Antonín Dvořák

Ze Wikipedia
Antonín Dvořák

Antonín Dvořák, cołke miano: Antonín Leopold Dvořák (nar. 8 września 1841, um. 1 mŏja 1904) - czeski kōmpozytōr a dyrygynt ôkresu rōmantyzmu. Narodziōł sie we Nelahozeves kole Pragi, we Pradze studiowoł a miyszkoł bezmała cołke żywobycie krōm lot 1892-1895, we kerych bōł dyrechtōrym kōnserwatoriōm we Nowym Jorku. Społym ze Bedřichym Smetanōm przinŏleżoł do twōrcōw czeskij muzyki nŏrodowyj. Kōmponowoł symfōnije, kwartety smyczkowe, ôpery, piyśńi, msze a tyż kōncerty, z kerych nŏjbarzij wywołany je Kōncert wiolōnczelowy h-moll o. 104.