Pōdź kaj inhalt

Baukōnszt

Ze Wikipedia
Tum Santa Maria del Fiore we Firenze
Zōmek Himeji we Japōnije
Sony Center we Berlinie

Baukōnsztkōnszt ôrganizowaniŏ przestrzyństw, ôbyjmujōncõ dōmyny techniki, a we tym samym czasie m.in. kōnsztu i filozofije, kerŏ zajmuje sie transformacyjōm przestrzyństw, jakõ zamiyszkujymy, na miarã naszych ôsiōngniyńć, aspiracyje i nadzieje.

Dzieło baukōnsztu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ôbiekt, dzieło baukōnsztu, winiyn ôdpadać zamierzōnyj funkcyje, technicznyj celowości, ekōnōmicznym a estetycznym wymŏganiōm, a przede wszyjskim, dōnżyniōm i ôczekowaniōm używŏczy jego przestrzyństw.

Ryalizacyjŏ ôbiektōw baukōnsztu wymŏgŏ używaniŏ z ôsiōngniyńć inkszych dyscyplin, m.in. kōnsztu, filozofije, inżynieryje, techniki, baukōnsztu, statyki, socjologije, psychologije, urbanistyki, ekōnōmicznych nauk. We czasie stoleci zmiyniały sie tak zakres musōw i zdatnyj wiedze baumajstera, jak i samo chytanie baukōnsztu.

Roztōmajte definicyje baukōnsztu[edytuj | edytuj zdrzōdło]

  • Potoczne miarkowanie zwiōnzane je z byciym słowa baukōnszt: architectura (łac.), zapożyczonego bez Rzimianōw z greckigo architekton - baumajster.
  • Podle Witruwiusza (Ô baukōnszcie ksiōng dziesiyńć) baukōnszt polygŏ na zachowaniu trzech prawideł: trwałości (Firmitas), użyteczności (Utilitas) i piykna (Venustas).
  • Podle Le Corbusiera (Vers une architecture). (...) Sześcian, stożek, kula, walca eli ôstrosłup to wielge formy bazowe, kere wyzdradzajōm sie we świetle; jejich ôbrŏz je dlŏ nŏs jasny i snadny do zrozumiyniŏ, klarowny. Bez to sōm to piykne, nojpiykniyjsze kształty.
  • Podle Egona Eiermanna (Grosse Architekten): Baukōnszt niy mŏ nic spōlnego ze kōnsztym, stanowi snŏżny proces miarkowaniŏ. Baukōnszt powstŏwŏ dzisioj podle uwarunkowań ekōnōmicznych, kōnstrukcyjnych i funkcjonalnych.
  • We "Ilustrowanej encyklopedii dla wszystkich" termin baukōnszt je eklerowanŏ za kōnszt projektowaniŏ i formowaniŏ budōnkōw[1].
  • Niykerzi ze terŏźnych neomodernistōw (jak bp. Vacchini, Snozzi, Galfetti) definiujōm baukōnszt, za rzecz bezużytecznõ, kerŏ ukazuje sie dopiyro tedy, kej potrefiymy przekroczyć granice banalnyj użyteczności.

Baukōnszt jako dyscyplina[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Baukōnszt jako szyroko miarkowanŏ dyscyplina zajmuje sie:

  • zagospodarowaniym przestrzynnym krŏju;
  • planowaniym miast, ôsiedli, wsi;
  • znoszyniym budōnkōw.

Do baukōnsztu zaliczŏ sie glid dyscyplin:

Zobŏcz tyż[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Przipisy

  1. Witold Szolginia, Ilustrowana encyklopedia dla wszystkich, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa 1991, ISBN 83-204-0820-2