Dachdeker

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyje, sznupańo
Nowy Orlean, dwa dachdekry przi roboće.

Dachdeker je to fach, kery spolygo na dekowańu dachůw terům, dachůwkůma abo blechdachůwkůma. Fach dachdekra wyzwolůł śe pod kůńec XIX stolećo, dowńi dekowańym dachu zajmowoł śe ćeśla.