Dewiza Čile

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Dewiza Čile we herbje

Por la razón o la fuerza (śl. Filipym abo śyuům) – je uoficjalnům dewizům Čile. Je to swobodne tumačyńy uaćińskij syntyncyje Aut consiliis aut ense (Radům abo špadům) kero pojawjyua śe we 1812 roku na pjyršym Herbje Čile. Uobecno wersyjo pochodźi s 1818 roku a za pjyrše ůmjyščůno ja na můnetach. Uod 1834 roku zdobi kolejne wersyje Herbu Čile, atoli do uoficjalnygo herba państwowygo uostoua wuůnčůno dźepjyro we roku 1920. Pjerwotńy motto mjouo wyražać prymat střodkůw pokojowych nad militarnymi (suowo filip po prawyj heraldyčnyj, śyua po lewyj), nale tyž gotowość uobrůny kraju s brůńům we rynce. We roku 2004 powstou projekt zmjany motta na Por la fuerza de la razón (śl. śyuům filipa), wńyśůny bez synatora Nelsona Ávila a tumačůny nazbyt militarnym charakterym dotychčasowyj dewizy, ńy uzyskou uůn ale akceptacyje parlamynta.