Czesław Gęborski

Ze Wikipedia

Czesław Gęborski (rodz. 5 czerwca 1924 we Důmbrowje, ům 14 czerwca 2006) – polski zbrodńorz, kapitan MBP we Ludowyj Polsce, kůmyndant uobozu we Łambinowicach.

Żywot[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Ńym zaczyna śe II śwjatowo wojna, mjyszkoł we Důmbrowje. Tajla mjymjeckij uokupacyje spyńdźůł we uoboźe we Kochlowicach, ze kerygo citnył we kwejtńu 1943. Bůł ferajńistům Ludowyj Armije, za co go haresztowali we 1944, nale LA uodbjůła transzport ze ńym do Auszwic. Ńyskorzi trefjůł do kůmůnistycznyj partyzantki. Kej wojna mjała szlus, wstůmpjůł do Uobywatelskij Milicyje, kaj gibko stoł śe śerżantym.

Do marca 1945 robjůł we Śwjyntochlowicach, a ńyskorzi we Ńymodlińe. We lipńu 1945 stoł śe komyndantym kůncyntracyjnego uobozu we Łambinowicach. Tam bůł festylńy uokrutny a bestjalsko taktowoł wjyńźńůw. Ubijoł po dwa bajtle za roz - roztrzaskiwoł je łbym uo łeb. Majerantnym kozoł stoć po szyje we wodźe, a kej keryś śe uobaloł, to go ńy retowoł. We paźdźerńiku 1945 podhajcoł barak, a kej go ftoś průbowoł gaśić, to go zastrzyloł, pomarło tedy 48 ludźi. Skirz tego straćůł fůnkcyjo a postawjyli go do gerychtu, nale sprawa umorzili we 1947, a Gęborski dostoł stopjyń kapitana.

Po 1956 zajś zaczůn śe proces uo Łambinowicy, a Gęborski trefjůł do haresztu, nale go uńywińńili. We kůńcu 90. lot XX stolećo aże do 2005 trwoł jigo proces uo śmyjrć 48 uosůb, nale ja odroczyli skirz złego stanu zdrowjo uobskarżůnego.