Pōdź kaj inhalt

Ćyńćiwa

Ze Wikipedia
Bajszpil ćyńćiwe kero uůnczy půnkta a a b

Ćyńćiwa – pojyńće geůmytryczne, kere uoznoczo uodćinek śecznyj zawarty we kole (ze końcůma), kery połůnčo dwa půnkta na křiwyj, uokryngu lebo powjyrzchńi. Nojdugszo ćyńćiwa mjanowano je szyrzkům. Kej můmy půnkta uoznoczůnych na uokryngu mogymy naszkryflać ćyńćiwůw kere bydům uůnczyć te půnkta tak coby kożdy s kożdym bůł połůnczůny. Wjela můmy takich ćyńćiwůw idźe wyliczyć ze wzora:


Inakszy idźe to wyliczyć ze wzora, kery je przeksztołcůnym wzorym Newtona . We tym przipodku uoznoczo wjela můmy wszyjskich půnkta. bo jedno ćyńćiwa mo dycki dwa půnkta za końce.