Loncetla

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Loncetla to je kůnsek papjůra, na kerym je wydrukowane wjela pracowńik dostou geltagu. Mo forma dugigo a wůnskigo paska. Na loncetle stoji, wjela pracowńik pracowou godźin we mjeśůncu, wjela mo za nadgodźiny, prymje a inkše. We ślůnskich familijach loncetla ńyroz bůua štichym do chaje, kej chop za wjelgo tajla ze geltagu uostowiu we šynku, abo kej ńy chćou ja pokozać ślubnyj.