Brŏwŏr Bomonti we Kōnstantynopolu

Ze Wikipedia

Brŏwŏr Bomonti we Kōnstantynopolu – bōł to piyrszy brŏwŏr we Ôsmańskim Imperyjum kery produkowoł biyr modernymi metodami.

Piyrszy moderny brŏwŏr we Ôsmańskim Imperyjum ôstoł założōny ôd szwajcarskich bracikōw Bomonti we dzielnicy Kōnstantynopola Feriköy we roku 1890, atoli we 1902 roku przenieśli ôni swōj brŏwŏr do inkszyj dzielnicy dystryktu Şişli, kerŏ to je do dzisiej mianowanŏ za Bomonti, skuli dŏwnego browaru.[1] Chociŏż bracikowie Bomonti niy byli piyrszymi kerzi przedŏwali biyr we ôsmańskim Kōnstantynopolu, to byli ôni piyrszymi kerzi we tym sztadzie założyli modernõ fabrikã a kōnkurowali ze markami biyru importowanymi do Ôsmańskigo Imperyjum ze Zachodnij Ojropy. Wele browaru były tyż biyrowe zygrody, w kerych to kōnzumynty piyli biyr ôd bracikōw Bomonti. Piyrszy moderny brŏwŏr we muzułmańskim Ôsmańskim Imperyjum doł anfang nowyj kulturze szpasu we ôsmańskich sztadachkerŏ to była direkt połōnczōnŏ ze alkoholym.[2] We 1912 roku brŏwŏr bracikōw Bomonti połōnczōł sie ze lōndōńskim brŏwarnym sztamgyszeftym Nectar Brewery Company Limited, keryto założōł swōj browar tyż we Kōnstantynopolu dziewiytnŏście lŏt po bracikach Bomonti (we 1909 roku). Mianym nowego, brŏwarnego sztamgyszeftu we Kōnstantynopolu było Bomonti-Nectar Combined Beer Factories Company.[1]

Drugi brŏwŏr ôd bracikōw Bomonti, kery powstoł we 1902


Przipisy

  1. 1,0 1,1 View of the former Bomonti brewery of Constantinopole (ang.). Levantine Heritage Foundation. [dostymp 2022.06.19].
  2. Marianne Dhenin: The Ottoman-Era Beer That Shapes Modern Turkey (ang.). Wine Enthusiast. [dostymp 2022.06.19].