Pōdź kaj inhalt

A (cyrylica)

Ze Wikipedia
A а

A а — pjyrszo litera wszyjskich cyrylicznych alfabetůw. We staro-cerkewno-słowjańskij godce mjała mjano азъ, co uoznoczo jo. Pochodźi uod starogreckij alfy (α), a ta uod fyńickigo alefa. We wszyjskich godkach uoznoczo źwjynk tůżsamy abo fest bliski ślůnskimu a.