Amatl

Ze Wikipedia
Kōnsek Kodeksu Huexotzinco napisanego na amatlu

Amatl (gŏdka Nahuatl: āmatl, hiszp.: amate abo papel amate) – zorta papiōru, co była używano we Ameryce Postrzodkowyj we czasach prekolumbijskich. Bōł szykowany ze warzōnyj wewnyntrznyj strōny (tyj ôd pnia) kory niykerych zortōw strōmōw, nojczyńścij ze familije figowcōw. Dostanŏ z warzyniŏ meteryjŏ była niyskorzij przecieranŏ bez kamiynie. Gotowy amatl mioł farbã jasnobrōnzowõ a bōł delikatny. Używany bōł jednako do cylōw religijnych a świyckich. Gotowe dokumynta były trzimane we zwojach. Terŏz amatlu wyrŏbianego ryncznie używajōm niykerzi artyści we Meksyku.