12-godźinny zygor

Ze Wikipedia

12-godźinny zygor – kńif na szrajbowańe czasu, we kerym doba je tajlowano na dwje tajle: do połedńa (łać. ante meridiem, skrůt AM) a po połedńu (łać. post meridiem, skrůt PM). Mimo aże mjana sům ze łaćińskij godki, tako systyma je używano uobyczńe we anglosaskich krejach.