Pōdź kaj inhalt

Ńydbowno Cesta

Ze Wikipedia
Ńydbowno Cesta

Ńydbowno Cesta to mjano pouůnčyń karawanowych, kere rozćůngouy śe uod Mořa Střůdźymnygo až po Daleki Wschůd. Mjano uostouo za pjyrše užyte bez Ferdinanda von Richthovena, Ńymca žyjůncygo we XIX wjeku, choć Bizantyjčyki užywouy podanygo uokryślyńa.

Ńydbowno Cesta bůua pouůnčyńym zapewnajůncym handel ńydwobym, bjygua bez lůnd, we pouedńowyj Azyji, nale mjoua tyž jake uodnogi na moře lo statkůw. Ńydbowno Cesta to nojwjynkšo drůga handlowo Starygo Śwjata.