Pōdź kaj inhalt

Sekōnda

Ze Wikipedia
(Pōnkniyntŏ ze Sekunda)

Sekōnda (ôznaczanŏ buchsztabōm s) to je jednotka czasu we układach: SI, MKS i CGS. Miano je ôd łacińskigo secunda - nastympnŏ. Podle definicyje zatwierdzōnyj ôd XIII Gyneralnyj Kōnfederacyje Miar we 1967 roku je to czas 9 192 631 770 ôkresōw prōmiyniowaniŏ, kere ôdpadajōm przejściu miyndzy dwōma poziōmami F = 3 a F = 4 struktury nadsubtelnyj stanu podstawowego 2S1/2 atōmu cezu 133Cs (we 0 K)[1].

Jednotki pochodne[edytuj | edytuj zdrzōdło]

miano ôznaczynie we s
joktosekōnda ys 10−24 s
zeptosekōnda zs 10−21 s
attosekōnda as 10−18 s
femtosekōnda fs 10−15 s
pikosekōnda ps 10−12 s
nanosekōnda ns 10−9 s
mikrosekōnda µs 10−6 s
milisekōnda ms 10−3 s
centysekōnda cs 10−2 s
decysekōnda ds 10−1 s
sekōnda s 1 s
dekasekōnda das 101 s
hektosekōnda hs 102 s
kilosekōnda ks 103 s
megasekōnda Ms 106 s
gigasekōnda Gs 109 s
terasekōnda Ts 1012 s
petasekōnda Ps 1015 s
eksasekōnda Es 1018 s
zettasekōnda Zs 1021 s
jottasekōnda Ys 1024 s

Przipisy

  1. Second, Measurement Standards Laboratory [dostymp 2021-07-29] (angelski).