Mobilńok

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyje, sznupańo
Mobilńok marki Nokia

Mobilńok to je zorta aparatůw telefůńičnych, we kerych do kůmuńikacyje sům užywane wele radjowe (nojčyńśći we zakreśe mikrowelowym). We terminolůgji telekůmuńikacyjnyj "kůmůrka" uoznačo zaśyng pojydyńčyj stacyje překaźnikowyj, a uod tego je druge mjano uřundzyńo: telefůn kůmůrkowy. Kej užytkowńik wylazuje ze zaśyngu jednyj "kůmůrki", je automatyčńy přećepany do zaśyngu nostympnyj. Terozki wjynkšość mobilńokůw dźouo we systymach cyfrowych (GSM, DCS, PCS, UMTS). Pjyrwyj bůuy tyž stosowane systymy analogowe, kej l.b. NMT.

Commons