Przodniŏ zajta

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ze artykułu miesiōnca

Schrodingers cat.svg
Kot ôd Schrödingera)

Kot ôd Schrödingera – we kwantowyj mechanice znōmy myślowy eksperymynt (myślowe prōbowaniy) ze hipotetycznym kotym. We 1935 roku Erwin Schrödinger ôpublikowoł we trzech partach przeziyrny artikel Terŏźnŏ sytuacyjŏ we kwantowyj mechanice, w kerym pokŏzoł swoje myślyniy (myślowy eksperymynt). Tak to narodziył sie we tym samym czasie żywy i umrzity kot ôd Schrödingera. Eksperymynt ze kotym ôd Schrödingera to je jedyn z mocy idyjōw przekłŏdaniŏ świata obiektōw nano (we atōmowyj skali) do świata makroskopowygo. (Połny artykuł...)

Ôstatnie artykuły miesiōnca: listopad · grudziyń

Jak idzie pōmōc

Wikipedyjõ kożdy może edytować! Kliknij zŏkłŏdkã Edytuj nad strōnami (abo [edytuj] nad sekcyjami), żeby poprawiać felery abo sprawiać czerwōne linki. Mōmy tyż pŏrã krōtkich poradnikōw, co w 10 minut przigotujōm Cie do pisaniŏ.

Pōmoc ôd inkszych używŏczōw dostaniesz sam:

  • Kwestyje techniczne – tukej dyskutujymy ô problymach ze mustrami, botami itp.
  • Prawidła – dyskusyjŏ ô prawidłach ślōnskij Wikipedyje
  • Propozycyje – jeźli mŏsz jakõ propozycyjõ
  • Artykuły – dyskusyjŏ ô artykułach
  • Ôgōlne – sprawy ôgōlne
  • Ambasada (Embassy) – pōmoc dlŏ ôsōb, co niy gŏdajōm po ślōnsku (help for users who do not speak Silesian)

Ôbrŏzek miesiōnca

Zorza polarnŏ na Alasce Zorza polarnŏ na Alasce widzianŏ nad jeziorym Bear, przi amerykōńskij bazie siył luftowych Eielson.

Fotografijŏ: United States Air Force - Senior Airman Joshua Strang

Ôstatnie ôbrŏzki miesiōnca: listopad · grudziyń

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ

Wikipedia-logo-v2-szl.svg

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ to internetowŏ yncyklopedyjŏ ze familije Wikipedyje, co je pisanŏ po ślōnsku.

Piyrszy wniosek ô uruchōmiynie ôsobnego projektu dlŏ ślōnskij godki bōł słożōny na Wikimedia-Meta we marcu 2006 roku. Ôstoł wtynczŏs ôdciepniynty, głōwnie skirz braku kodu ISO 639-3 dlŏ godki. Po dostaniu ôd ślōnskij godki kodu ISO szl nazod bōł dany forszlag zrobiyniŏ Ślōnskij Wikipedyje. Tym razym przeciwnych głosōw, ani tyż przeszkōd formalnych niy było. Ślōnsko godka dostała status „eligible”, tzn. ôstała uznanŏ za ôdpedniŏ do stworzyniŏ we nij ekstra projektu. Po tym postanowiyniu zaczła sie robota nad przekładym interfejsu MediaWiki na ślōnskõ gŏdka, a 31 marca 2008 była stworzōnŏ testowŏ wersyjŏ Wikipedyje we Inkubatorze. Przekłŏd interfejsu MediaWiki skōńczōł sie 26 kwietnia 2008. Dalszym warōnkym akceptacyje projektu było stworzynie projektu we Inkubatorze i utrzimanie jego aktywności. To zadanie było na ôstatku uznane za wykōnane 3 mŏja 2008.

Projekt ôstoł zaakceptowany 23 mŏja 2008. Dōmyna szl.wikipedia.org była uruchōmiōno 26 mŏja 2008. Podle sztandu na 21 stycznia 2020 ślōnskŏ Wikipedyjŏ mŏ 51 861 artykułōw, 16 999 używŏczōw i 2 administratorōw.