Catalogue of Life

Ze Wikipedia

Catalogue of Life (ze (ang.) katalog żywobyćo) to je dostympno we internecu baza danych wszyjskich znanych gatůnkůw zwjyrzůnt, flancůw, grzibůw a mikrouorgańizmůw. Bůła stworzůno we 2001 roku we partnyrstwje mjyndzy Species 2000 a Integrated Taxonomic Information System. Katalog je używany uod naukowcůw, rechtorůw a decydyntůw[1].

Z poczůntku zakłodano, iże program skůńczy śe we 2011 roku, je uůn ale durch folowany. Nojnowszo edycyjo bůła uopublikowano we 2019 a mo 1 837 565 gatůnkůw, uopisanych we 172 taksůnůmicznych bazach danych, co sům kludzůne uod wyszpecjalizowanych insztitucyjůw na cołkim śwjeće[2].

Przipisy