Barbara Liskov

Ze Wikipedia
Barbara Liskov

Barbara Liskov (rodz. 7 listopada 1939) je amerikańsko informatikerka a profesorka na MIT. We 2008 roku dostoła Turingowo Nadgroda za uůnyj robota we dźedźińe metodologiji software'u, kero wjodła ku rozwojowi uobjektowygo programowańo. Je autorkům godek kůmputrowych CLU a Argus. Mjoła tyż srogi ajnzac we dźedźińe rozproszůnych rachowań.

Barbara Liskov je pjyrszům babům, kero we USA zyskoła doktorski titel we informatyce, na Stanfordowym Uńiwersyteće we roku 1968.[1]

Przipisy