Pietas

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyje, sznupańo
Pietas przedstawjůny na moneće Tyjodory

Pietas to bůła rzimsko persońifikacyjo pobożnośći a sumjynnośći. Przedstowjany na awersach rzimskich klepokůw przestowjůny s paterům a berłym.