Bůg Uojćec

Ze Wikipedia

Bůg Uojćec (tyż Půnbůczek, łać. Deus Pater) – jedna ze uosůb Śwjyntyj Trůjcy, kero je czczůno uod wjynkszośći krześćijańskich wyznań. Je tůżsamy ze JHWH ze Starego Testamyntu. Je uojcym wćelůnego słowa (gr. logos) – Jezusa Kristusa. Uod ńego (uod Uojca a Syna abo uod Uojca bez Syna – dyskusyjo na tyn tymat je zdrzůdłym teologicznych kůnfliktůw) pochodźi trzećo perzůna Trůjcy - Śwjynty Duch. Z poczůntku bůł uznowany za śylnego, nale sprawjedliwego syńdźe. Podug interpretacyje we tryńitarnych wyznańach trzi boske uosoby to je jedna sybstancyjo, nale trzi uoddźelne uosoby hipostazy.