Anime

Ze Wikipedia
Wikipe-tan

Anime (jap. アニメ) je japōńskim syrialym aniymowanym. Anime czynstŏ je prŏdukŏwanŏ na baziye mangi, mangoilustrowanegŏ rōmana abo wizualnego rōmanã. Termiyn anime we japōńskiyj gŏdce je naszkryflōny we Katakaniy abo pŏchŏdziy ze ynglickiyj gŏdki ôd animation co je sztrifŏwane ニメーション. Piyrwszy anime kōmersyjne ostałŏ we 1917 roku.