Briftryjger

Ze Wikipedia
Złoto sztatua briftryjgera

Briftryjger to je pracowńik pocztowygo amtu, kery dostarczo brify, pakety, telegramy a inksze przesyłki.