Sekůnda

Ze Wikipedia
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sekůnda (uoznočana buchštabům s) to je jydnostka čosu we ůkuodach: SI, MKS a CGS. Mjano je uod uaćińskiego secunda - nastympna. Podug defińicyje zatwjerdzůnyj bez XIII Gyneralno Kůnferyncyjo Mjar we 1967 je to čos 9 192 631 770 okresůw průmjeńůwańo , kere uodpowjado přejśću miyndzy dwoma poźomami F = 3 a F = 4 struktury nadsubtelnyj stanu podstawowygo 2S1/2 atomu cezu 133Cs (we 0 K).

Jydnostki pochodne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

mjano uoznočeńe we s
joktosekůnda ys 10−24 s
zeptosekůnda zs 10−21 s
attosekůnda as 10−18 s
femtosekůnda fs 10−15 s
pikosekůnda ps 10−12 s
nanosekůnda ns 10−9 s
mikrosekůnda µs 10−6 s
milisekůnda ms 10−3 s
centysekůnda cs 10−2 s
decysekůnda ds 10−1 s
sekůnda s 1 s
dekasekůnda das 101 s
hektosekůnda hs 102 s
kilosekůnda ks 103 s
megasekůnda Ms 106 s
gigasekůnda Gs 109 s
terasekůnda Ts 1012 s
petasekůnda Ps 1015 s
eksasekůnda Es 1018 s
zettasekůnda Zs 1021 s
jottasekůnda Ys 1024 s