Dżami al-tauarich

Ze Wikipedia
Abaqa na kůńu, ilustracyjo ze dźeła

Dżami al-tauarich (Jami al-tawarikh lebo Śwjatowo gyszichta, per. جامع‌التواریخ) je irańske dźeło literatury a gyszichty, napisane bez Raszida al-Dina na poczůnku XIV stolećo.