Czesław Gęborski

Ze Wikipedia
Przyńdź do: nawigacyjo, sznupaniy

Czesław Gęborski (rodz. 5 czerwca 1924 we Důmbrowje, ům 14 czerwca 2006) – polski zbrodniorz, kapitůn MBP we Ludowyj Polsce, kůmyndůnt uobozu we Łambinowicach.

Żywot[edytuj | sprowjej zdrzůdło]

Ńym zaczyna śe II śwjatowo wojna, mjyszkoł we Důmbrowje. Tajla mjymjeckij uokupacyje bůł we uoboźe we Kochlowicach, ze kerygo pitnył we kwejtńu 1943. Bůł ferajńistům Ludowyj Armije, za co go haresztowali we 1944, nale LA uodbjůła transzport ze ńym do Auszwic. Ńyskorzi trefjůł do kůmůnistycznyj partyzantki. Kiej wojna mjoła szlus, wloz do Uobywatelskij Milicyje, kaj gibko stoł śe śerżantym.

Do marca 1945 robjůł we Śwjyntochlowicach, a ńyskorzi we Ńymodlińe. We lipńu 1945 stoł śe komyndantym kůncyntracyjnego uobozu we Łambinowicach. Tam bůł festylńy uokrutny a bestjalsko taktowoł wjyńźńůw. Ubijoł po dwa bajtle za roz - roztrzaskiwoł je łbym o łeb. Majerantnym kozoł stoć po szyje we wodźe, a kej keryś śe uobaloł, to go ńy retowoł. We paźdźerńiku 1945 podhajcoł barak, a kej go ftoś průbowoł gaśić, to go zastrzyloł, pomarło tedy 48 perzůnůw. Skirz tego straćoł fůnkcyjo a postawjyli go do gerychtu, nale sprawa umorzili we 1947, a Gęborski dostoł stopjyń kapitana.

Po 1956 zajś zaczůn śe proces uo Łambinowicy, a Gęborski trefjůł do haresztu, nale go uńywinńili. We kůńcu 90. lot XX stolećo aże do 2005 bůł jigo proces uo śmyjrć 48 uosůb, nale ja odroczyli skirz złygo stanu zdrowjo uoskarżůnego.