DNA

Ze Wikipedia
Helisa DNA

Deoksyrybōnukleinowŏ zojra, DNA (ze ang. deoxyribonucleic acid) to je wielgotajleczkowy ôrganiczny ferajn chymiczny ze grupy nukleinowych zojr. U eukariōntōw je przede wszyjskim we jōndrach kamerlikōw, u prokariōntōw – dyrekt we cytoplazmie, za to u wirusōw – we kapsydach. Połni rolã tregra gynetycznyj informacyje żywych ôrganizmōw i wirusōw.

Keta nici DNA zawiyrŏ gynetycznõ informacyjõ:

  • ô porzōndku aminozojr we biōłtkach (kerŏ stanowi niywielgi ułōmek sekwyncyje DNA – u czowieka kole 1,5%)[1]
  • ô sekwyncyji licznych RNA niykodujōncych
  • regulacyji ekspresyje gynōw
  • sekwyncyji ô niyklarownym znaczyniu (stanowiōncych ôpowŏżnõ wiynkszość sekwyncyje jōndrowego DNA).

Zorty DNA[edytuj | edytuj zdrzōdło]

Zorta DNA B-DNA A-DNA Z-DNA
wielość pŏr zasad
przipadajōncŏ na skrynt helisy
10,4 (kole 10,2 dlŏ tm. wysp CpG) 11 12
winkel skryncaniŏ miyndzy sōmsiedniymi
pŏrami zasad (we stopiyniach)
+34,6 +39,0 −30,0
hib helisy (nm) 3,54 2,53 4,56
richtōng skryncaniŏ prawoskryntnŏ prawoskryntnŏ lewoskryntnŏ
strzednica helisy (nm) 2,37 2,55 1,84
Fragmynt struktury DNA orbit animated small.gif A-DNA orbit animated small.gif Z-DNA orbit animated small.gif

Przipisy

  1. Tyra G. Wolfsberg, Johanna McEntyre, Gregory D. Schuler, Guide to the draft human genome, 15 lutego 2001, DOI10.1038/35057000 [dostymp 2021-05-03].