Safůna

Ze Wikipedia
Safůna

Safůna, Safo, Sapfo (gr. Σαπφώ, uac. Sappho) – nojsuawńiyjšo půytka starožytny Grecyje s přeuůma VII a VI wjeka p.n.Kry., znoċno předstowićelka půyzyje liryčny (liryka eolsko).

Pochodźiůua s Mitelany na wyspje Lesbos. Bůua cerům Skamadrymanosa i Kleuis. Mjarkuje śe, iže pochodźiůua s arystokratyčny familije. Wydaua śe za zabranygo handlyřa. W čaśe breweryjůw na wyspje muśaua s ńyj uchodzować. Schrůńůua śe na Sycylyji, ńyskoři wroco nazod na Lesbos. Wedle powiarki uobmjyuowaua śe ńyščyńśliwjy we Faůńy i hopnůua ze skouy na wyspje Leukada.

Poymat Safůny (lines 9-20). Papjyrus s 3 wjeka p.n.Kry. Ekspůnat s Altes Museum w Berlińy, kery je kopjům uoryginaua s Kolůńije

Twůrčość (zawarto bez njům we 9 kśyngach) zachowaua śe we fragmyntach:

  • Hymny do bogůw
  • Pjyśńe wyselne
  • Pjyśńe mjyuosne
  • Pjyśńe do kamratek

Safůna wkludźyua wuosno mjara wjeršowo (strofa saficko). Bůua inspiracyjům lo Katullusa, kery jedyn jeji wjerš přetuplikowou na uaćina, a na wjela zbjyrou szprymy. Do twůrčośćy Safůny nawjůnzywauo wjela půytůw starožytńich i teroźńich:

Commons