Pōdź kaj inhalt

Alfonsa Muttathupadathu

Ze Wikipedia
Grůb św. Alfonsy we Bharananganam

Alfonsa Muttathupadam, Śwjynto Alfonsa (godka malajalam: അല്‍ഫോണ്‍സാ മുട്ടത്തുപാടം; Alphonsa dell’Immacolata Concezione; rodz. 19 śyrpńa 1910, um. 28 lipca 1946) – śwjynto katolicko, pjyrszo Hinduska kanońizowano bez Kośćůł. Przinoleżoła do Syromalabarskego katolickego Kośćoła, kery uznowo papjyża a pozostowo we uńije ze Watykůnym.

Alphonsamma, jako jům we Indjach mjanowano, za bajtla bůła bjydno a dośwjodczůła porzucyńo a ćyrpjyńo. Jei matka umrziła kej Alfonsa mjoła trzi mjeśůnce a beztůż chowoła jům ćotka. Ńyskorzi, kej bůła 17 lot staro, wstůmpjůła do zakona Klarysek uod wjeczystyj Adoracyje. Bez krůtki czos uczůła bajtle we podstawowyj szuli, nale skiż ńymocy muśoła ta robota poćepać. Uod 1936 na trzi lata jeij ńymoce ustůmpjůły, co je przipisywane cudownymu wstawjynńictwu m. in. św. Teresy ze Lisieux. Bez reszta żyćo cołki czos ćyrpjoła skiż ńymocůw, nale swoje ćerpjyńe uofjorowoła za nawrůcyńy grzeszńikůw.

Wstawjenńictwu Afonsy je przipisywano raja cudownych uzdrowjyń, kerych dośwjodczali rzykajůncy przi jeij grobje. 8 lutygo 1986 zostoła ůuna beatyfikowano bez Jůna Paula II, a ńyskorzi kanůńizowano bez Benedykta XVI 12 paźdźerńika 2008.