Baszkan

Ze Wikipedia

Baszkan (gag. Başkan, dosł. gowa, rům. Guvernator) – mjano nojwyższego stanowiska we gagauskij autůnůmiji, zatwjyrdzůne we Zakůńe uo Eksztra Statuśe Gagauzyje ze 1994. roku. Baszkan je ze autůmatu człůnkym reskyrůnku Moldowy. Uod 2023 baszkankům je Evghenia Guțul.

Historyjo[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Stanowisko baszkana bůło utworzůno 14. artiklym zakůnu uo eksztra sztatuśe Gagauzyje nr 344-XIII ze 23. grudńa 1994. Podug tych zopisůw baszkanowi sům podporzůndkowane wszyjske uorgana państwowyj władze we Gagauzyji. Baszkana uobjyro śe na powszechnym, růwnym, direktnym, tajnym a swobodnym welůnku na sztyroletńo kadyncyjo. Tyn sům czowjek ńy może być baszkanym wjyncyj jak dwa razy za rajům. Muśi być uobywatelym Moldowy, być wjyncyj jak 35 lot starym a znać gagausko godka. Baszkan Gagauzyje je zatwjyrdzany na stanowisku człůnka reskyrůnku Moldowy dekretym prezydynta państwa. Baszkan może wydować rosporzůndzyńa, co sům płatne na cołkim teryńe Gagauzyje. Baszkan mo tyż prawo podpisować abo wetować zakůny, co jich przijmuje Norodowe Sebrańy Gagauzyje (Halk Topluşu), formować reskyrůnek, prziznować ustanowjůne we autůnůmiji nadgrody.

Baszkany[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Mjano Bild Czas reskyrowańo
1 Georgiy Tabunşçik 19. czyrwńa 1995. 24. wrześńa 1999.
2 Dmitriy Kroytor Kroytor 24. wrześńa 1999. 21. czyrwńa 2002.
3 Georgiy Tabunşçik 9. listopada 2002.[1] 29. grudńa 2006.
4 Mihail Formuzal Formuzal 29. grudńa 2006. 15. kwjytńa 2015.[2]
5 İrina Vlah Vlah 15. kwjytńa 2015.[2] 19. lipńa 2023.
6 Evghenia Guțul Guțul uod 19. lipńa 2023.

Muster:Uwogi

Przipisy

  1. Mjyndzy Croitorym a Tabunscicym trzech ludźi wykůnowało uobowjůnzki baszkana: Valeri Ianioglo, Ivan Kristioglo a Gheorghe Mollo
  2. 2,0 2,1 Învestirea Irinei Vlah în funcția de Guvernator al Găgăuziei