Pōdź kaj inhalt

Ajza

Ze Wikipedia
Hołda ajzy na ajzowni

Ajza to sōm wszyjske metalowe ôbiekty, co już niy nadŏwajōm sie do użytku a ino do przetopiyniŏ we hucie. To mogōm być abfale, popsute wyroby, tajle ôd maszin, stare auta, kōnstrukcyje ze rozbiōrki a inksze.

Podzioł ajze[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ajza dzielymy na ajza sztalowõ i ajza z metali kolorowych.

Ajza sztalowŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ajza sztalowŏ mŏ trzi głōwne zorty:

  • ajza wsadowŏ - kōnski rube wiyncyj jak 6 mm, ale niy dugsze jak meter
  • ajza rubŏ - rubŏ tak jak wsadowŏ, ino może być dugszo jak meter
  • ajza zwykłŏ - kożdŏ ajza ciyńszŏ niż 6 mm

Ajza kolorowŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

To mogōm być metale inksze jak żelazo:

Abo stopy:

Mōmy jeszcze kategoryjõ ajza użytkowŏ - to sōm take kōnski, kere jeszcze sie na co kōmu nadadzōm. Handlujōm niōm ajzownie.