Pōdź kaj inhalt

.ae

Ze Wikipedia

.ae je to internetowŏ dōmyna, kerŏ je zrobiōno dlō internetowych zajtōw ze Zjednoczōnych Ymiratōw Arabskich.