Dachdeker

Ze Wikipedia
Nowy Orlean, dwa dachdekry przi roboće.

Dachdekerfach, kery spolygo na dekowańu dachůw terům, dachůwkůma abo blechdachůwkůma. Fach dachdekra wyzwolůł śe pod kůńec XIX stolećo, dowńi dekowańym dachu zajmowoł śe ćeśla.