer wszyjskich, znanych egipskich hieroglifōw w roztōmajtych ôkresach Antycznego Egiptu wynosiyła ôd pŏrunŏstu stōwek we Strzednim Państwie do pŏru tysiyncy w ôkresie grecko-rzimskim. Cuzamyn udokumyntowano jejich kol. 6 tysiyncy. Nojbarzij funkcyjonalnym wykazym egipskich hieroglifōw je wykŏz Gardinera (ôpublikowany we 1927, 1950 a 1957 r.) mŏ 763 hieroglify we 26 kategoryjach. Inkszy niymiecki egiptolog, Georg Möller, stworzōł barzij rozszyrzōny wykŏz, zôrganizowany zgodnie ze epokami historycznymi (ôpublikowany we 1927 a 1936 r.). Dlŏ potrzeb systymōw kōmputrowych stworzōno było pismo blokowe Unicode Egyptian Hierogliphs (Unicode version 5.2, 2009) majōnce 1071 znakōw ôparte ô wykŏz Gardinera. Ôd 2006 r. funkcjōniyruje tyż propozycyjŏ lingwisty Michaela Eversona rozszyrzajōncŏ sztandard Unicode ô wykŏz Möllera[1].

Wykŏz egipskich hieroglifōw ułożōny je podle wykŏzu Gardinera. Uwaga:    Wymŏgane je zainstalowanie w systymie blokowygo pisma hieroglificznego.

A – Chop a jego stany

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
AChop a jego stany
Hieroglif Gardiner
abo
WikiHiero
Unikod Pismo hiero. translit.
A1
A1 U+13000 𓀀 { i }
A1 B1
Z2
A1 + B1 + Z2 U+13000
+ U+13050
+ U+133E5
𓀀 𓁐
𓏥
 -
A2
A2 U+13001 𓀁  -
A3
A3 U+13002 𓀂  -
A4
A4 U+13003 𓀃  -
A5
A5 U+13004 𓀄  -
A5A
A5A U+13005 𓀅  -
A6
A6 U+13006 𓀆 { wcb }
A6A
A6A U+13007 𓀇  -
A6B
A6B U+13008 𓀈  -
A7
A7 U+13009 𓀉  -
A8
A8 U+1300A 𓀊  -
A9
A9 U+1300B 𓀋  -
A10
A10 U+1300C 𓀌  -
A11

(Stare Państwo)
A11 U+1300D 𓀍  -
mSa
A12
lub
mSa
U+1300E 𓀎 { mšc }
A13
A13 U+1300F 𓀏  -
A14
A14 U+13010 𓀐  -
A14A
A14A U+13011 𓀑  -
xr
A15
lub
xr
U+13012 𓀒 { ḫr }
A16
A16 U+13013 𓀓  -
Xrd
A17
lub
Xrd
U+13014 𓀔 nni
A17A
A17A U+13015 𓀕  -
A18
A18 U+13016 𓀖  -
A19
A19 U+13017 𓀗 ik
A20
A20 U+13018 𓀘 { smsw(?) }
sr
A21
lub
sr
U+13019 𓀙 { sr }
A22
A22 U+1301A 𓀚  -
A23
A23 U+1301B 𓀛  -
A24
A24 U+1301C 𓀜 { nḫt }
A25
A25 U+1301D 𓀝  -
A26
A26 U+1301E 𓀞 cš }
A27
A27 U+1301F 𓀟  -
A28
A28 U+13020 𓀠 { ḳ3 }
lub
{ ḳ3i }
A29
A29 U+13021 𓀡  -
A30
A30 U+13022 𓀢  -
A31
A31 U+13023 𓀣  -
A32
A32 U+13024 𓀤  -
A32A
A32A U+13025 𓀥  -
mniw
A33
lub
mniw
U+13026 𓀦 { mniw }
lub
{ miniw }
A34
A34 U+13027 𓀧  -
A35
A35 U+13028 𓀨 { ḳd }
A36
A36 U+13029 𓀩  -
A37

A37 U+1302A 𓀪
qiz
A38
lub
qiz
U+1302B 𓀫 { ḳis }
A39

(forma alternatywna)
A39 U+1302C 𓀬
A40
A40 U+1302D 𓀭 { i }
A40A
A40A U+1302E 𓀮  -
A41
A41 U+1302F 𓀯 { i }
A42
A42 U+13030 𓀰
A42A
A42A U+13031 𓀱  -
A43
A43 U+13032 𓀲 { nsw }
lub
{ nzw }
lub
{ ni-swt }
A43A
A43A U+13033 𓀳  -
A44
A44 U+13034 𓀴 { nsw }
lub
{ nzw }
lub
{ ni-swt }
A45
A45 U+13035 𓀵 { bit }
lub
{ bity }
A45A
A45A U+13036 𓀶  -
A46
A46 U+13037 𓀷 { bit }
lub
{ bity }
iry
A47
lub
iry
U+13038 𓀸  -
A48
A48 U+13039 𓀹 { iry }
A49
A49 U+1303A 𓀺  -
Sps
A50
lub
Sps
U+1303B 𓀻 { šps }
Spsi
A51
lub
Spsi
U+1303C 𓀼 { špsi }
A52
A52 U+1303D 𓀽 { šps }
A53
A53 U+1303E 𓀾  -
A54
A54 U+1303F 𓀿  -
A55
A55 U+13040 𓁀 { sḏr }
A56
A56 U+13041 𓁁  -
A57
A57 U+13042 𓁂  -
A58
A58 U+13043 𓁃  -
A59
A59 U+13044 𓁄  -
A60
A60 U+13045 𓁅  -
A61
A61 U+13046 𓁆  -
A62
A62 U+13047 𓁇  -
A63
A63 U+13048 𓁈  -
A64
A64 U+13049 𓁉  -
A65
A65 U+1304A 𓁊  -
A66
A66 U+1304B 𓁋  -
A67
A67 U+1304C 𓁌  -
A68
A68 U+1304D 𓁍  -
A69
A69 U+1304E 𓁎  -
A70
A70 U+1304F 𓁏  -
...
A113
A113  -  -  -
A316
A316  -  -  -
A335
A335  -  -  -
A347
A347  -  -  -

B – Kobiyta a jeji stany

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
BKobiyta a jeji stany
Hieroglif Gardiner
abo
WikiHiero
Unikod Pismo hiero. translit.
B1
B1 U+13050 𓁐 { i }
B2
B2 U+13051 𓁑  -
msi
B3
lub
msi
U+13052 𓁒 { msi }
B4
B4 U+13053 𓁓
B5
B5 U+13054 𓁔  -
B5A
B5A U+13055 𓁕  -
B6
B6 U+13056 𓁖  -
B7
B7 U+13057 𓁗  -
B8
B8 U+13058 𓁘  -
B9
B9 U+13059 𓁙  -
B23B
B23B  -  -  -

C – Antropōmorficzne bōstwa

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
CAntropomorficzne bóstwa
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
C1
C1 U+1305A 𓁚 { rc }
C2
C2 U+1305B 𓁛 { rc }
C2A
C2A U+1305C 𓁜 { rc }
C2B
C2B U+1305D 𓁝
C2
C2C U+1305E 𓁞 { rc }
DHwty
C3
lub
DHwty
U+1305F 𓁟 { ḏḥwty }
Xnmw
C4
lub
Xnmw
U+13060 𓁠 { ẖnmw }
C5
C5 U+13061 𓁡
inpw
C6
lub
inpw
U+13062 𓁢 { inpw }
stX
C7
lub
stX
U+13063 𓁣 { stḫ }
mnw
C8
lub
mnw
U+13064 𓁤 { mnw }
C9
C9 U+13065 𓁥 { ḥtḥr }
C10
C10 U+13066 𓁦 { m3ct }
C10A
C10A U+13067 𓁧
HH
C11
lub
HH
U+13068 𓁨 ḥḥ
C12
C12 U+13069 𓁩 { imn }
C12
C13 U+1306A 𓁪
C14
C14 U+1306B 𓁫 { imn }
C15
C15 U+1306C 𓁬
C16
C16 U+1306D 𓁭 { mnṯw }
C17
C17 U+1306E 𓁮
C18
C18 U+1306F 𓁯 { t3ṯnn }
C19
C19 U+13070 𓁰 { ptḥ }
C20
C20 U+13071 𓁱
C21
C21 U+13072 𓁲  -
C22
C22 U+13073 𓁳 { ḫnsw }
C23
C23 U+13074 𓁴 { sḫmt }
C24
C24 U+13075 𓁵  -

D – Czynści ciała czowieka

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
DCzynści ciała czowieka
Hieroglif Gardiner
abo
WikiHiero
Unikod Pismo hiero. translit.
tp
D1
lub
tp
U+13076 𓁶 tp
Hr
D2
lub
Hr
U+13077 𓁷 ḥr
Sny
D3
lub
Sny
U+13078 𓁸  -
ir
D4
lub
ir
U+13079 𓁹 ir
D5
D5 U+1307A 𓁺  -
D6
D6 U+1307B 𓁻
D7
D7 U+1307C 𓁼 cn
D8
D8 U+1307D 𓁽 cn
D8A
D8A U+1307E 𓁾
rmi
D9
lub
rmi
U+1307F 𓁿  -
wDAt
D10
lub
wDAt
U+13080 𓂀 { wḏ3t }
D11
D11 U+13081 𓂁  -
D12
D12 U+13082 𓂂  -
D13
D13 U+13083 𓂃  -
D14
D14 U+13084 𓂄  -
D15
D15 U+13085 𓂅  -
D16
D16 U+13086 𓂆  -
D17
D17 U+13087 𓂇  -
D18
D18 U+13088 𓂈 { msḏr }
fnD
D19
lub
fnD
U+13089 𓂉 ḫnt
lub
fnḏ }
D20

(forma półkursywna)
D20 U+1308A 𓂊
rA
D21
lub
r
lub
rA
U+1308B 𓂋 r
lub
l(?)
lub
{ r3 }
D22
D22 U+1308C 𓂌 { rwy }
D23
D23 U+1308D 𓂍 { ḫmt rw(?) }
spt
D24
lub
spt
U+1308E 𓂎 { spt }
spty
D25
lub
spty
U+1308F 𓂏 { spty }
D26
D26 U+13090 𓂐  -
mnD
D27
lub
mnD
U+13091 𓂑  -
D27A
D27A U+13092 𓂒
kA
D28
lub
kA
U+13093 𓂓 k
lub
k3
D29
D29 U+13094 𓂔 { k3 }
D30
D30 U+13095 𓂕  -
D30A
D30A U+13096 𓂖  -
D31
D31  -  - { ḥm-k3 }
Hmw&kA
D31A U+13097 𓂗
D32
D32 U+13098 𓂘  -
D33
D33 U+13099 𓂙 ẖn
aHA
D34
lub
aHA
U+1309A 𓂚 cḥ3 }
D34A

(Stare Państwo)
D34A U+1309B 𓂛
D35
D35 U+1309C 𓂜 n
lub
mḫ
lub
ḫm
a
D36
lub
a
U+1309D 𓂝 c
D37
D37 U+1309E 𓂞 d
lub
di
lub
imi
lub
rdi
D38
D38 U+1309F 𓂟 m
lub
mi
D39
D39 U+130A0 𓂠 { ḥnk }
D40
D40 U+130A1 𓂡 { nḫt }
lub
{ ḫ3i }
D41
D41 U+130A2 𓂢 ni
D42
D42 U+130A3 𓂣 { mḥ }
D43
D43 U+130A4 𓂤 ḫw
D44
D44 U+130A5 𓂥 { ḫrp }
Dsr
D45
lub
Dsr
U+130A6 𓂦 { ḏsr }
d
D46
lub
d
U+130A7 𓂧 d
D46A
D46A U+130A8 𓂨  -
D47
D47 U+130A9 𓂩 d
D48
D48 U+130AA 𓂪 { šsp }
D48A
D48A U+130AB 𓂫  -
D49
D49 U+130AC 𓂬  -
Dba
D50
lub
Dba
U+130AD 𓂭 ḏbc
Dba Dba
D50A U+130AE 𓂮  -
Dba Dba Dba
D50B U+130AF 𓂯  -
Dba Dba Dba Dba
D50C U+130B0 𓂰  -
Dba Dba Dba
Dba Dba
D50D U+130B1 𓂱  -
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
D50E U+130B2 𓂲  -
Dba Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
D50F U+1303 𓂳  -
Dba Dba Dba Dba
Dba Dba Dba Dba
D50G U+130B4 𓂴  -
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
Dba Dba Dba
D50H U+130B5 𓂵  -
Dba Dba Dba Dba Dba
D50I U+130B6 𓂶  -
D51
D51 U+130B7 𓂷 dḳr
lub
cnt }
lub
{ ḳ3w }
mt
D52
lub
mt
U+130B8 𓂸 mt
D52A
D52A U+130B9 𓂹  -
D53
D53 U+130BA 𓂺  -
D54
D54 U+130BB 𓂻 { iwt }
D54A
D54A U+130BC 𓂼  -
D55
D55 U+130BD 𓂽 { iwt }
gH
D56
lub
gH
lub
rd
lub
gHs
lub
sbq
U+130BE 𓂾 rd
lub
gḥ
lub
wcr
lub
pds
lub
sbḳ
lub
gḥs
D57
D57 U+130BF 𓂿  -
b
D58
lub
b
U+130C0 𓃀 b
ab
D59
lub
ab
U+130C1 𓃁 cb
wab

(Średnie Państwo)
D60
lub
wab
U+130C2 𓃂 { wcb }
D61
D61 U+130C3 𓃃 s3ḥ
D62
D62 U+130C4 𓃄
D63
D63 U+130C5 𓃅
D64
D64 U+130C6 𓃆  -
D65
D65 U+130C7 𓃇  -
D66
D66 U+130C8 𓃈  -
D12
D67 U+130C9 𓃉  -
D12
D12
D67A U+130CA 𓃊  -
D12 D12
D12
D67B U+130CB 𓃋  -
D12 D12
D12 D12
D67C U+130CC 𓃌  -
D12 D12 D12
D12 D12
D67D U+130CD 𓃍  -
D12 D12 D12
D12 D12 D12
D67E U+130CE 𓃎  -
N33C N33C N33C N33C
N33C N33C N33C
D67F U+130CF 𓃏  -
N33C N33C N33C N33C
N33C N33C N33C N33C
D67G U+130D0 𓃐  -
D12 D12 D12
D12 D12 D12
D12 D12 D12
D67H U+130D1 𓃑  -

E – Cyckocze

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
ECyckocze
Hieroglif Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit.
E1
E1 U+130D2 𓃒 { k3 }
E2
E2 U+130D3 𓃓 { k3 }
E3
E3 U+130D4 𓃔  -
E4
E4 U+130D5 𓃕  -
E5
E5 U+130D6 𓃖  -
zzmt
E6
lub
zzmt
U+130D7 𓃗 { ssmt }
E7
E7 U+130D8 𓃘  -
E8
E8 U+130D9 𓃙 ib
E8A

(Nowe państwo)
E8A U+130DA 𓃚
E9
E9 U+130DB 𓃛 i
lub
iw
E9A
E9A U+130DC 𓃜
E10
E10 U+130DD 𓃝  -
E11

(Stare Państwo)
E11 U+130DE 𓃞
E12
E12 U+130DF 𓃟  -
E13
E13 U+130E0 𓃠  -
E14
E14 U+130E1 𓃡  -
E15
E15 U+130E2 𓃢 { inpw }
lub
{ ḥry sšt3 }
E16
E16 U+130E3 𓃣
E16A
E16A U+130E4 𓃤
zAb
E17
lub
zAb
U+130E5 𓃥 { s3b }
E17A
E17A U+130E6 𓃦
E18
E18 U+130E7 𓃧 { wp-w3wt }
E19

(Stare Państwo)
E19 U+130E8 𓃨
E20
E20 U+130E9 𓃩 { swty }
lub
{ stẖ }
lub
{ stš }
E20A
E20A U+130EA 𓃪
E21
E21 U+130EB 𓃫  -
mAi
E22
lub
mAi
U+130EC 𓃬 { m3i }
rw
E23
lub
rw
U+130ED 𓃭 r
lub
l
lub
rw
Aby
E24
lub
Aby
U+130EE 𓃮 { 3by }
E25
E25 U+130EF 𓃯  -
E26
E26 U+130F0 𓃰 3b
lub
3bw(?)
E27
E27 U+130F1 𓃱  -
E28
E28 U+130F2 𓃲  -
E28A
E28A U+130F3 𓃳
E29
E29 U+130F4 𓃴  -
E30
E30 U+130F5 𓃵  -
E31
E31 U+130F6 𓃶 { scḥ }
E32
E32 U+130F7 𓃷  -
E33
E33 U+130F8 𓃸  -
E34
E34 U+130F9 𓃹 wn
E35
E35 U+130FA 𓃺
E36
E36 U+130FB 𓃻  -
E37
E37 U+130FC 𓃼  -
E38
E38 U+130FD 𓃽  -

F – Czynści ciała cyckoczy

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
FCzynści ciała cyckoczy
Hieroglif Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit.
F1
F1 U+130FE 𓃾 { k3 }
F1A
F1A U+130FF 𓃿  
F2
F2 U+13100 𓄀  -
F3
F3 U+13101 𓄁 3t
HAt
F4
lub
HAt
U+13102 𓄂 { ḥ3t }
SsA
F5
lub
SsA
U+13103 𓄃 šs3
F6
F6 U+13104 𓄄
F7
F7 U+13105 𓄅 { šfyt }
F8
F8 U+13106 𓄆
F9
F9 U+13107 𓄇  -
F10
F10 U+13108 𓄈  -
F11

(Stare Państwo)
F11 U+13109 𓄉
wsr
F12
lub
wsr
U+1310A 𓄊 wsr
wp
F13
lub
wp
U+1310B 𓄋 ip
lub
wp
F13A
F13A U+1310C 𓄌
F14
F14 U+1310D 𓄍 { wpt-rnpt }
F15
F15 U+1310E 𓄎
db
F16
lub
db
U+1310F 𓄏 cb
F17
F17 U+13110 𓄐  -
bH
F18
lub
bH
U+13111 𓄑 bi
lub
bḥ
lub
ḥw
F19
F19 U+13112 𓄒  -
ns
F20
lub
ns
U+13113 𓄓 ns
sDm
F21
lub
sDm
U+13114 𓄔 idn
lub
sm
lub
ḏrḏ
F21A
F21A U+13115 𓄕
pH
F22
lub
pH
U+13116 𓄖 pḥ
lub
kfe
xpS
F23
lub
xpS
U+13117 𓄗 { ḫpš }
F24
F24 U+13118 𓄘
wHm
F25
lub
wHm
U+13119 𓄙 wḥm
Xn
F26
lub
Xn
U+1311A 𓄚 ẖn
lub
ẖnw
F27
F27 U+1311B 𓄛  -
F28
F28 U+1311C 𓄜 { s3b }
sti
F29
lub
sti
U+1311D 𓄝 st
Sd
F30
lub
Sd
U+1311E 𓄞 šd
ms
F31
lub
ms
U+1311F 𓄟 ms
F31A

(hieratyczne uproszczenie -?)
F31A U+13120 𓄠
X
F32
lub
X
U+13121 𓄡
sd
F33
lub
sd
U+13122 𓄢 sd
ib
F34
lub
ib
U+13123 𓄣 ib
nfr
F35
lub
nfr
U+13124 𓄤 nfr
zmA
F36
lub
zmA
U+13125 𓄥 sm3
lub
zm3
F37
F37 U+13126 𓄦 sm
F37A
F37A U+13127 𓄧
F38

(forma alternatywna)
F38 U+13128 𓄨
F38A
F38A U+13129 𓄩
imAx
F39
lub
imAx
U+1312A 𓄪 { im3ḫ }
Aw
F40
lub
Aw
U+1312B 𓄫 3w
lub
fw
F41
F41 U+1312C 𓄬  -
spr
F42
lub
spr
U+1312D 𓄭 spr
F43
F43 U+1312E 𓄮  -
isw
F44
lub
iwa
lub
isw
U+1312F 𓄯 iwc
lub
isw
F45
F45 U+13130 𓄰  -

(hieratyczne uproszczenie)
F45A U+13131 𓄱
pXr
F46
lub
pXr
lub
qAb
U+13132 𓄲 pẖr
lub
dbn
F46A U+13133 𓄳
F47
F47 U+13134 𓄴
F47A U+13135 𓄵
F48
F48 U+13136 𓄶
F49
F49 U+13137 𓄷
F50
F50 U+13138 𓄸 { spẖr }
F51
F51 U+13139 𓄹  -
F51 F51 F51
F51A U+1313A 𓄺
F51
F51
F51
F51B U+1313B 𓄻
F51A
F51C  -  -
F51B
F51D  -  -

(Średnie Państwo)
F51E U+1313C 𓄼 3s
lub
ws
F52
F52 U+1313D 𓄽  -
F53
F53 U+1313E 𓄾  -

G – Ptŏki, Czynści ciała cyckoczy

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
GPtŏki, Czynści ciała cyckoczy
Hieroglif Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit.
A
G1
lub
A
U+1313F 𓄿 3
AA
G2
lub
AA
U+13140 𓅀 33
G3
G3 U+13141 𓅁 m3
tyw
G4
lub
tyw
U+13142 𓅂 tyw
G5
G5 U+13143 𓅃 ḥr }
lub
{ ḥrw }
G6
G6 U+13144 𓅄  -
G6A
G6A U+13145 𓅅  -
G7
G7 U+13146 𓅆 { i }
G7A
G7A U+13147 𓅇  -
G7AA
G7B U+13148 𓅈
G8
G8 U+13149 𓅉 { ḥr n nbw }
lub
{ bik n nbw }
G9
G9 U+1314A 𓅊 { Rc-Ḥr-3ḫti }
lub
{ Ḥr-3ḫti }
G10
G10 U+1314B 𓅋  -
G11
G11 U+1314C 𓅌  -
G11A
G11A U+1314D 𓅍
G12

(forma alternatywna)
G12 U+1314E 𓅎
G13
G13 U+1314F 𓅏  -
mwt
G14
lub
mwt
U+13150 𓅐 mt
lub
nr
lub
mwt
G15
G15 U+13151 𓅑 { mwt }
nbty
G16
lub
nbty
U+13152 𓅒 { nbty }
m
G17
lub
m
U+13153 𓅓 m
mm
G18
lub
mm
U+13154 𓅔 mm
G19
G19 U+13155 𓅕 m
G20
G19A U+13156 𓅖 m
G20 G20 U+13157 𓅗 m
nH
G21
lub
nH
U+13158 𓅘 nḥ
Db
G22
lub
Db
U+13159 𓅙 db
lub
ḏb
rxyt
G23
lub
rxyt
U+1315A 𓅚 rḫt
lub
rḫyt
G24
G24 U+1315B 𓅛
Ax
G25
lub
Ax
U+1315C 𓅜 3ḫ
G26
G26 U+1315D 𓅝  -
G26A
G26A U+1315E 𓅞
dSr
G27
lub
dSr
U+1315F 𓅟 dšr
gm
G28
lub
gm
U+13160 𓅠 gm
bA
G29
lub
bA
U+13161 𓅡 b
lub
b3
G30
G30 U+13162 𓅢 { b3w }
G31
G31 U+13163 𓅣  -
baHi
G32
lub
baHi
U+13164 𓅤 { bcḥi }
G33
G33 U+13165 𓅥 sd3
G34
G34 U+13166 𓅦  -
aq
G35
lub
aq
U+13167 𓅧 c
wr
G36
lub
wr
U+13168 𓅨 wr
G36A
G36A U+13169 𓅩
nDs
G37
lub
nDs
U+1316A 𓅪 { nḏs }
G37A
G37A U+1316B 𓅫
gb
G38
lub
gb
U+1316C 𓅬 gb
zA
G39
lub
zA
U+1316D 𓅭 s3
lub
z3
pA
G40
lub
pA
U+1316E 𓅮 p3
xn
G41
lub
xn
U+1316F 𓅯 ḫn
lub
tn
lub
tn
lub
sḥw
lub
ḳmi
wSA
G42
lub
wSA
U+13170 𓅰 { wš3 }
w
G43
lub
w
U+13171 𓅱 w
G43A
G43A U+13172 𓅲 tw
ww
G44
lub
ww
U+13173 𓅳 ww
G45
G45 U+13174 𓅴 wc
G45A
G45A U+13175 𓅵
mAw
G46
lub
mAw
U+13176 𓅶 m3w
TA
G47
lub
TA
U+13177 𓅷
lub
ṯ3
G48
G48 U+13178 𓅸  -
G48A  -  -
G49
G49 U+13179 𓅹  -
G50
G50 U+1317A 𓅺 { rḫt(?) }
G51
G51 U+1317B 𓅻  -
G52
G52 U+1317C 𓅼  -
G53
G53 U+1317D 𓅽 { b3 }
snD
G54
lub
snD
U+1317E 𓅾 snd
lub
snḏ

H – Czynści ciała ptŏkōw

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
HCzynści ciała ptŏkōw
Hieroglif Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit.
H1
H1 U+1317F 𓅿 m3c
pq
H2
lub
pq
lub
wSm
U+13180 𓆀 pḳ
lub
wšm
lub
p3ḳ
lub
m3c
pAq
H3
lub
pAk
U+13181 𓆁 pḳ
lub
p3ḳ
nr
H4
lub
nr
U+13182 𓆂 nr
lub
rmṯ
H5
H5 U+13183 𓆃  -
Sw
H6
lub
Sw
U+13184 𓆄 šw
H6A

(Średnie Państwohieratyka)
H6A U+13185 𓆅
H7
H7 U+13186 𓆆 š3
H8
H8 U+13187 𓆇  -
H8W
H8W  -  -  -

I – Płazy, gady, itp.

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
IPłazy, gady, itp.
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
aSA
I1
lub
aSA
U+13188 𓆈 cš3
I1S
I1A  -  -
Styw
I2
lub
Styw
U+13189 𓆉 { štyw }
mzH
I3
lub
mzH
U+1318A 𓆊 it
lub
{ msḥ (mzḥ) }
sbk
I4
lub
sbk
U+1318B 𓆋 { sbk }
sAq
I5
lub
sAq
U+1318C 𓆌 { s3ḳ }
I5A
I5A U+1318D 𓆍 { sbk }
km
I6
lub
km
U+1318E 𓆎 km
I7
I7 U+1318F 𓆏  -
Hfn
I8
lub
Hfn
U+13190 𓆐 ḥfn
f
I9
lub
f
U+13191 𓆑 f
lub
{ ft }
I9A
I9A U+13192 𓆒  -
D
I10
lub
D
U+13193 𓆓
lub
{ ḏt }
I10A
I10A U+13194 𓆔  -
DD
I11
lub
DD
U+13195 𓆕 ḏḏ
D&t&N17
I11A U+13196 𓆖  -
I12
I12 U+13197 𓆗  -
I13
I13 U+13198 𓆘  -
I14
I14 U+13199 𓆙  -
I15

(forma alternatywna)
I15 U+1319A 𓆚

K – Fisze a czynści ciała fisz

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
KFisze a czynści ciała fisz
Hieroglif Gardiner
abo
WikiHiero
Unikod Pismo hiero. translit.
in
K1
lub
in
U+1319B 𓆛 in
K2
K2 U+1319C 𓆜 bw
ad
K3
lub
ad
U+1319D 𓆝 cd
lub
c
XA
K4
lub
XA
U+1319E 𓆞 ẖ3
lub
{ ẖ3t }
bz
K5
lub
bz
U+1319F 𓆟 bs
lub
bz
nSmt
K6
lub
nSmt
U+131A0 𓆠 { nšmt }
K7
K7 U+131A1 𓆡  -
K8
K8 U+131A2 𓆢  -

L – Bezkryngowce a myńsze zwiyrzynta

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
LBezkryngowce a myńsze zwiyrzynta
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
xpr
L1
lub
xpr
U+131A3 𓆣 pr
bit
L2
lub
bit
U+131A4 𓆤 bit
L2A
L2A U+131A5 𓆥 { nsw bit }
L3
L3 U+131A6 𓆦  -
L4
L4 U+131A7 𓆧  -
L5
L5 U+131A8 𓆨  -
L6

(Średnie Państwo)
L6 U+131A9 𓆩 ḫ3
L6
L6A U+131AA 𓆪
srqt
L7
lub
srqt
U+131AB 𓆫 { srḳt }
L8
L8 U+131AC 𓆬  -

M – Strōma a rośliny

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
MStrōma a rośliny
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
iAm
M1
lub
iAm
U+131AD 𓆭 im
lub
i3m
lub
im3
M1A
M1A U+131AE 𓆮  -
M1B
M1B U+131AF 𓆯  -
Hn
M2
lub
Hn
U+131B0 𓆰 is
lub
iz
lub
ḥn
xt
M3
lub
xt
U+131B1 𓆱 ḫt
M3A
M3A U+131B2 𓆲  -
rnp
M4
lub
rnp
U+131B3 𓆳 rnp
M5
M5 U+131B4 𓆴  -
tr
M6
lub
tr
U+131B5 𓆵 ri
lub
ti
lub
tr
M7
M7 U+131B6 𓆶 { rnpi }
SA
M8
lub
SA
U+131B7 𓆷 3ḫ
lub
š
lub
š3
zSn
M9
lub
zSn
U+131B8 𓆸 { sšn }
M10
M10 U+131B9 𓆹  -
M10A
M10A U+131BA 𓆺
wdn
M11
lub
wdn
U+131BB 𓆻  -
xA
M12
lub
xA
U+131BC 𓆼
lub
ḫ3
xAxA
M12A U+131BD 𓆽  -
xAxAxA
M12B U+131BE 𓆾  -
xAxAxAxA
M12C U+131BF 𓆿  -
xAxAxAxAxA
M12D U+131C0 𓇀  -
xA xA xA
xA xA xA
M12E U+131C1 𓇁  -
xA xA xA xA
xA xA xA
M12F U+131C2 𓇂  -
xA xA xA xA
xA xA xA xA
M12G U+131C3 𓇃  -
xA xA xA
xA xA xA
xA xA xA
M12H U+131C4 𓇄  -
wAD
M13
lub
wAD
U+131C5 𓇅 wḏ
lub
w3ḏ
M14
M14 U+131C6 𓇆 wḏ
lub
w3ḏ
M15
M15 U+131C7 𓇇 3ḫ
lub
w3ḫ
M15A
M15A U+131C8 𓇈  -
HA
M16
lub
HA
U+131C9 𓇉
lub
ḥ3
M16A
M16A U+131CA 𓇊  -
i
M17
lub
i
U+131CB 𓇋 i
ii
M17A U+131CC 𓇌 i
lub
y
ii
M18
lub
ii
U+131CD 𓇍 ii
M19
M19 U+131CE 𓇎  -
sxt
M20
lub
sxt
U+131CF 𓇏 sm
lub
{ sḫt }
sm
M21
lub
sm
U+131D0 𓇐 sm
M22
M22 U+131D1 𓇑 nḫb
M22M22
M22A U+131D2 𓇒 nn
sw
M23
lub
sw
U+131D3 𓇓 s
lub
{(?) ns lub nsw }
lub
sw
rsw
M24
lub
rsw
U+131D4 𓇔 rsw
M24A
M24A U+131D5 𓇕  -
M25
M25 U+131D6 𓇖  -
Sma
M26
lub
Sma
U+131D7 𓇗 šmc
M27
M27 U+131D8 𓇘 šmc
M28
M28 U+131D9 𓇙 {(?) mḏw Šmc }
M28A
M28A U+131DA 𓇚  -
nDm
M29
lub
nDm
U+131DB 𓇛 nm
bnr
M30
lub
bnr
U+131DC 𓇜 { bnr }
M31

(Nowe Państwo)
M31 U+131DD 𓇝  -
M31A
M31A U+131DE 𓇞  -
M32

(Średnie Państwo)
M32 U+131DF 𓇟  -
M33
M33 U+131E0 𓇠  -
M33A
M33A U+131E1 𓇡
M33B
M33B U+131E2 𓇢
bdt
M34
lub
bdt
U+131E3 𓇣 { bdt }
M35
M35 U+131E4 𓇤  -
Dr
M36
lub
Dr
U+131E5 𓇥 ḏr
M37

(Stare Państwo)
M37 U+131E6 𓇦 ḏr
M38
M38 U+131E7 𓇧  -
M39
M39 U+131E8 𓇨  -
iz
M40
lub
iz
U+131E9 𓇩 is
lub
iz
M40A
M40A U+131EA 𓇪  -
M41
M41 U+131EB 𓇫  -
M42
M42 U+131EC 𓇬 wn
M43
M43 U+131ED 𓇭 { irp }
M43A
M43A  -  -
M44
M44 U+131EE 𓇮 spd

N – Niebo, ziymia a woda

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
NNiebo, ziymia a woda
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
pt
N1
lub
pt
U+131EF 𓇯 { pt }
lub
ḥry
lub
ḥrw
N2
N2 U+131F0 𓇰 { grḥ }
N3

(Stare Państwo)
N3 U+131F1 𓇱
N4
N4 U+131F2 𓇲 { i3dt }
ra
N5
lub
ra
lub
zw
lub
hrw
U+131F3 𓇳 { rc }
lub
{ sw }
lub
{ hrw }
N6
N6 U+131F4 𓇴 { rc }
N7
N7 U+131F5 𓇵 { ẖrt hrw }
Hnmmt
N8
lub
Hnmmt
U+131F6 𓇶 wbn
lub
ḥnmmt
pzD
N9
lub
pzD
U+131F7 𓇷 psḏ
N10

(Nowe Państwo)
N10 U+131F8 𓇸
Abd
N11
lub
Abd
lub
iaH
U+131F9 𓇹 3bd
lub
wc
lub
{ icḥ }
lub
{ šsp }
N11A
N11A  -  -
N11B
N11B  -  -
N12

(forma alternatywna)
N12 U+131FA 𓇺
N12A
N12A  -  -
N12B
N12B  -  -
N13
N13 U+131FB 𓇻  -
sbA
N14
lub
sbA
lub
dwA
U+131FC 𓇼 sb3
lub
dw3
dwAt
N15
lub
dwAt
U+131FD 𓇽 { d3t }
lub
{ dw3t }
tA
N16
lub
tA
U+131FE 𓇾 t3
N17

(forma alternatywna)
N17 U+131FF 𓇿
iw
N18
lub
iw
U+13200 𓈀 i
lub
iw }
N18A
N18A U+13201 𓈁  -
N18B
N18B U+13202 𓈂  -
N19
N19 U+13203 𓈃  -
Z4B
N19A  -  -
wDb
N20
lub
wDb
U+13204 𓈄 wḏb
N21
N21 U+13205 𓈅 { idb }
N22

(Stare Państwo)
N22 U+13206 𓈆 wḏb
N23
N23 U+13207 𓈇  -
spAt
N24
lub
spAt
U+13208 𓈈 { spt }
lub
{ sp3t }
xAst
N25
lub
xAst
U+13209 𓈉 { smt }
lub
{ zmt }
lub
{ ḫ3st }
N25A
N25A U+1320A 𓈊
Dw
N26
lub
Dw
U+1320B 𓈋 ḏw
Axt
N27
lub
Axt
U+1320C 𓈌 { 3ḫt }
xa
N28
lub
xa
U+1320D 𓈍 c
q
N29
lub
q
U+1320E 𓈎
iAt
N30
lub
iAt
U+1320F 𓈏 { i3t }
N31
N31 U+13210 𓈐 w3
lub
ḥr
lub
{ w3t }
N32

(Stare Państwo)
N32 U+13211 𓈑 sin
N33
N33 U+13212 𓈒  -
N33A
N33A U+13213 𓈓
N33B
N33B  -  -
N33C
N33C  -  -
N34
N34 U+13214 𓈔  -
N34A
N34A U+13215 𓈕
n
N35
lub
n
U+13216 𓈖 n
mw
N35A
lub
mw
U+13217 𓈗 mw
N35B
N35B  -  -
N35C
N35C  -  -
N36
N36 U+13218 𓈘 mi
lub
mr
S
N37
lub
S
U+13219 𓈙 š
lub
{ sn(?) }
N37A
N37A U+1321A 𓈚
N38
N38 U+1321B 𓈛
N39
N39 U+1321C 𓈜
Sm
N40
lub
Sm
U+1321D 𓈝 šm
id
N41
lub
id
U+1321E 𓈞 { id }
lub
ḥm
lub
bi3
N42

(powszechniejsza forma)
N42 U+1321F 𓈟

NL – Nomy Dolnygo Egiptu

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
NLNomy Dolnygo Egiptu
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
NL1
NL1 U+13220 𓈠 inb ḥḏ
NL2
ML2 U+13221 𓈡 ḫpš
NL3
NL3 U+13222 𓈢 imnt
NL4
NL4 U+13223 𓈣 nt rsw
NL5
NL5 U+13224 𓈤 nt mḥt
NL5A
NL5A U+13225 𓈥
NL6
NL6 U+13226 𓈦 ḫst k3
NL7
NL7 U+13227 𓈧 wc imnt
(nfr imnt -?)
NL8
NL8 U+13228 𓈨 wc i3bt
NL9
NL9 U+13229 𓈩 cnḏti
NL10
NL10 U+1322A 𓈪 k3 km
NL11
NL11 U+1322B 𓈫 k3 ḥsbw
NL12
NL12 U+1322C 𓈬 ṯb k3
(ṯb nṯr -?)
NL13
NL13 U+1322D 𓈭 ḥḳ3 cnṯ
NL14
NL14 U+1322E 𓈮 ḫnt i3bt
NL15
NL15 U+1322F 𓈯 ḏḥwty
NL16
NL16 U+13230 𓈰 ḥ3 mḥyt
NL17
NL17 U+13231 𓈱 bḥ d t
NL17A
NL17A U+13232 𓈲 sm3 bḥ d t
NL18
NL18 U+13233 𓈳 i3m ḫnti
NL19
NL19 U+13234 𓈴 i3m pḥw
NL20
NL20 U+13235 𓈵 spdw

NU – Nomy Gōrnego Egiptu

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
NUNomy Gōrnego Egiptu
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
NU1
NU1 U+13236 𓈶 t3 sti
NU2
NU2 U+13237 𓈷 wṯs ḥr
NU3
NU3 U+13238 𓈸 nḫn
NU4
NU4 U+13239 𓈹 w3s t
NU5
NU5 U+1323A 𓈺 ḥrwy
NU6
NU6 U+1323B 𓈻 msḥ
NU7
NU7 U+1323C 𓈼 sššt
NU8
NU8 U+1323D 𓈽 t3-wr
NU9
NU9 U+1323E 𓈾 mnw
NU10
NU10 U+1323F 𓈿 w3ḏt
NU10A
NU10A U+13240 𓉀 ḏt
NU11
NU11 U+13241 𓉁 st
stẖ
NU11A
NU11A U+13242 𓉂 ḥnw
NU12
NU12 U+13243 𓉃 ḏw ft
NU13
NU13 U+13244 𓉄 nḏft ḫnt
NU14
NU14 U+13245 𓉅 nḏft pḥwy
NU15
NU15 U+13246 𓉆 wn
NU16
NU16 U+13247 𓉇 m3ḥḏ
NU17
NU17 U+13248 𓉈 inpw
NU18
NU18 U+13249 𓉉 cnty
NU18A
NU18A U+1324A 𓉊
NU19
NU19 U+1324B 𓉋 w3b
w3bwy
NU20
NU20 U+1324C 𓉌 nht ḫnt
NU21
NU21 U+1324D 𓉍 nht pḥwy
NU22
NU22 U+1324E 𓉎 mtnw
NU22A
NU22A U+1324F 𓉏

S – Korōny, byklajdōngi a kryki

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
SKorōny, byklajdōngi a kryki
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
HDt
S1
lub
HDt
U+132D1 𓋑 { ḥḏt }
S2
S2 U+132D2 𓋒 { ḥḏt }
S2A
S2A U+132D3 𓋓  -
dSrt
S3
lub
N
lub
dSrt
U+132D4 𓋔 n
lub
{ dšrt }
S4
S4 U+132D5 𓋕 n
S5
S5 U+132D6 𓋖  -
sxmty
S6
lub
sxmty
U+132D7 𓋗 { sḫmty }
S6A
S6A U+132D8 𓋘  -
xprS
S7
lub
xprS
U+132D9 𓋙 { ḫprš }
Atf
S8
lub
Atf
U+132DA 𓋚 { 3tf }
Swty
S9
lub
Swty
U+132DB 𓋛 { šwty }
mDH
S10
lub
mDH
U+132DC 𓋜 mdḥ
lub
mḏḥ
lub
mḏḥw(?)
wsx
S11
lub
wsx
U+132DD 𓋝 wsḫ
nbw
S12
lub
nbw
U+132DE 𓋞 { nbw }
S13
S13 U+132DF 𓋟  -
S14
S14 U+132E0 𓋠 { ḥḏ }
S14A
S14A U+132E1 𓋡  -
S14B
S14B U+132E2 𓋢  -
THn
S15
lub
THn
U+132E3 𓋣 { tḥn }
lub
{ ṯḥn }
S16

(Stare Państwo)
S16 U+132E4 𓋤
S17

(Stare Państwo)
S17 U+132E5 𓋥
S17A
S17A U+132E6 𓋦 šsm
mnit
S18
lub
mnit
U+132E7 𓋧 { mnit }
sDAw
S19
lub
sDAw
U+132E8 𓋨 { sḏ3w }
xtm
S20
lub
xtm
U+132E9 𓋩 { ḫtm }
S21
S21 U+132EA 𓋪  -
sT
S22
lub
sT
U+132EB 𓋫 st
lub
sṯ
dmD
S23
lub
dmD
U+132EC 𓋬 { dmd }
lub
{ dmḏ }
Tz
S24
lub
Tz
U+132ED 𓋭 { ṯs }
S25
S25 U+132EE 𓋮 cw
Sndyt
S26
lub
Sndyt
U+132EF 𓋯 { šnḏyt }
S26A

(zamiennik 
N18
)
S26A U+132F0 𓋰  -
S26B
S26B U+132F1 𓋱  -
mnxt
S27
lub
mnxt
U+132F2 𓋲 { mnḫt }
S28
S28 U+132F3 𓋳  -
s
S29
lub
s
U+132F4 𓋴 s
lub
{ snb }
sf
S30
lub
sf
U+132F5 𓋵 sf
S31
S31 U+132F6 𓋶 sm3
siA
S32
lub
siA
U+132F7 𓋷 si3
Tb
S33
lub
Tb
U+132F8 𓋸 tb
lub
ṯb
anx
S34
lub
anx
U+132F9 𓋹 cn
Swt
S35
lub
Swt
U+132FA 𓋺 { šwt }
lub
{ sryt }
S35A
S35A U+132FB 𓋻
S36

(Stare i Średnie Państwo)
S36 U+132FC 𓋼
xw
S37
lub
xw
U+132FD 𓋽 { ḫw }
HqA
S38
lub
HqA
U+132FE 𓋾 3
awt
S39
lub
awt
U+132FF 𓋿 cwt
wAs
S40
lub
wAs
U+13300 𓌀 cm
lub
w3b
lub
w3s
lub
i3tt
Dam
S41
lub
Dam
U+13301 𓌁 cm
xrp
S42
lub
xrp
U+13302 𓌂 cb3
lub
ḫrp
lub
sḫm
md
S43
lub
md
U+13303 𓌃 md
Ams
S44
lub
Ams
U+13304 𓌄 { 3ms }
nxxw
S45
lub
nxxw
U+13305 𓌅 { nḫḫw }
lub
{ nḫ3ḫ3 }
S46
S46 U+13306 𓌆  -

T – Wojaczka, gōn, rzeź

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
TWojaczka, gōn, rzeź
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
T1
T1 U+13307 𓌇 mnw
T2
T2 U+13308 𓌈  -
HD
T3
lub
HD
U+13309 𓌉 ḥḏ
T3A
T3A U+1330A 𓌊  -
T4
T4 U+1330B 𓌋 ḥḏ
T5
T5 U+1330C 𓌌
HDD
T6
lub
HDD
U+1330D 𓌍 ḥḏḏ
T7
T7 U+1330E 𓌎 { mḏḥ }
lub
{ mḏḥw(?) }
T7A
T7A U+1330F 𓌏  -
T8
T8 U+13310 𓌐 tpy
T8A
T8A U+13311 𓌑  -
T8B
T8B  -  -
T9
T9 U+13312 𓌒 pd
lub
pḏ
T9A

(Stare Państwo)
T9A U+13313 𓌓
T10
T10 U+13314 𓌔 pḏ
sXr
T11
lub
sXr
lub
zin
lub
zwn
U+13315 𓌕 sin
lub
swn
lub
zin
lub
zwn
T11A
T11A U+13316 𓌖  -
Ai
T12
lub
Ai
lub
Ar
lub
rwd
lub
rwD
U+13317 𓌗 3i
lub
3r
lub
rwd
lub
rwḏ
rs
T13
lub
rs
U+13318 𓌘 rs
qmA
T14
lub
qmA
U+13319 𓌙 { qm3 }
T15
T15 U+1331A 𓌚
T16
T16 U+1331B 𓌛  -
T16A
T16A U+1331C 𓌜  -
wrrt
T17
lub
wrrt
U+1331D 𓌝 { wrrt }
Sms
T18
lub
Sms
U+1331E 𓌞 { šms }
qs
T19
lub
gs
U+1331F 𓌟 ḳs
lub
gn
T20

(Stare Państwo)
T20 U+13320 𓌠
wa
T21
lub
wa
U+13321 𓌡 { wc }
sn
T22
lub
sn
U+13322 𓌢 sn
T23
T23 U+13323 𓌣
iH
T24
lub
iH
U+13324 𓌤 iḥ
lub
c
DbA
T25
lub
DbA
U+13325 𓌥 ḏb3
T26
T26 U+13326 𓌦  -
T27

(Stare Państwo)
T27 U+13327 𓌧
Xr
T28
lub
Xr
U+13328 𓌨 ẖr
nmt
T29
lub
nmt
U+13329 𓌩 { nmt }
T30
T30 U+1332A 𓌪 { dmt(?) }
sSm
T31
lub
sSm
U+1332B 𓌫 sšm
T32
T32 U+1332C 𓌬 sšm
T32A
T32A U+1332D 𓌭  -
T33
T33 U+1332E 𓌮 { sšm(?) }
T33A
T33A U+1332F 𓌯  -
nm
T34
lub
nm
U+13330 𓌰 nm
T35
T35 U+13331 𓌱
T36
T36 U+13332 𓌲  -

U – Bauerstwa, rzymiosło a fachy

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
UBauerstwa, rzymiosło a fachy
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
mA
U1
lub
mA
U+13333 𓌳 m3
U2
U2 U+13334 𓌴
U3
U3 U+13335 𓌵 m3
U4
U4 U+13336 𓌶 m3
U5
U5 U+13337 𓌷
mr
U6
lub
mr
U+13338 𓌸 mr
lub
ḥn
U6A
U6A U+13339 𓌹  -
U6B
U6B U+1333A 𓌺  -
U7
U7 U+1333B 𓌻 mr
lub
ḥn
U8
U8 U+1333C 𓌼 ḥn
U9
U9 U+1333D 𓌽  -
it
U10
lub
it
U+1333E 𓌾 { it }
HqAt
U11
lub
HqAt
U+1333F 𓌿 { ḥḳ3t }
U12
U12 U+13340 𓍀 { ḥḳ3t }
Sna
U13
lub
hb
lub
Sna
U+13341 𓍁 hb
lub
šnc
U14

(Stare Państwo)
U14 U+13342 𓍂 šnc
tm
U15
lub
tm
U+13343 𓍃 tm
biA
U16
lub
biA
U+13344 𓍄 bi3
grg
U17
lub
grg
U+13345 𓍅 grg
U18

(Stare Państwo)
U18 U+13346 𓍆
U19
U19 U+13347 𓍇 n
lub
nw
U20

(Stare Państwo)
U20 U+13348 𓍈
stp
U21
lub
stp
U+13349 𓍉 stp
mnx
U22
lub
mnx
U+1334A 𓍊 { mnḫ }
Ab
U23
lub
Ab
U+1334B 𓍋 3b
lub
mr
U23A
U23A U+1334C 𓍌  -
Hmt
U24
lub
Hmt
U+1334D 𓍍 { ḥmt }
U25

(Stare Państwo)
U25 U+1334E 𓍎
wbA
U26
lub
wbA
U+1334F 𓍏 { wb3 }
U27

(Stare Państwo)
U27 U+13350 𓍐
DA
U28
lub
DA
U+13351 𓍑
lub
ḏ3
U29

(Stare Państwo)
U29 U+13352 𓍒
U29A
U29A U+13353 𓍓  -
U30
U30 U+13354 𓍔 t3
rtH
U31
lub
rtH
U+13355 𓍕 { rtḥ }
zmn
U32
lub
zmn
U+13356 𓍖 smn
lub
zmn
U32A
U32A U+13357 𓍗  -
ti
U33
lub
ti
U+13358 𓍘 t
lub
ti
xsf
U34
lub
xsf
U+13359 𓍙 ḫsf
U35

(forma alternatywna
U35
U+1335A 𓍚
Hm
U36
lub
Hm
U+1335B 𓍛 ḥm
U37
U37 U+1335C 𓍜  -
mxAt
U38
lub
mxAt
U+1335D 𓍝 { mḫ3t }
U39
U39 U+1335E 𓍞  -
U40

(forma półhieratyczna)
U40 U+1335F 𓍟
U41
U41 U+13360 𓍠  -
U42 U+13361 𓍡 sdb
lub
sḏb

V – Sznōry, włōkna, krōby, tasze, itp.

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
VSznōry, włōkna, krōby, tasze, itp.
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
100
V1
lub
mA
U+13362 𓍢 š3(?)
lub
šn
lub
št(?)
lub
š3c(?)
lub
š3.t(?)
lub
šn.t(?)
100100
V1A U+13363 𓍣  -
100100100
V1B U+13364 𓍤  -
100100100100
V1C U+13365 𓍥  -
100 100 100
100 100
V1D U+13366 𓍦  -
100 100 100
100 100 100
V1E U+13367 𓍧  -
100 100 100 100
100 100 100
V1F U+13368 𓍨  -
100 100 100 100
100 100 100 100
V1G U+13369 𓍩  -
100 100 100 100 100
100 100 100 100
V1H U+1336A 𓍪  -
100 100 100 100 100
V1I U+1336B 𓍫  -
sTA
V2
lub
sTA
U+1336C 𓍬 sṯ3
V2A
V2A U+1336D 𓍭  -
sTAw
V3
lub
sTAw
U+1336E 𓍮 sṯ3w
wA
V4
lub
wA
U+1336F 𓍯 w3
snT
V5
lub
snT
U+13370 𓍰  -
sS
V6
lub
sS
U+13371 𓍱 šs
Sn
V7
lub
Sn
U+13372 𓍲 šn
V7A
V7A U+13373 𓍳  -
V7B
V7B U+13374 𓍴  -
V8
V8 U+13375 𓍵 šn
V9
V9 U+13376 𓍶  -
V10
V10 U+13377 𓍷  -
V11
V11 U+13378 𓍸 { d(?) }
lub
{ dw(?) }
V10A
V11A U+13379 𓍹  -
V11A
V11B U+1337A 𓍺  -
Ca1a
V11C U+1337B 𓍻  -
arq
V12
lub
arq
U+1337C 𓍼 crḳ
lub
{ fḫ }
lub
{ fnḫw(?) }
V12A
V12A U+1337D 𓍽  -
V12B
V12B U+1337E 𓍾  -
T
V13
lub
T
U+1337F 𓍿 t
lub
V14
V14 U+13380 𓎀 t
lub
iTi
V15
lub
iTi
U+13381 𓎁 iṯi
V16
V16 U+13382 𓎂 s3
lub
z3
V17
V17 U+13383 𓎃 s3 }
lub
{ z3 }
V18

(Stare państwo)
V18 U+13384 𓎄
mDt
V19
lub
mDt
lub
XAr
lub
TmA
U+13385 𓎅 ṯm3
lub
{ mḏt }
lub
{ ẖ3r }
10
V20
lub
10
lub
mD
U+13386 𓎆 mt(?)
lub
mḏ
lub
mḏw(?)
10
10
V20A U+13387 𓎇  -
10 10
10
V20B U+13388 𓎈  -
10 10
10 10
V20C U+13389 𓎉  -
10 10 10
10 10
V20D U+1338A 𓎊  -
10 10 10
10 10 10
V20E U+1338B 𓎋  -
10 10 10 10
10 10 10
V20F U+1338C 𓎌  -
10 10 10 10
10 10 10 10
V20G U+1338D 𓎍  -
10 10 10
10 10 10
10 10 10
V20H U+1338E 𓎎  -
1010
V20I U+1338F 𓎏  -
101010
V20J U+13390 𓎐  -
10101010
V20K U+13391 𓎑  -
1010101010
V20L U+13392 𓎒  -
V21

(Średnie Państwo)
V21 U+13393 𓎓 mḏ
mH
V22
lub
mH
U+13394 𓎔 mḥ
V23

(Średnie Państwo)
V23 U+13395 𓎕
V23A
V23A U+13396 𓎖  -
wD

(Stare i Średnie Państwo)
V24
lub
wD
U+13397 𓎗 wd
lub
wḏ
V25

(Nowe Państwo)
V25 U+13398 𓎘
aD
V26
lub
aD
U+13399 𓎙 cd
lub
c
V27

(Stare Państwo)
V27 U+1339A 𓎚
H
V28
lub
H
U+1339B 𓎛
V28A
V28A U+1339C 𓎜  -
wAH
V29
lub
sk
lub
wAH
U+1339D 𓎝 sk
lub
w3
V29A
V29A U+1339E 𓎞  -
nb
V30
lub
nb
U+1339F 𓎟 nb
V30A
V30A U+133A0 𓎠
k
V31
lub
k
U+133A1 𓎡 k
V31A
V31A U+133A2 𓎢
msn
V32
lub
msn
U+133A3 𓎣 msn
lub
g3w
sSr
V33
lub
sSr
U+133A4 𓎤 g
lub
sšr
V33A
V33A U+133A5 𓎥
V34
V34 U+133A6 𓎦
V35

(Stare Państwo)
V35 U+133A7 𓎧
V36
V36 U+133A8 𓎨 ḥn
lub
ḥnt(?)
idr
V37
lub
idr
U+133A9 𓎩 idr
V37A
V37A U+133AA 𓎪  -
V38

(Stare Państwo)
V38 U+133AB 𓎫  -
V39
V39 U+133AC 𓎬 { tit }
V40
V40 U+133AD 𓎭  -
V40A
V40A U+133AE 𓎮  -

W – Nŏczyniŏ kamiynne a glinianne

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
WNŏczyniŏ kamiynne a glinianne
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
W1
W1 U+133AF 𓎯 { mrḥt }
bAs
W2
lub
bAs
U+133B0 𓎰 b3s

(sporadycznie)
W2A  -  -
Hb
W3
lub
Hb
U+133B1 𓎱 ḥb
W3A
W3A U+133B2 𓎲
W4
W4 U+133B3 𓎳 { ḥb }
W5
W5 U+133B4 𓎴  -
W6
W6 U+133B5 𓎵  -
W7
W7 U+133B6 𓎶 3b
lub
m3ṯ
W8
W8 U+133B7 𓎷
Xnm
W9
lub
Xnm
U+133B8 𓎸 nm
Xnm
W9A U+133B9 𓎹
iab
W10
lub
iab
U+133BA 𓎺 cb
lub
icb
lub
wsḫ
lub
sḫw
lub
ḥnt
W10A
W10A U+133BB 𓎻 { b3 }
g
W11
lub
g
lub
nzt
U+133BC 𓎼 g
lub
{ ipt(?) }
lub
{ nst }
W12

(Stare Państwo)
W12 U+133BD 𓎽
lub
g
W11
lub
g
lub
nzt
U+133BC 𓎼  -
W13

(Stare Państwo)
W13 U+133BE 𓎾
Hz
W14
lub
Hz
U+133BF 𓎿 ḥs
lub
ḥz
H Hz
z
W14A U+133C0 𓏀  -
W15
W15 U+133C1 𓏁  -
W16
W16 U+133C2 𓏂 { ḳbḥw(?) }
xnt
W17
lub
xnt
U+133C3 𓏃 nt
W17A

(hieratyczne uproszczenie)
W17A U+133C4 𓏄
W18
W18 U+133C5 𓏅
W18A

(hieratyczne uproszczenie)
W18A U+133C6 𓏆
mi
W19
lub
mi
U+133C7 𓏇 mi
lub
mr
W20
W20 U+133C8 𓏈  -
W21
W21 U+133C9 𓏉  -
Hnqt
W22
lub
Hnqt
U+133CA 𓏊 { wdpw(?) }
lub
{ ḥnḳt }
W23
W23 U+133CB 𓏋 { wdpw(?) }
nw
W24
lub
nw
U+133CC 𓏌 in
lub
nw
lub
ḳd
nwnwnw
W24A U+133CD 𓏍 nw
ini
W25
lub
ini
U+133CE 𓏎 in
lub
ini

X – Pecynki a ciasta

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
XPecynki a ciasta
Hiero. Gardiner Unikod Czcionka hiero. translit.
t
X1
lub
t
U+133CF 𓏏 t
X2
X2 U+133D0 𓏐  -
X3

(forma alternatywna)
X3 U+133D1 𓏑
X4

X4 U+133D2 𓏒 sn
lub
zn
lub
fḳ3
X4A
X4A U+133D3 𓏓  -
N18
X4B U+133D4 𓏔  -
X5

(hieratyka)
X5 U+133D5 𓏕 sn
lub
zn
X6
X6 U+133D6 𓏖 p3t
X6A
X6A U+133D7 𓏗
X7
X7 U+133D8 𓏘  -
di
X8
lub
di
lub
rdi
U+133D9 𓏙 d
lub
di
lub
dd
lub
imi
lub
rdi
lub
rḏi
X8A
X8A U+133DA 𓏚

Y – Pisanie, szpile, muzyka

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
YPisanie, szpile, muzyka
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
Y1
Y1 U+133DB 𓏛 mḏ3t
Y1V
Y1A U+133DC 𓏜
Y2

(Stare Państwo)
Y2 U+133DD 𓏝
zS
Y3
lub
zs
lub
mnhd
U+133DE 𓏞
lub
{ zš }
Y4

(forma alternatywna)
Y4 U+133DF 𓏟
Y5
Y5 U+133E0 𓏠 mn
ibA
Y6
lub
ibA
U+133E1 𓏡 ib3
Y7
Y7 U+133E2 𓏢  -
zSSt
Y8
lub
zSSt
U+133E3 𓏣 sḫm
lub
{ sššt }

Z – Piski, znaki bydōnce ze hieratyki, geometryczne figury

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
ZPiski, znaki bydōnce ze hieratyki, geometryczne figury
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
Z1
Z1 U+133E4 𓏤 { wc }
Z2
Z2 U+133E5 𓏥  -
Z2ss
Z2A U+133E6 𓏦
N33A
Z2B U+133E7 𓏧
Z1
Z1 Z1
Z2C U+133E8 𓏨
Z1 Z1
Z1
Z2D U+133E9 𓏩
Z3
Z3 U+133EA 𓏪  -
Z3A
Z3A U+133EB 𓏫
Z3B U+133EC 𓏬
Z3as

(hieratyka)
Z3C  -  -
y

Z4
lub
y
U+133ED 𓏭 i
lub
y
Z1Z1
Z4A U+133EE 𓏮
Z5
Z5 U+133EF 𓏯 msi
Z5A
Z5A U+133F0 𓏰
Z6
Z6 U+133F1 𓏱  -
W
Z7
lub
W
U+133F2 𓏲 w
Z8
Z8 U+133F3 𓏳  -
N33B

(uproszczona wersja)
Z8A  -  -
Z9
Z9 U+133F4 𓏴 wp
lub
wr
lub
sḏ
lub
ḥsb
lub
ḫbs
lub
sw3
lub
šbn
Z10

(Stare Państwo)
Z10 U+133F5 𓏵
Z11
Z11 U+133F6 𓏶 im(?)
lub
wn
lub
imi
Z12
Z12 U+133F7 𓏷  -
N33
Z13 U+133F8 𓏸  -
Z98A
Z14 U+133F9 𓏹  -
Z1
Z15 U+133FA 𓏺  -
Z1Z1
Z15A U+133FB 𓏻  -
Z1Z1Z1
Z15B U+133FC 𓏼  -
Z1 Z1 Z1 Z1
Z15C U+133FD 𓏽  -
Z1 Z1 Z1
Z1 Z1
Z15D U+133FE 𓏾  -
Z1 Z1 Z1
Z1 Z1 Z1
Z15E U+133FF 𓏿  -
Z1 Z1 Z1 Z1
Z1 Z1 Z1
Z15F U+13400 𓐀  -
Z1 Z1 Z1 Z1
Z1 Z1 Z1 Z1
Z15G U+13401 𓐁  -
Z1 Z1 Z1
Z1 Z1 Z1
Z1 Z1 Z1
Z15H U+13402 𓐂  -
Z1Z1Z1Z1Z1
Z15I U+13403 𓐃  -
Z91
Z16 U+13404 𓐄  -
Z92
Z16A U+13405 𓐅  -
Z93
Z16B U+13406 𓐆  -
Z94
Z16C U+13407 𓐇  -
Z93Z92
Z16D U+13408 𓐈  -
Z93Z93
Z16E U+13409 𓐉  -
Z94Z93
Z16F U+1340A 𓐊  -
Z94Z94
Z16G U+1340B 𓐋  -
Z93Z93Z93
Z16H U+1340C 𓐌  -
Z95
Z16I  -  -  -

Aa – Niyôkryślōne

[edytuj | edytuj zdrzōdło]
AaNiyôkryślōne
Hieroglif Gardiner Unikod Pismo hiero. translit.
Aa1
Aa1
lub
U+1340D 𓐍
Aa2
Aa2 U+1340E 𓐎 ẖp
lub
g3
lub
wḥ3
lub
ẖp3
Aa3
Aa3 U+1340F 𓐏  -
Aa4
Aa4 U+13410 𓐐  -
Hp
Aa5
lub
Hp
U+13411 𓐑 ḥp
Aa6
Aa6 U+13412 𓐒 ṯm3
Aa7
Aa7 U+13413 𓐓 sḳr
Aa7
Aa7A U+13414 𓐔
Aa7B
Aa7B U+13415 𓐕  -
qn
Aa8
lub
qn
U+13416 𓐖 ḳn
lub
{ ḏ3tt }
Aa9
Aa9 U+13417 𓐗  -
Aa10
Aa10 U+13418 𓐘  -
mAa
Aa11
lub
mAa
U+13419 𓐙 m3c
Aa11A  -  -
Aa11B  -  -
Aa12

(Stare Państwo)
Aa12 U+1341A 𓐚
gs
Aa13
lub
gs
U+1341B 𓐛 m
lub
im
lub
gs
Aa14

(Stare Państwo)
Aa14 U+1341C 𓐜
M
Aa15
lub
M
U+1341D 𓐝
Aa16
Aa16 U+1341E 𓐞
sA

(Stare i Średnie Państwo)
Aa17
lub
sA
U+1341F 𓐟 s
lub
s3
Aa18
Aa18 U+13420 𓐠
Aa19
Aa19 U+13421 𓐡 ḥr
apr
Aa20
lub
apr
U+13422 𓐢 cpr
wDa
Aa21
lub
U+13423 𓐣 { wḏc }
lub
{ stẖ }
Aa22
Aa22 U+13424 𓐤
Aa23
Aa23 U+13425 𓐥 { mḏd }
Aa24
Aa24 U+13426 𓐦
Aa25
Aa25 U+13427 𓐧 { sm3 }
Aa26
Aa26 U+13428 𓐨 sbi
nD
Aa27
lub
nD
U+13429 𓐩 nḏ
qd
Aa28
lub
qd
U+1342A 𓐪 { ḳd }
Aa29

(Stare Państwo)
Aa29 U+1342B 𓐫
Xkr
Aa30
lub
Xkr
U+1342C 𓐬 { ẖkr }
Aa30A
Aa30A  -  -
Aa31

(Stare Państwo)
Aa31 U+1342D 𓐭
Aa32
Aa32 U+1342E 𓐮 { st(?) }
lub
{ zt(?) }
Aa32
Aa32A  -  -
Aa32B  -  -
Aa40
Aa40  -  -  -
Aa41
Aa41  -  -  -

Przipisy

  1. Michael Everson, Preliminary proposal to encode Möller’s Egyptian Hieroglyphs in the SMP of the UCS, ISO/IEC JTC1/SC2/WG2 N4741 L2/16-250 (2016) (angelski).