Przodniŏ zajta

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ze artykułu miesiōnca

LibreOffice Writer 6.3.1.2 szl tabbed.png
LibreOffice Writer we ślōnskij wersyji

LibreOffice wieloplatformowy paket biōrowego ôprogramowaniŏ ze ôtwartym kodym zdrzōdłowym. Je rozkludzane na licyncyji MPL. Ôstoł ôn stworzōny na bazie kodu zdrzōdłowego paketu OpenOffice.org za ôdpowiydź na brak niyzależnego ôd podmiotōw kōmercyjnych paketu biōrowego, co by spiyroł format zbiorōw ODF, ale kōmpatybilnego z inkszymi popularnymi formatami zŏpisu dokumyntōw. Miano to je hybryda słōw libre (fr. i hiszp. swobodny, ôd swobody) i office (ang. biōro). Bazowym formatym dokumyntōw w LibreOffice je OpenDocument Format for Office Applications (w skrōcie OpenDocument), ôtwarty standard ISO, co ôpisuje format zbiorōw paketōw biōrowych. Wychodnie LibreOffice używŏ standardu we wersyji 1.2 dopołniōnego ô włŏsne rozszyrzynia, co majōm za cyl poprawiynie zgodliwości z formatym Office Open XML (co go używŏ paket Microsoft Office). (Połny artykuł...)

Jak idzie pōmōc

Wikipedyjõ kożdy może edytować! Kliknij zŏkłŏdkã Edytuj nad strōnami (abo [edytuj] nad sekcyjami), żeby poprawiać felery abo sprawiać czerwōne linki. Mōmy tyż pŏrã krōtkich poradnikōw, co w 10 minut przigotujōm Cie do pisaniŏ.

Pōmoc ôd inkszych używŏczōw dostaniesz sam:

  • Kwestyje techniczne – tukej dyskutujymy ô problymach ze mustrami, botami itp.
  • Prawidła – dyskusyjŏ ô prawidłach ślōnskij Wikipedyje
  • Propozycyje – jeźli mŏsz jakõ propozycyjõ
  • Artykuły – dyskusyjŏ ô artykułach
  • Ôgōlne – sprawy ôgōlne
  • Ambasada (Embassy) – pōmoc dlŏ ôsōb, co niy gŏdajōm po ślōnsku (help for users who do not speak Silesian)

Ôbrŏzek miesiōnca

Nasir ol Molk Postrzodek meczetu Nasir ol Molk we Shirazie we Iranie. Meczet mŏ witraże we swojij fasadzie, co tworzōm piykne efekty, jak światło przechodzi bez nie i sie ôdbijŏ ôd tepichōw.

Fotografijŏ: Ayyoubsabawiki

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ

Wikipedia-logo-v2-szl.svg

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ to internetowŏ yncyklopedyjŏ ze familije Wikipedyje, co je pisanŏ po ślōnsku.

Piyrszy wniosek ô uruchōmiynie ôsobnego projektu dlŏ ślōnskij godki bōł słożōny na Wikimedia-Meta we marcu 2006 roku. Ôstoł wtynczŏs ôdciepniynty, głōwnie skirz braku kodu ISO 639-3 dlŏ godki. Po dostaniu ôd ślōnskij godki kodu ISO szl nazod bōł dany forszlag zrobiyniŏ Ślōnskij Wikipedyje. Tym razym przeciwnych głosōw, ani tyż przeszkōd formalnych niy było. Ślōnsko godka dostała status „eligible”, tzn. ôstała uznanŏ za ôdpedniŏ do stworzyniŏ we nij ekstra projektu. Po tym postanowiyniu zaczła sie robota nad przekładym interfejsu MediaWiki na ślōnskõ gŏdka, a 31 marca 2008 była stworzōnŏ testowŏ wersyjŏ Wikipedyje we Inkubatorze. Przekłŏd interfejsu MediaWiki skōńczōł sie 26 kwietnia 2008. Dalszym warōnkym akceptacyje projektu było stworzynie projektu we Inkubatorze i utrzimanie jego aktywności. To zadanie było na ôstatku uznane za wykōnane 3 mŏja 2008.

Projekt ôstoł zaakceptowany 23 mŏja 2008. Dōmyna szl.wikipedia.org była uruchōmiōno 26 mŏja 2008. Podle sztandu na 19 września 2019 ślōnskŏ Wikipedyjŏ mŏ 11 389 artykułōw, 16 413 używŏczōw i 2 administratorōw.