Przodniŏ zajta

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ze artykułu miesiōnca

CelsiusKelvinThermometer.jpg
Termōmeter ze skalōm
gradōw Celsjusza i kelwinōw

Kelwin – jednostka tymperatury we układzie SI rōwnŏ 1/273,16 tymperatury termodynamicznyj pōnktu potrōjnego wody, ôznaczanŏ K. Definicyjŏ ôdnosi sie do wody ô takim składzie izotopowym: 0,00015576 mola 2H na jedyn mol 1H, 0,0003799 mola 17O na jedyn mol 16O i 0,0020052 mola 18O na jedyn mol 16O.

Skala Kelwina (skala absolutnŏ) to je skala termōmetrycznŏ absolutnŏ, tzn. zero w tyj skali ôznaczŏ nojniższõ teoretycznie możliwõ tymperaturã, jakõ może mieć ciało. Je to tymperatura, w keryj (podle fizyki klasycznyj) ustały wszelke dyrgania tajleczek. Tyj tymperatury niy idzie jednak ôsiōngnōńć – porachowanŏ była podle funkcyje, co uzależniŏ tymperaturã ôd ynergije kinetycznyj w gazach idealnych. Tã funkcyjõ ôpracowoł William Thomson, lord Kelvin, co na jego cześć nazwane były skala i jednostka tymperatury. (Połny artykuł...)

Ôstatnie artykuły miesiōnca: marzec · kwieciyń

Jak idzie pōmōc

Wikipedyjõ kożdy może edytować! Kliknij zŏkłŏdkã Edytuj nad strōnami (abo [edytuj] nad sekcyjami), żeby poprawiać felery abo sprawiać czerwōne linki. Mōmy tyż pŏrã krōtkich poradnikōw, co w 10 minut przigotujōm Cie do pisaniŏ.

Pōmoc ôd inkszych używŏczōw dostaniesz sam:

  • Kwestyje techniczne – tukej dyskutujymy ô problymach ze mustrami, botami itp.
  • Prawidła – dyskusyjŏ ô prawidłach ślōnskij Wikipedyje
  • Propozycyje – jeźli mŏsz jakõ propozycyjõ
  • Artykuły – dyskusyjŏ ô artykułach
  • Ôgōlne – sprawy ôgōlne
  • Ambasada (Embassy) – pōmoc dlŏ ôsōb, co niy gŏdajōm po ślōnsku (help for users who do not speak Silesian)

Ôbrŏzek miesiōnca

Dzike elefanty we Parku Nŏrodowym Khao Yai. Dzike elefanty we Parku Nŏrodowym Khao Yai we Tajlandyji. We Azyji żyjōm elefanty ze gatōnku Elephas maximus.

Fotografijŏ: Khunkay

Ôstatnie ôbrŏzki miesiōnca: marzec · kwieciyń

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ

Wikipedia-logo-v2-szl.svg

Ślōnskŏ Wikipedyjŏ to internetowŏ yncyklopedyjŏ ze familije Wikipedyje, co je pisanŏ po ślōnsku.

Piyrszy wniosek ô uruchōmiynie ôsobnego projektu dlŏ ślōnskij godki bōł słożōny na Wikimedia-Meta we marcu 2006 roku. Ôstoł wtynczŏs ôdciepniynty, głōwnie skirz braku kodu ISO 639-3 dlŏ godki. Po dostaniu ôd ślōnskij godki kodu ISO szl nazod bōł dany forszlag zrobiyniŏ Ślōnskij Wikipedyje. Tym razym przeciwnych głosōw, ani tyż przeszkōd formalnych niy było. Ślōnsko godka dostała status „eligible”, tzn. ôstała uznanŏ za ôdpedniŏ do stworzyniŏ we nij ekstra projektu. Po tym postanowiyniu zaczła sie robota nad przekładym interfejsu MediaWiki na ślōnskõ gŏdka, a 31 marca 2008 była stworzōnŏ testowŏ wersyjŏ Wikipedyje we Inkubatorze. Przekłŏd interfejsu MediaWiki skōńczōł sie 26 kwietnia 2008. Dalszym warōnkym akceptacyje projektu było stworzynie projektu we Inkubatorze i utrzimanie jego aktywności. To zadanie było na ôstatku uznane za wykōnane 3 mŏja 2008.

Projekt ôstoł zaakceptowany 23 mŏja 2008. Dōmyna szl.wikipedia.org była uruchōmiōno 26 mŏja 2008. Podle sztandu na 22 mŏja 2020 ślōnskŏ Wikipedyjŏ mŏ 52 187 artykułōw, 17 668 używŏczōw i 3 administratorōw.