Pōdź kaj inhalt

Prziwileje miasta

Ze Wikipedia
(Pōnkniyntŏ ze Mjejske prawa)
Akt nadaniŏ prziwilejōw miasta dlŏ Flensburga ze 1284 roku

Prziwileje miasta to je termin ôdnoszōncy sie do zbioru prawideł, co ôkryślajōm ôdpednio relacyje ôd strzedniowiecznego miasta do mōnarchy abo pōna a wzajymne relacyje czōnkōw tyj społeczności. Prawidła te zaôbycz tykoły uzdaniŏ administracyjnego miasta, możebności skŏrnych i procesowych uprawniyń, jak tyż ôsobistych swobōd pōmiyszkiwŏczōw. Ino te miasto, co mioło prziwileje, mogło być uznane za instytucyjōnalne, nale inksze roztōmajte wŏżne ôbiekty ô funkcyjach cyntralnych mogły we strzedniowieku wykōnować niykere funkcyje porzōnd kojarzōne ze sztadym (cum bajszpil funkcyje administracyjne, prawne, kulturalne).