Alfonsa Muttathupadathu

Ze Wikipedia
Pōdź do: nawigacyjŏ, szukej
Edit-delete-2.svg
Jedyn ze używaczůw uoznaczůł ta zajta jako kwalifikujůnco śe do gibkigo wyćepańo.

Ńydugo administratory Wikipedyje zwerifikujům twoje zgłoszyńy.

Jeli żeś ńy je do zgody ze wyćepańym, napisz uo tym na zajće godki.
Autorůw proszymy uo zapoznańy śe ze informacyjůma uo nojczynstszych powodach wyćepowańo artiklůw.

Powůd: To śe ńy do zbajstlować, to trza wyćepać

Admińistratorze! Pamjyntej, coby sprowdźić linkujůnce a gyszichta pomjyńańo (uostatńe pomjyńańy) podwjela wyćepńesz artikel.

Alfonsa Muttathupadam, Śwjynto Alfonsa (godka malajalam: അല്‍ഫോണ്‍സാ മുട്ടത്തുപാടം; Alphonsa dell’Immacolata Concezione; rodz. 19 śyrpńa 1910, um. 28 lipca 1946) – śwjynto katolicko, pjyršo Hinduska kanońizowano bez Kośćou. Přinoležoua do Syromalabarskigo Kośćoua katolickigo, kery uznowo papjyža a pozostowo we uńije s Watykůnym.

Alphonsamma, jako jům we Indjach mjanowano, za bajtla bůua bjydno a dośwjodčyua pořucyńo a ćyrpjyńo. Jei matka umorua kej Alfonsa mjoua tři mjeśůnce a beztůž chowoua jům ćotka. Ńyskoři, kej bůua 17 lot staro, wstůmpiua do zakona Klarysek uod wječystyj Adoracyje. Bez krůtki čos učůua bajtle we šule podstawowyj, nale skiž ńymocy muśoua ta robota poćepać. Uod 1936 na tři lata jeij ńymoce ustůmpiuy, co je připisywane cudownymu wstawjynńictwu m. in. św. Teresy s Lisieux. Bez rešta žyćo couki čos ćyrpjoua skiž ńymocůw, nale swoje ćerpjyńe uofjorowoua za nawrůcyńy gřešńikůw.

Wstawjenńictwu Afonsy je připisywano raja cudownych uzdrowjyń, kerych dośwjodčali řykajůncy při jeij grobje, a skiž tygo zostoua ůuna beatyfikowano bez Jůna Paula II 8 lutygo 1986, a ńyskoři kanůńizowano bez Benedykta XVI 12 paźdźerńika 2008.

Auskuplungi[edytuj | Edytuj zdrzōdło]