Aleksandr Bogdanow

Ze Wikipedia
Aleksandr Bogdanow

Aleksandr Bogdanow (ros. Александр Александрович Богданов), urodzony kej Aljaksandar Malinouski (bjo. Аляксандар Маліноўскі) 22 śyrpńa (starygo uordnůnga) 1873 we Grodńy (wuůnčas Imperjům Rosyjske, terozki Bjouoruś); zmar 7 kwjetńo 1928 we Moskwje - dochtůr, filozof, ekůnůmista, pisoř science fiction a rewolucjońista pochodzyńo bjouoruskigo kerygo zainteresowańa rozćůngouy śe uod teorji systymůw po uodwracańy procesu stařyńo čowjeka bez transfuzyje krwi.

Jygo teorje skrytykowou Wuodźimjeř Lyńin we dźele "Materjalizm a ympirjokrytycyzm".