Pōdź kaj inhalt

Wszyjskich Śwjyntych

Ze Wikipedia
(Pōnkniyntŏ ze Wšyjstkich Śwjyntych)
Kirchow we Wszyjskich Śwjyntych

Wszyjskich Śwjyntych (łać. festum omnium sanctorum) to je krześćijański fajer uobchodzůny 1 listopada, coby uoddać zoca wszyjskim znajůmym a ńyznajůmych śwjyntym, co przebywajům już we kwole bogosławjůnych. We tym dńu spůmino śe ńy yno umartych, kerych Kośćůł uznoł za śwjyntych, nale wszyjskich ludźi, co uod ńich żywobyće bůło prawe a uchodźůło za śwjynte. Je to tyż śwjynto tych, co důnżům do śwjyntośći a zbowjyńo

Dźyń Wszyjskich Śwjyntych mo gyneza przede wszyjskim we zocy uoddowanyj mynczynńikům, kere ńy bůły spůminane we kanůńe msze. We III storoczu bůła wkludzůno tradycyjo przekludzańo cołkich relikwijůw śwjyntych abo jejich tajlůw we roztůmajte place, coby pokozać, iże śwjynty sům włośnośćům cołkigo Kośćoła. We 610 roku papjyż Bůńifacy IV dostoł uod cysorza dowńij pogańsko śwjůntyńa Pantyjůn, kozoł tam słożyć moc relikwijůw uod śwjyntych a pośwjyńćůł ja pod wezwańy Matki Boskij Mynczynńikůw. Uod tego czasu wszyjskim umartym mynczynńikům uoddowano bůło zoca 1 moja. We 731 papjyż Georg III przećepoł tyn fajer na 1 listopada, a we 837 roku papjyż Georg IV przikozoł, coby tyn dźyń pośwjyncać pamjyńći ńy jyn mynczynńikůw, nale wszyjskich śwjyntych.

Terozki je to na půłnocy Ślůnska (we polskij tajli) dźyń wolny uod roboty a mynga ludźi prziłaźi na kyrchofy uobstrojić groby, zaśwjyćić zńicze a porzykać za umartych.

Auskuplůngi[edytuj | edytuj zdrzōdło]