Biblijo

Ze Wikipedia
Pjyrszo zajta Wańelije uod Jana ze Biblije Johna Wyclifa (XIV wjek)

Biblijo, Śwjynte Pismo (βιβλίον, biblion – mało kśynga, l.m. βιβλία, biblia – małe kśyngi) – zbjůr kśůng, spisanych z poczůntku we godkach: hebrajskij, aramejskij a greckij, uznowanych uod żydůw a krześćijanůw za natchńůne uod Boga. Biblijo a jeji tajle majům inksze religijne znaczyńy lo růżnych wyznanůw. Na krześćijańsko Biblijo skłodajům śe Stary Testamynt a Nowy Testamynt. Hebrajsko biblijo – Tanach – uobejmuje tajla kanůnu Starego Testamyntu. Muzułmany mjarkjům, iże tajla Biblije (dp. Kśyngi uod Mojżesza, Psalmy) powstała we wyńiku boskigo uobjawjyńo, nale jeji treść bůła zafałszowano.