Pōdź kaj inhalt

Cheops

Ze Wikipedia
Sztatua Cheopsa

Cheops to bōł mōnarcha ôkresu antycznego Egiptu, drugi faraōn ze sztwŏrtyj dynastyje. Je ôn uznany za ôbsztalowiŏka zbudowaniŏ Wielgij Piyramidy we Gizie, nale krōm tego czas ônego reskyrowaniŏ je słabo udokumyntowany. Miano Cheops to je spopularyzowanŏ ôd Herodota, greckŏ forma egipskigo miana Chu-fu, co je skrōtym ôd Chnum-chuefui (Chnum mnie wachuje)[1].

Przipisy

  1. Pharao Chufu, chufu.de [dostymp 2022-12-19] (niymiecki).