Pōdź kaj inhalt

Carl Menger

Ze Wikipedia
Carl Menger von Wolfensgrün
Miano i nazwisko Carl Menger von Wolfensgrün
Data narodzyniŏ 23 lutego 1840 roku
Plac narodzyniŏ Nowy Sōncz
Data śmierci 27 lutego 1921 roku
Plac śmierci Wiedziyń
Fach Ekōnōmik
Matka Caroline
Ôjciec Anton

Carl Menger von Wolfensgrün (nar. 23 lutego 1840 we Nowym Sōnczu, um. 27 lutego 1921 we Wiedźniu) – austryjŏcki ekōnōmik ze austryjŏckij szuli a jeji tworzyciel. Szrajbnōł ôn wydany we 1871 roku buch ô titlu Grundsätze der Volkswirtschaftslehre (po ślōnsku Prawidła ekōnōmije), kerego to wydanie je mniymane za anfang austryjŏckij szuli we ekōnōmiji. Jego buch wkludziōł do ekōnōmije nowe teoryje - ô geldzie, cynie a wertowności.[1][2]

Przipisy

  1. Thomas Maisel: Carl Menger von Wolfensgrün (mjym.). 650 plus – Geschichte der Universität Wien. [dostymp 2022.03.13].
  2. Carl Menger, wstymp ôd Friedricha Augusta von Hayeka: Zasady ekonomii. Warszawa: Fijorr Publishing Company, 2013, s. 9-40. ISBN 978-83-89812-90-8.