Anselmus Ephorinus

Ze Wikipedia

Anselmus Ephorinus (Anzelm Eforyn, Eforinus) (nar. kol. 1505 we Mirsku, um. grudziyń 1566) to był ślōnski humanista i medyk.

Anselmus Ephorinus narodziōł sie we Mirsku na Dolnym Ślōnsku. Sztudiyrowoł na Akadymiji Krakowskij, w keryj potym wykłŏdoł dialektykã i logikã. We Padova dostoł tytuł dŏchtora medycyny. Po przijeździe do Polski ôstoł mianowany piyrszym medykym miasta Krakowa. Korespōndowoł z Erasmusem ze Rotterdamu. Autōr pŏru dzieł.

Podle strzodowisk fungujōncych na rzecz uznaniŏ ślōnskij nacyji je jednym ze protoplastōw ślōnskigo nŏrodu, pōniywŏż kedy korespōndowoł ze Erasmusem ze Rotterdamu, tamtyn wielokrotnie swrŏcoł sie do niego jak do Polŏka, na co Anselmus, przi podpisowaniu sie we brifie, napisoł „Tuus et suus, Anselmus Ephorinus, Silesius non Polonus” („Twōj i swōj włŏsny, Anselmus Ephorinus, Ślōnzŏk niy Polŏk”).

Bibliografijŏ[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  • Encyklopedya Powszechna Kieszonkowa, zeszyt X, Nakład druk i własność Noskowskiego, Warszawa 1888