Ćyńćiwa

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy
Bajszpil ćyńćiwe kero uůnczy půnkta a a b

Ćyńćiwa – pojyńće geůmytryczne, kere uoznoczo uodćinek śecznyj zawarty we kole (ze końcůma), kery połůnčo dwa půnkta na křiwyj, uokryngu lebo powjyrzchńi. Nojdugszo ćyńćiwa mjanowano je szyrzkům. Kej můmy n půnkta uoznoczůnych na uokryngu mogymy naszkryflać a ćyńćiwůw kere bydům uůnczyć te půnkta tak coby kożdy s kożdym bůł połůnczůny. Wjela můmy takich ćyńćiwůw idźe wyliczyć ze wzora:

a = \frac{n(n-1)}{2}

n \geq 0
n\in N

Inakszy idźe to wyliczyć ze wzora, kery je przeksztołcůnym wzorym Newtona \binom{n}{k}. We tym przipodku n\, uoznoczo wjela můmy wszyjskich půnkta. k=2\, bo jedno ćyńćiwa mo dycki dwa půnkta za końce.

a = \frac{n!}{2(n-2)!}

n>2\,
n\in N