Pōdź kaj inhalt

Światowŏ Luterskŏ Federacyjŏ

Ze Wikipedia

Światowŏ Luterskŏ Federacyjŏ - utworzōnŏ w Lund we 1947 roku ôrganizacyjŏ, kerŏ zbiyrŏ luterskie Kościoły. Terŏźnie przinŏleży do niej 148 roztōmajtych Kościołōw luterskich z cołkigo świata, kere reprezyntujōm kole 75,5 milionōw wanielikōw augsburskich.