Frůnt Wyswobodzyńo Zwjyrzůnt

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Frůnt Wyswobodzyńo Zwjyřůnt (ang. Animal Liberation Front, ALF) – radykalno mjyndzynarodowo uorgańizacyjo walčůnco uo prawa zwjyřůnt.

Animal Liberation Front powstou we 1976 roku jako uogůlnośwjatowy ruch radykalnych uobrůńcůw zwjyřůnt. Jigo aktywisty prowadzům tajne akcyje bezpostředńo do půmocy zwjyřůntům. Akcyje te majům na cylu abo gibke uoswobodzyńy zwjyřůnt s placu, kaj majům křiwda, abo radykalne akcyje přećiw instytucyje kere powodujům uůne ćerpjyńy. Skuli tygo sům akcyje uoswobodzańo zwjyřůnt s fermůw futřarskych a hodowlanych (podle ALF ńyma to kradźež, bo uwažo śe zwjyřynta za istoty s natury swobodne) a ńiščyńy mjyńo laboratoryjům wiwisekcyjnych, masarńi atp. Je to pojmowane bez ALF kej akcyjo uzasadńůnyj samouobrůny wspůuodčuwajůncych ludźi.

We 1988 roku powstou we Polsce we Grudźůndzu polski Frůnt Wyswobodzyńo Zwjyřůnt. Zouožůu go Dariusz Paczkowski, kery bůu tyž liderym FWZ do 1996 roku. FWZ we počůnkowym uokreśe mjou być polskym uodpowjydńikym ALF – stůnd wźyno śe mjano a stylizowane na ALF logo FWZ, nale FWZ coukym uodžygnou śe uod stosowańo přymocy a prowadzyńo akcyje bezpośredńich kej ALF. Aktywisty FWZ postowili na zaangažowańy bezpostředńy, nale we relacyje čowjek-čowjek. Akcyje take wskazujům, aže we radykalnyj uobrůńy prow zwjyřůnt dowańy naćisku na akcyje jawne – protestacyjne a edukacyjne skerowane do ludźi, přinośi tyž bezpostředńo wymjerne kořiśći do zwjyřůnt a jejich prow.

Linki zewnyntřne[edytuj | edytuj zdrzōdło]