Uprawniynia grup używŏczōw

Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Niżyj widać wykŏz grup używŏczōw zdefiniowanych na tyj wiki, społym ze jejich prawami dostympu. Ekstra informacyje ô uprawniyniach.

 • Dane uprawńyńy
 • Uodebrane uprawńyńy
GrupaUprawniynia
(wszyjscy)
 • Czytej zajty (read)
 • Edycja swoich preferencji (editmyoptions)
 • Edycja swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (editmyprivateinfo)
 • Edycja swojej listy obserwowanych stron. Niektóre akcje mogą dodawać strony do obserwowanych bez tego uprawnienia. (editmywatchlist)
 • Korzystanie ze strony testowej skalowania VIPS Special:VipsTest (vipsscaler-test)
 • Podgląd filtrów nadużyć (abusefilter-view)
 • Podgląd rejestru nadużyć (abusefilter-log)
 • Podgląd swoich prywatnych danych (np. adres e-mail, prawdziwe imię i nazwisko) (viewmyprivateinfo)
 • Podgląd swojej listy obserwowanych stron (viewmywatchlist)
 • Sprowjej zajty (edit)
 • Utworzůne nowe kůnta użytkowńikůw (createaccount)
 • Utworzůne zajty (kere ńy sům zajtůma godki) (createpage)
 • Utworzůne zajty godki (createtalk)
 • Zapisuj bez interfejs API (writeapi)
 • Łączenie swojego konta (centralauth-merge)
Tworzůncy kůnta
(lista czōnkōw grupy)
 • Ńy mo uograńičyń přepustowośći (noratelimit)
Autōmatycznie przituplowani używŏcze
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Przizwōl ino autōmatycznie potwiyrdzōnym używŏczōm” (editsemiprotected)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Przećepane zajty (move)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Sprowjej zajty zawarte lo ńyzalůgowanych (autoconfirmed)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Zapisywanie książek jako strony użytkownika (collectionsaveasuserpage)
 • Zapisywanie książek jako wspólnej strony (collectionsaveascommunitypage)
Boty
(lista czōnkōw grupy)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Przizwōl ino autōmatycznie potwiyrdzōnym używŏczōm” (editsemiprotected)
 • Naštaluj na autůmatyčne uoznačańy sprowjyń kej přezdřane (autopatrol)
 • Sprowjej zajty zawarte lo ńyzalůgowanych (autoconfirmed)
 • Traktuj kej proces autůmatyczny (bot)
 • Używej uograńiczyń wjelgości we zapytańach do API (apihighlimits)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Wyłůnczyńy uopcyje powjadamjańo uo drobnych půmjyńańach na zajće godki (nominornewtalk)
 • Zapisuj bez interfejs API (writeapi)
 • Ńy mo uograńičyń přepustowośći (noratelimit)
 • Ńy twůrz przekerowańo ze starygo mjana jak przećepujesz zajta (suppressredirect)
Bjurokraty
(lista czōnkōw grupy)
Checkuserzy
(lista czōnkōw grupy)
 • Podgląd prywatnych danych w rejestrze nadużyć (abusefilter-privatedetails)
 • Podgląd rejestru dostępu do prywatnych szczegółów filtru nadużyć (abusefilter-privatedetails-log)
 • Przeglądanie rejestru checkuser (checkuser-log)
 • Sprawdzanie adresów IP oraz innych informacji o użytkownikach (checkuser)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Zatwierdzeni użytkownicy
(lista czōnkōw grupy)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Przizwōl ino autōmatycznie potwiyrdzōnym używŏczōm” (editsemiprotected)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Przećepane zajty (move)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Sprowjej zajty zawarte lo ńyzalůgowanych (autoconfirmed)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Zapisywanie książek jako strony użytkownika (collectionsaveasuserpage)
 • Zapisywanie książek jako wspólnej strony (collectionsaveascommunitypage)
Importery
(lista czōnkōw grupy)
 • Import zajtůw s inkšych Wiki (import)
 • Import zajtůw ze wćepanygo plika (importupload)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Administratorzy interfejsu
(lista czōnkōw grupy)
 • Edycja plików CSS projektu (editsitecss)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja plików JavaScript projektu (editsitejs)
 • Sprowjej interfejs użytkowńika (editinterface)
 • Sprowjej pliki CSS inkszych użytkowńikůw (editusercss)
 • Sprowjej pliki JS inkšych užytkowńikůw (edituserjs)
 • Sprowjej pliki JSON inkšych užytkowńikůw (edituserjson)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Uprowńyńi do logowańo śe s zawartych adresůw IP
(lista czōnkōw grupy)
 • Obejście automatycznych blokad zakładanych na serwery wyjściowe sieci Tor (torunblocked)
 • Uobejdź zawarća uod sprowjyń do IP, autozawarća i zawarća zakresůw (ipblock-exempt)
Rewizorzy
(lista czōnkōw grupy)
 • Podgląd ukrytych wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hidden-log)
 • Podgląd wersji ukrytych przed każdym użytkownikiem (viewsuppressed)
 • Pokoż prywatne lůgi (suppressionlog)
 • Přyglůndańy i uodtwařańy sprowjyń schrůńůnych před admińistratorami (suppressrevision)
 • Ukrywanie wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-hide-log)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Wyćepywańy a wćepywańy nazod wskazanych sprowjyń zajtůw (deleterevision)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
 • Zablokuj mjano użytkowńika i schrůń to przed publicznym dostympym (hideuser)
Stewardy
(lista czōnkōw grupy)
 • Edytuj uprawniynia wszyjskich używŏczōw (userrights)
 • Wymuszone tworzenie lokalnych kont dla kont uniwersalnych (centralauth-createlocal)
 • Wyćep zajty s dugům historyjům půmjyńań (bigdelete)
 • Ńy mo uograńičyń přepustowośći (noratelimit)
Administratorzi
(lista czōnkōw grupy)
 • Brak ograniczenia przed zakładaniem kont o podobnych nazwach do już istniejących (override-antispoof)
 • Edycja modelu zawartości strony (editcontentmodel)
 • Edycja plików JSON projektu (editsitejson)
 • Edycja stron zabezpieczonych na poziomie „Przizwōl ino autōmatycznie potwiyrdzōnym używŏczōm” (editsemiprotected)
 • Ignorowanie czarnej listy tytułów lub nazw użytkowników (tboverride)
 • Import zajtůw s inkšych Wiki (import)
 • Lokalne odblokowywanie globalnych blokad (globalblock-whitelist)
 • Masowe usuwanie stron (nuke)
 • Modyfikacyjŏ filtrōw nadużyć (abusefilter-modify)
 • Modyfikowanie filtrów nadużyć z zastrzeżonymi operacjami (abusefilter-modify-restricted)
 • Nadpisowanie przōdzij przisłanych zbiorōw przed siebie (reupload-own)
 • Nadpisuj pliki kere sam już sům wćepane (reupload)
 • Nadpisuj pliki umjeszczůne we repozytorjům dźelůnych plikůw na lokalnyj kopje (reupload-shared)
 • Naštaluj na autůmatyčne uoznačańy sprowjyń kej přezdřane (autopatrol)
 • Podgląd informacji o aktualnym statusie transkodowania (transcode-status)
 • Podgląd rejestru czarnej listy tytułów (titleblacklistlog)
 • Podgląd szczegółów wpisów w rejestrze nadużyć (abusefilter-log-detail)
 • Podgląd usuniętego tekstu i zmian pomiędzy usuniętymi wersjami (deletedtext)
 • Pokazuj historyjo usuńyntych sprowjyń, bez tekstu uopisu (deletedhistory)
 • Pokož lista zajtůw na kere žodyn ńy dowo pozoru (unwatchedpages)
 • Pouůnč historyjo sprowjyń do zajtůw (mergehistory)
 • Przeglądanie filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-view-private)
 • Przekludzańy zajtůw uod użytkowńikůw (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Przećep zajty wroz ze jejich podzajtůma (move-subpages)
 • Przećepane zajty (move)
 • Przećepowańy plikůw (movefile)
 • Prziwrŏcanie skasowanych strōn (undelete)
 • Resetowanie błędnych lub transkodowanych filmów, które zostały ponownie umieszczone w kolejce zadań (transcode-reset)
 • Rewert drap sprawjyńo uostatńygo użytkowńika kery sprowjoł dano zajta (rollback)
 • Sprowjej interfejs użytkowńika (editinterface)
 • Sprowjej pliki JSON inkšych užytkowńikůw (edituserjson)
 • Sprowjej zajty zawarte lo ńyzalůgowanych (autoconfirmed)
 • Sprowjej zawarte zajty (ze zawarćym kaskadowym) (editprotected)
 • Szukej we skasowanych strōnach (browsearchive)
 • Tworzenie i (dez)aktywowanie znaczników (managechangetags)
 • Uobejdź zawarća uod sprowjyń do IP, autozawarća i zawarća zakresůw (ipblock-exempt)
 • Uoznocz rewertowane sprawjyńo kej sprawjyńo botůw (markbotedits)
 • Usuwanie znaczników z bazy danych (deletechangetags)
 • Usuwanie i przywracanie wpisów rejestru (deletelogentry)
 • Utworzůne nowe kůnta użytkowńikůw (createaccount)
 • Używej uograńiczyń wjelgości we zapytańach do API (apihighlimits)
 • Wykonywanie operacji objętych CAPTCHA bez konieczności jego przechodzenia (skipcaptcha)
 • Wymuszone tworzenie lokalnych kont dla kont uniwersalnych (centralauth-createlocal)
 • Wysyłanie wiadomości do wielu użytkowników jednocześnie (massmessage)
 • Wyćep zajty (delete)
 • Wyćepywańy a wćepywańy nazod wskazanych sprowjyń zajtůw (deleterevision)
 • Wyświetlanie wpisów do logów filtrów nadużyć oznaczonych jako prywatne (abusefilter-log-private)
 • Wćepane pliki (upload)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
 • Zablokuj użytkowńikowi posyłańy e-brifůw (blockemail)
 • Zawjyrańy sprowjorzům mogebnośći edytowańo (block)
 • Zmjyń poźůmy zawarć i sprowjej zawarte zajty (protect)
 • Ôznŏcz edycyje za przejzdrzane (patrol)
 • Ńy mo uograńičyń přepustowośći (noratelimit)
 • Ńy twůrz przekerowańo ze starygo mjana jak przećepujesz zajta (suppressredirect)
 • Idźe dodać do grupy: Uprowńyńi do logowańo śe s zawartych adresůw IP
 • Idźe wyćepać s grupy: Uprowńyńi do logowańo śe s zawartych adresůw IP
Importery transwiki
(lista czōnkōw grupy)
 • Import zajtůw s inkšych Wiki (import)
 • Włączenie weryfikacji dwuetapowej (oathauth-enable)
Używŏcze
(lista czōnkōw grupy)
 • Czytej zajty (read)
 • Dodawanie i usuwanie dowolnych znaczników z poszczególnych wersji i wpisów w rejestrze (changetags)
 • Edycja własnych plików CSS (editmyusercss)
 • Edycja własnych plików JSON (editmyuserjson)
 • Edycja własnych plików JavaScript (editmyuserjs)
 • Podgląd rejestru czarnej listy spamu (spamblacklistlog)
 • Przekludzańy zajtůw uod użytkowńikůw (move-rootuserpages)
 • Przenoszenie stron kategorii (move-categorypages)
 • Sprowjej zajty (edit)
 • Uoznocz půmjyńańo kej drobne (minoredit)
 • Utworzůne zajty (kere ńy sům zajtůma godki) (createpage)
 • Utworzůne zajty godki (createtalk)
 • Wprowadzanie znaczników wraz z własnymi zmianami (applychangetags)
 • Wyczyść pamjyńć podrynczno do zajty za wyjůntkym zajty potwjerdzyńo (purge)
 • Wysyłanie e‐maili do innych użytkowników (sendemail)
 • Zapisuj bez interfejs API (writeapi)
 • Zarządzanie uprawnieniami OAuth (mwoauthmanagemygrants)

Ograniczenia przestrzeni nazw

Przestrzeń nazwUprawnienia pozwalające użytkownikom na edytowanie
MediaWiki
 • Sprowjej interfejs użytkowńika (editinterface)
Gadżet
 • Edycja gadżetów JavaScript oraz stron CSS (gadgets-edit)
Definicja gadżetu
 • Edycja definicji gadżetów (gadgets-definition-edit)