Ôkres ôrbitalny

Ze Wikipedia

Ôkres ôrbitalnyczas, jaki je potrzebny ciału (co je na ôrbicie naôbkoło inkszego ciała) na wykōnanie jednego połnego ôbiegu ôrbitalnego. Zależnie ôd tego, zglyndym jakigo pōnktu ôdniesiyniŏ rachujymy poczōntek i kōniec ôbiegu, mogymy wyróżnić:

Dlŏ Ziymie rok używany w dziynnyj rachubie czasu je rōwny ôkresowi zwrotnikowymu. Ôkresy ôbiegu planet naôbkoło Słōńca idzie porachować z trzecigo prawa Keplera.